27 maj 2008

Några funderingar om alternativenHär är några alternativ att ställa mot varandra.

Jordens klimatsystem styrs av:
A) Miljarder olika faktorer
B) Människoproducerad koldioxid.

Historiskt sett har temperaturen på jorden:
A) Alltid stigit och sjunkit.
B) Bara stigit de senaste 100 åren på grund av människan.

Sett till jordens ålder på 4 500 miljoner år har människan sysslat med förbränning av fossila bränslen:
A) 0,000004 procent av jordens ålder.
B) 75 procent av jordens ålder.

Väderprognoser är någorlunda exakta upp till:
A) 5 dagar
B) 100 år

Historiskt sett har människan alltid:
A) Anpassat sig efter klimatet.
B) På olika sätt försökt styra jordens klimat till sin fördel.

Den primära växthusgasen i atmosfären utgörs av:
A) Vattenånga
B) Koldioxid

Det största problemet/n för människor som i dag lever i extrem fattigdom är;
A) Brist på elektricitet, mat, rent vatten, mediciner, demokrati, utbildning mm.
B) Att temperaturen gått upp en halv grad celcius på 100 år.

Koldioxid kan bäst liknas vid:
A) En av livets byggstenar. En osynlig och luktfri gas som som vi andas ut.
B) Smuts, skit och förorening.

Att simulera en hel planets klimatsystem på ett korrekt sätt i en datormodell är:
A) Helt omöjligt.
B) Möjligt.

Att utifrån datormodeller om jordens klimat basera globala och lokala politiska beslut med ekonomiska konsekvenser i triljondollarsklassen är:
A) Vansinne.
B) Mycket klokt.

Sett till alla problem som finns på jorden så är fokuseringen på klimatet och koldioxidutsläpp ett tecken på:
A) En idiotisk prioritering.
B) En bra prioritering.

14 kommentarer:

Thomas Wihlborg sa...

Tack! Utmärkt!

Anonym sa...

Tack :-)

//Leif

Anonym sa...

Den här ska printas och delas ut till tvivlande bekanta!

Anonym sa...

Tror jag svarade B på nästan alla alternativen.
Är det här en blogg om hur hemskt det är att vi alla snart ska gå under då vårt klimat löper amok?!?
Jag är så rädd och olycklig. Måste källsortera lite mer.

Anonym sa...

Bra skrivet. Och jorden har ju funnits i många miljarder år och männinskans påverkan på klimatet oehört liten.

Anonym sa...

Du har för svart-vita alternativ. Det är inte antingen eller. Undergång eller allt-är-bra-och-alla-är-glada så att säga..

Anonym sa...

Bra skrivet och ett avslöjande tänk! Hur gör du? Avund är en synd, det är synd tycker jag.

Skeptikern sa...

Thomas W, Leif, Kjell och anonyma: tack tack :)

Anonym näst sist. (skriv gärna en signatur). Visst blir det lite svartvitt men det är för att illustrera en poäng.

Tomas sa...

Väderprognoser är någorlunda exakta upp till:
A) 5 dagar
B) 100 år


Jag vet ingen som förutspått vädret de kommande 100 åren. Däremot har jag sett klimatprognoser för liknande tidsperioder, men det är ju förstås en helt annan sak.

Skeptikern sa...

Tomas: Väderprognos/klimatprognos. Min poäng var att vi knappt kan göra tillförlitliga väderprognoser upp till 5 dagar i framtiden. Att tala om klimatet för planeten 100 år i framtiden borde således vara en omöjlighet.

magnus sa...

Tomas, klimatet är summan av väder. Klimat är temperatur, vind med mera, d v s vad väder är fast över tid. Men du har rätt att man kan spå klimat i framtiden om man gör det med kunskap man har om vad som tidigare gett klimatförändring, helst med både statistiska samband och direkta bevis att faktorn påverkar -- samt givet att den påverkande faktorn kan förutspås.

Då CO2:s klimatpåverkan saknar empiriskt stöd men solaktivitet har både empiriskt och experimentellt stöd kan vi göra meningsfulla uttalanden om framtidens klimat i den mån vi kan förutspå solaktivitet.

Men en klimatprognos på 100 år kan ju inte göras beträffande solaktivitet, så "A" stämmer ändå.

Dock finns för punkt 1 nog inte miljarder _viktiga_ faktorer för klimatet. Skulle gissa på något 100-tal av vikt (kometer, vulkanutbrott, kosmisk strålning pga närliggande stjärnor, solsystemets placering i galaxen samt dess offsett från centrum på "Vintergatans skiva" för oerhört långa klimatförändringar, om magnetfältet skulle "få spel", diverse cykler för vår planets bana, jordaxelns lutning och vobbling, ett antal för albedo viktiga mekanismer samt återkopplingsmekanismer för en del av bl a dem, mm mm). En del av deta akn vi förutspå, om än inte 100 år framåt. Kan vara lättare med 20000 år!

CO2 är en mycket marginell faktor, vars betydelse i teorin minskat dramatiskt bl a med tanke på att atmosfärens halt av vattenånga nu visat sig minska vid högre temperatur, men även med tanke på det Ferenc Miskolczi demonstrerat när han visat att klimatmodellerna inte stämmer samt en rad andra saker. CO2:s betydelse för övrigt våldsamt överdriven i IPCC:s grundantaganden om stark återkoppling, som alltså nu, föga förvånande, upphört att gälla i och med att NASA visat att vattenånga minskar vid varmare atmosfär.


Fast nej. Fick syn på en annan klimatblogg. Tar tillbaka allt. Efter att ha sett videon nederst på sidan väljer jag B rakt över!

magnus sa...

Skeptikern: Jag tror inte att du drar rätt slutsats där. Jordens klimat är dess medeltemperatur över lite längre tid, och om låg solaktivitet orsakade lilla istiden samt hög solaktivitet orsakade medeltidens samt 1900-talets värme skulle vi om vi kunde förutspå solen 100 år framåt kunna förutspå klimatet då. Men vi kan inte säga vad den alltid från dag till dag varierande temperaturen ska vara på ett visst datum på en viss plats. Det senare är väder.

Man kanske kan säga att väder inte smälter inte glaciärer, men det gör klimatet, som är en statistisk beskrivning av "medelväder" under en längre period.

Vi kan ju även rätt säkert säga att vi får en stor istid mellan 10000 och 90000 år framåt, men inte temperaturen i Sau Paulo om exakt 20000 år.

magnus sa...

Håller förresten med om att detta är genialt!

Geoffrey Goines sa...

"Koldioxid kan bäst liknas vid:
A) En av livets byggstenar. En osynlig och luktfri gas som som vi andas ut.
B) Smuts, skit och förorening."


Zinkoxid inte farligt