29 december 2008

En kort nyårskrönikaSnart är det dags att vända blad i almanackan så det är läge för en tillbakablick av året som gått. Bloggar som ifrågasätter klimathotet är populära och drar tiotusentals besökare varje vecka och jag gissar att vi "skeptiker" ändå lyckas nå ut till rätt många människor. Här är mina fyra favoritbloggar, bloggar som ni garanterat känner till vid det här laget.

Maggie på Climatescam gör ett hästjobb med att uppdatera sin blogg och aktiviteten i kommentarerna är minst sagt intensiv, Per på Moderna Myter (en blogg som inspirerade mig att börja skriva) fortsätter enträget med intressanta artiklar och vinklar, Recon på Klimatsvammel skriver faktatunga artiklar som alla klimatintresserade borde läsa (den här om cyklonen i Burma är ett utmärkt exempel) och inte minst Magnus på En kättares notiser under pågående klimatväckelse som, förutom bra artiklar, skriver de längsta och mest intressanta kommentarerna på den här och andra bloggar. Vet inte hur han hinner men det är uppskattat!

Tycker mig se en positiv trend när det gäller debattartiklar, ledarartiklar och insändare i olika sorters media där klimathotet ifrågasätts. Det verkar som om fler och fler fått upp ögonen för det faktum att jordens klimat är långt mer komplext än att kunna förklaras av människors bilåkning, charterresande och matvanor.

Christopher Brooker har skrivit en bra krönika i Telegraph idag. Jag klipper inledningen här eftersom den är så talande för året som gått (Exempelvis DN:s trams om att Nordpolen skulle smälta bort i år):

"The first, on May 21, headed "Climate change threat to Alpine ski resorts" , reported that the entire Alpine "winter sports industry" could soon "grind to a halt for lack of snow". The second, on December 19, headed "The Alps have best snow conditions in a generation" , reported that this winter's Alpine snowfalls "look set to beat all records by New Year's Day"."

SVT...

Jag såg ett inslag i Rapport under juldagarna som handlade om snöfria jular i Stockholm. Var helt inställd på att det skulle ältas global uppvärmning, klimatförändringar och att vita jular i Stockholm snart skulle vara ett minne blott. Kors i taket, inslaget var helt och hållet balanserat! Enligt SMHI:s mätningar sedan slutet på 1800-talet (kan ha fel men det var en längre tidsperiod) så har hälften av alla jular varit vita och hälften varit gröna och detta har varierat hela tiden. Den varmaste julen inföll på 1930-talet. Ett trendbrott för SVT?

Besöksstatistiken för 2008 på Klimatbluffen:

Antal besökare: 134 457 st
Antal sidvisningar: 193 322 st
Mest lästa artikel: "Antarktis ismassor ökar"
Vanligaste sökfraser i Google som lett hit: "Vincent Gray" och "Erland Källén"


Tack alla läsare och övriga bloggare för året som har gått. Vi ses 2009!

18 december 2008

JuluppehållGör ett uppehåll nu under julen och kommer bara sporadiskt att kunna godkänna kommentarer.

Innan nyårsafton ska jag försöka göra en liten sammanfattande krönika av året som gått. Tills dess, god jul och på återseende nästa år!

17 december 2008

På TT kan temperaturen bara gå åt ett hållPå DI.se såg jag en TT-artikel med rubriken "2008 kallaste året på länge". Klickade in och läste artikeln och noterade ett tydligt tema i artikeln. Kan ni lista ut vad när jag ger er dessa citat? Betänk att rubriken ger sken av att artikeln handlar om kyla.

-----------------------------

"...Trots detta rankas ändå 2008 bland de tio varmaste åren sedan 1850"

"Medeltemperaturen för hela 2008 beräknas bli 14,31 grader. Detta är 0,21 grad kallare än 1998 som är det varmaste året som hittills noterats."

"
Ändå var det här året, relativt sett, varmt med en temperatur 0,3 grad över genomsnittet för perioden 1961—1990"

"
Totalt sett hamnar 2008 på tionde plats över de varmaste åren sedan 1880"

"
Kontentan blir att vi de senaste månaderna har sett en naturlig avkylning av jordens klimat — men den långsiktiga trenden är fortfarande att vi går mot ett allt varmare klimat"

"
El Nino antas återvända inom kort, och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären kommer att fortsätta öka. Detta borgar för fortsatt temperaturstegring på sikt."

"...
Det är med andra ord möjligt att vi har några kyligare år framför oss, innan det tar fart uppåt igen."

-----------------------------------
Att NASA korrigerade sina temperaturdata för över ett år sedan verkar ha undgått TT. Det varmaste året är inte 1998 utan 1934 (Rättelse: I USA och inte globalt, tack kommentatorer).

Trenden i artikeln, vad är den? Jo, oavsett om temperaturen sjunker stadigt så måste läsaren om och om igen få inpräntat att den globala (antropogena) uppvärmningen fortfarande är ett faktum. Den avkylning som sker beskrivs som "naturlig" men sedan "tar det fart igen" och människans skuld kan fortsätta att cementeras. Det tråkiga är att större delen av Sveriges landsortstidningar nästan uteslutande förlitar sig till TT:s artiklar för en stor del av sitt innehåll. Den här artikeln når alltså ut till miljontals läsare och budskapet fortsätter att hamras in.

Magnus (Kättaren): Du kan säkert granska TT:s temperaturdata lite mer så om du orkar, skriv en kommentar :)

Jag själv sätter mig och pimplar vid isen och väntar på bättre tider!

Konsekvenser"...every time someone dies as a result of floods in Bangladesh, an airline executive should be dragged out of his office and drowned."


/Journalisten och författaren George Monbiot i Guardian för två år sedan.

Som sagt, i klimathotets tidevarv talas det mycket om att "vi måste ta krafttag" och då är det ju fullt rimligt att vi mördar chefer för flygbolag...

"Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen"

HAX, Climatescam och Moderna Myter har publicerat denna artikel så jag går i deras fotspår och sprider budskapet. Vi får hoppas att någon tidning vågar ta in artikeln.

"Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel gör vi följande uttalande:

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för:

Mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier. Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antro pogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:
- att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
- att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
- att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
- att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
- att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott:

Professor Göran Einarsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Lars G. Franzén, Göteborgs Universitet
Professor David G. Gee, Uppsala Universitet
Professor Krister Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Bo Jönsson, Lunds Universitet
Professor Sten Kaijser, Uppsala Universitet
Professor Wibjörn Karlén, Uppsala Universitet
Professor Jan-Olov Liljenzin, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Torbjörn Norin, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Magnus Nydén, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Göran Petersson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor CG. Ribbing, Uppsala Universitet
Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs Universitet
Professor Peter Stilbs, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Gösta Walin, Göteborgs Universitet
Docent Tage Andersson, fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson, fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson, fd ABB
Docent Thomas Hellström, Lunds Tekniska Högskola

Pressmeddelande:

Stockholm, den 16 december 2008.

20 ledande svenska forskare i gemensamt upprop:
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen


Med anledning av de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel går idag 20 ledande forskare i Sverige ihop i ett gemensamt upprop mot klimatpolitiken:

”Man har inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Den planerade klimatpolitiken riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.”

Uppropet görs med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel.

För mer information kontakta:
Göran Ahlgren, generalsekreterare Stockholmsinitiativet
Tel: 0707555969 E-post: goran.ahlgren@stockholminitiative.com

Om Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativets är ett politiskt obundet nätverk med ambition att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser. Stockholmsinitiativet medverkar till en öppen och rationell diskussion om klimatfrågor och verkar för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.

16 december 2008

Engagemang för rätt problemSkrev för några dagar sedan artikeln Vad ska vi prioritera, vilken tog upp de felaktiga, och för människan, rent katastrofala prioriteringar som nu görs med anknytning till klimatdebatten.

Jag kan inte bevisa det statistiskt men en inte alltför orimlig gissning är att FN:s klimatpanel IPCC de senaste åren har fått absolut mest medial och politisk uppmärksamhet. IPCC är det FN-organ som paradoxalt nog inte tillför mänskligheten någonting, särskilt inte människor som har det allra svårast. Det bevarar inte fred, motverkar inte svält, arbetar inte för demokrati eller för mänskliga rättigheter, saker som är långt långt viktigare än att försöka motverka klimatförändringar - en idé som för en normalt funtad person borde ses som totalt orealistisk - men som numera ses som en fullt realistisk och genomförbar idé.

När IPCC och klimatet får all uppmärksamhet så får andra FN-organ stå tillbaka. Först ut var FN:s livsmedelsorganisation som varnade för att 900 miljoner människor svälter. Och i dag gick WFP, FN:s World Food Programme, ut och berättade att det saknas över 5,2 miljarder dollar i extra stöd för att inte de akuta hjälpsändningarna med mat ska ta slut i början på nästa år.

Vid klimatmötet i Poznan samlades 11000 människor för att diskutera minskningen av växthusgaser, paradoxalt nog (där är ordet paradox igen...) samma gas som alla människor, djur och växter behöver för sin existens.

Hade det inte varit bättre om dessa 11000 engagerade människor ägnat tiden åt att försöka lösa verkliga, akuta problem som människor lider av idag? Att människans aktiviteter, precis som vulkaner, världshaven, djur, skogar och allt annat på den här jorden, resulterar i utsläpp av koldioxid är det absolut minsta av alla problem som vi människor behöver lösa. Miljöproblem finns det gott om men vi måste dra en gräns mellan miljö och klimat och få ur det här storhetsvansinnet ur våra hjärnor om att just vår klimatpåverkan är det som styr klimatet.

Varje timma av hjärnaktivitet som ägnas åt koldioxid är en förlorad timma ägnad åt att försöka bota en sjukdom, arbeta för mänskliga rättigheter, bevara fred och rädda liv.

(Flickan på bilden håller i nyckeln till det provisoriska hem i Aceh som Röda Korset byggt upp strax efter tsunamikatastrofen)

En skeptisk ledareInga-Lena Fischer skriver en bra ledarartikel i Blekinge Läns Tidning i dag. Hon ställer sig frågan om skepticism är förbjudet när det gäller klimatdebatten. Det undrar jag med.

I en artikel på DI.se i dag debatterades Obamas klimatsatsning bland kommentarerna. Jag skrev en enda mening i en kommentar att solen garanterat har större påverkan på klimatet än människans koldioxidutsläpp. Inget dramatiskt i det påståendet trodde jag.

En timma senare var min kommentar borttagen av DI:s moderator.

Den här kommentaren skriven av signaturen Conny finns dock kvar:

"Jag förstår att det är många som blivit förvirrade av all debatt kring huruvida människan har skapat temperaturökningen eller inte. Jag har dock följt med ganska bra i de forskningsrön som presenterats under många år tillbaka till följd av mitt yrke. Jag kan bara därför passa på att informera alla forvirrade personer där ute att det numera ÄR belagt att vi människor har påverkat klimatet och att vi nu börjar se konsekvenserna kring detta. Visst, det finns fortfarande en del lobbyister och tvivelaktiga forskare som fortfarande hävdar motsatsen, men merparten av världens forskare är nu i stort eniga om detta. Att då sitta och slänga ur sig sådan missvisande information till höger och vänster är verkligen inte bra. Det försvårar gemene mans möjlighet att sätta sig in i problematiken på ett korrekt och nyanserat sätt.

Nu handlar det snarare om hur fort det kommer gå och vad vi kan göra OM vi kan göra något. Att fortsätta gömma huvudet i sanden är kontraproduktivt och djupt orättvist mot dina egna barn."

(Tipstack till bloggläsaren Pojoel för ledarartikeln)

14 december 2008

"Kick the Habit" - FN:s klimatbokFN ger ut en handbok i att bli klimatneutral. Den heter "Kick the Habit", vilket på svenska skulle kunna låta som "Bli kvitt beroendet". Boken är inte 10 sidor, inte 20 sidor utan.... 200 sidor! Nedan ser ni ett utdrag ur förordet till boken skrivet av FN:s generaldirektör Ban Ki-moon. Läs särskilt sista stycket. (Mina fetmarkeringar)

"Addiction is a terrible thing. It consumes and controls us, makes us deny important truthsand blinds us to the consequences of our actions. Our society is in the grip of a dangerous greenhouse gas habit. Coal and oil paved the way for the developed world’s industrial progress.

Fast-developing countries are now taking the same path in search of equal living standards. Meanwhile, in the least developed countries, even less sustainable energy sources, such as charcoal, remain the only available option for the poor. Our dependence on carbon-based energy has caused a significant build-up of greenhouse gases in the atmosphere.

Last year, the Nobel Peace Prizewinning Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) put the final nail in the coffin of global warming skeptics. We know that climate change is happening, and we know that carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases that we emit are the cause."

Jahopp, bara för att några förvirrade norrmän med extremt dåligt omdöme ger fredspriset till en domedagsprofet och hans hantlangare på IPCC så är all vetenskap klarlagd kring klimatet. Man behöver inte vara kärnfysiker för att inse att klimatet styrs av fler än en faktor men jaja...

Och som vanligt så är jag helt förundrad över hur man konstruera en hel bok om hur vi människor ska undvika att släppa ut den gas som allt liv på jorden är beroende av.

I FN:s värld måste vi dock bli kvitt beroendet av denna gas. Snacka om paradox!

Dom som söker hittar

Vilka är det som hittar hit till den här bloggen? Det kan man undra efter att ha kikat på vilka sökfraser i Google som har lett till ett klick hit i december månad. Vanligtvis är det sökord om isbjörnar, koldioxid, temperaturer, solen och annat men en del sökfraser undrar man över :)

"bilder på hittade döda isbjörnar med blod"

"jorden går under om vi inte slutar konsumera papper"


"keff att dissa miljön"

"30 år hos en isbjörn hur många människor år är det"


"spillning i afrika"

"det kommer sot ur skorstenen"


"kokbok med låg temperatur"

"toa kan inte spola"

12 december 2008

EU:s klimatpaket - en mental härdsmältaSveriges statsminister Fredrik Reinfeldt kallar EU:s klimatpaket "En av EU:s största bedrifter någonsin". Jag undrar vilka andra bedrifter EU stått för tidigare...

Efter att ha läst två böcker nyligen med massiv kritik mot teorin att människans utsläpp av koldioxid kommer leda till destruktiva klimatförändringar så blir jag bara mer förbannad över politikers sätt att hantera den här frågan.

Svenska Dagbladet står det:

"Statsminister Fredrik Reinfeldt påpekar däremot att den fattiga delen av världen ropar efter finansiellt stöd för att klara omställningen till mer klimatvänliga ekonomier."

Kära Reinfeldt, den fattiga delen av världen ropar efter något helt annat.

ELEKTRICITET.

Cirka 650 miljoner människor i Afrika har inte ens tillgång till elektricitet. Vad är det för omställning du pratar om? Ska EU finansiera ineffektiva vindsnurror eller svindyra solpaneler i Västafrika i utbyte mot att våra egna kol- oljekraftverk ska fortsätta rulla?

De flesta fattiga länder har inte ens fungerande ekonomier till att börja med. Än mindre ekonomier som kan ställas om för att europeiska politiker ska känna sig bättre till mods.

EU...

EU lägger över 500 miljarder kronor per år att stödja sina bönder, som av en slump vräker ut gödningsmedel i hela Europa och bygger gigantiska växthus eftersom klimatet inte lämpar sig för alla grödor. Finland, av alla länder, hade så sent som 2004 över 2 500 sockerodlare!! Hur jävla smart är det att odla socker i Finland? Inte särskilt, men med EU-pengar går det mesta.

Till detta har EU satt upp enorma tullmurar, framförallt mot produkter där fattiga länder har komparativa fördelar i tillverkningen. Just ja, eftersom bönderna i EU får så mycket stöd så producerar de alldeles för mycket. Överskottet skickas till fattiga länder, som förvägrats exportera sina jordbruksprodukter till EU...

Det EU är bra på är resursslöseri - resursslöseri av en magnitud som är svår att greppa. De flyttar till och med sitt huvudkontor mellan Strasbourg och Bryssel varje månad till en kostnad som snart passerar 2 miljarder kronor per år!

Att de nu pratar om handel med luft (koldioxid), utsläppsrätter, klimatbistånd och annat vansinne - helt baserat på resultat från datormodeller (som inte kan hantera den klimatavgörande molnbildningen...) skulle jag inte kalla en bedrift, snarare mental härdsmälta.

Läs mer om eländet: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen.

Veckans kanske märkligaste uttalande

"There is no clear evidence that global warming is an imminent danger to the world."

/IPPC:s chef Rajendra Pachauri i intervju med Associated Press i veckan.

Läs artikeln på CBCNews.

11 december 2008

Angående klimatmodeller"Despite the rigour intrinsic in our field we have a lot of problems in making predictions. The extrapolation of our difficulties to a field such as Meteorology and Climatology, which is by far less rigorous than the study of the Fundamental Interactions, brings me to the conclusion that predictions in Meteorology and Climate change must necessarily be taken with great caution.
Much greater than our predictions.

The study of Complexity at the fundamental level of scientific knowledge brings us to the conclusions that we should avoid giving to the public the message that Science has mastered all Meteorology and Climate change problems of the past, present and future"

/Utdrag ur föredraget "Meteorology and Climate: Problems and Expectations" av professor Antonino Zichizhi.

Hans biografi: EMFCSC
Föredraget: Justpax.it

Med i boken "The Deniers: The world-renowned scientists who stood up against global warming hysteria, political persecution and fraud".

10 december 2008

Skit in - skit utByggkonsultföretaget Sweco körde en tvåsidesannons i Svenska Dagbladet häromdagen. De påstår att planeten inte är fullt frisk. På vilket sätt kan man undra. Kollade in på deras hemsida och det här företaget har verkligen anammat klimathotet i hela sin affärsverksamhet. Det är klimat hit och klimat dit, hållbarhet och miljö.

Disclaimer: Jag har absolut inget emot att de försöker förbättra miljön på olika sätt. De gör säkert ett kanonbra jobb på alla sätt och vis. Med det sagt...

Lite bakgrund:

Jag håller just nu på och läser boken The Deniers, skriven av Lawrence Solomon. Han har under en tid skrivit kolumner i en tidning där han tagit upp den andra sidan i klimatdebatten. Boken tar upp en rad prominenta vetenskapsmän, deras forskning och deras kritik mot den allenarådande bilden av att det är människans förbränning av koldioxid som styr klimatet. Jag rekommenderar verkligen den här boken, både till er som ifrågasätter klimathotet och er som tycker att Al Gore är världens bästa människa. Jag ska lyfta fram bra exempel från den boken framöver.

En återkommande kritik i boken, och det gäller i stort sett alla intervjuade forskare, är klimatforskningens och framförallt IPCC:s totala beroende av datormodeller. Hela klimathotet bygger i stort sett på de scenarier som datormodeller spottat ur sig. Att försöka modellera en hel planets klimat är kort och gott omöjligt, vilket gör det än märkligare att världens politiker planerar världsomstörtande globala klimatåtgärder - baserat på dessa datormodeller.

Jag ska inte gå in så djupt på detta utan bara konstatera att stoppar man in skit i en datormodell så får man även ut skit.

Nåväl, Sweco har gjort en klimatanalys som heter "Norrland - Klimatet förändras och förändrar". Den finns länkad från SVT:s hemsida. Här är ett utdrag ur sammanfattningen: (min markering)

"För att kvantifiera klimatförändringarna och dess effekter valdes SMHIs klimatmodell RCAO (ECHAM4) med utsläppsscenarion A2 och tidsperspektivet 2071-2100. Slutsatserna utifrån dessa förutsättningar är att Norrland står inför en förväntad uppvärmning på 4,6°C vilket är mer än ett globalt medelvärde."

Hela rapporten bygger på olika klimatmodeller. 48 sidor med gissningar om hur klimatet är i Norrland OM 70 ÅR. Till vilken nytta?

Jag gissar att Sweco tog bra betalt för detta.

Hmmm... vilka betalade?

Länsstyrelsen i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län...

9 december 2008

Vad ska vi prioritera?FN:s klimatpanel proklamerar att jorden går mot sin undergång på grund av människans koldioxidutsläpp och att detta är den största kris som hotat mänskligheten.

FN:s livsmedelsorganisation berättar att 900 miljoner människor svälter, delvis på grund av att vi nu eldar upp livsmedel för att hälla i bensintanken.

Frågan är nu vad vi bör lägga våra resurser och prioriteringar på?

1) Att försöka motverka att klimatet på planeten Jorden förändras? (vilket det gjort i 4 500 miljoner år)

2) Lösa verkliga problem som drabbar människor i dag? (svält, sjukdomar, utbildning, demokrati, konflikter, mänskliga rättigheter...)

För mig är det naturligtvis självklart men vad tycker ni?

7 december 2008

Al Gore visar en graf hos OprahFörra veckan var Al Gore med i Oprah Winfreys tv-show och ältade samma gamla skit som han gjort i åratal nu. Som ni ser på bilden visar han endast en av kurvorna i grafen som ska visa sambandet mellan koldioxid och temperatur...

Han sade att mänskligheten kanske har så kort tid som 10 år innan jordens klimat passerar en "tipping point" med följden att planeten går under. Jadajadajada.

Oprah då? Ställde hon några kritiska frågor som exempelvis: WHERE THE FUCK IS THE WARMING YOU'RE TALKING ABOUT?

Förmodligen inte [thou shall not ask critical questions to Al Gore]... Däremot sade hon:

"I believe that everybody should see [An Inconvenient Truth]," You should get it for your friends and family this holiday season."

Läs en hel bloggpost om detta debakel på WattsUpWithThat eller varför inte Oprahs egen hyllningssida till Goraklet med rubriken "The Green Truth".

Föredrag med Christopher Monckton


Christopher Monckton höll förra året ett föredrag kallat "Apocalypse? No!" för The Cambridge Union. Med Q&A-sessionen är videon drygt 90 minuter lång så det är bara att sätta sig vid datorn och få en alternativ bild till Al Gores domedagsfilm. Mycket sevärd!

6 december 2008

Klimax och det felriktade engagemangetOrganisationen Klimax har byggt hela sin idé på att protestera mot koldioxidutsläpp eftersom det leder till, jag citerar, "en kommande klimatkastrof". De har säkert jättekul när de häller ut grillkol utanför Vattenfalls kontor eller sätter upp lappar på Eons kontor och råder de anställda att byta jobb. Men vore det inte bra om de gjorde en faktakoll innan de protesterar och manifesterar?

Temperaturen stiger först och sedan stiger koldioxidnivåerna i atmosfären. Koldioxidnivåerna stiger hundratals till tusentals år efter temperaturhöjningen.

Koldioxid är alltså inte den faktor som driver temperaturhöjning.

Al Gore använder samma graf som ovan i sin film men presenterar temperaturen och koldioxiden var för sig och säger att sambandet är det omvända. Hade han visat graferna ovanpå varandra hade det korrekta sambandet visat sig och då hade korthuset fallit innan det ens hade byggts. Hela klimathotet bygger på denna felaktiga premiss men eftersom det är väldigt många människor, organisationer, politiker och företag som helt lever på denna felaktiga premiss så kommer den kvarstå. Big Green.

Som ni vet så ställer Al Gore aldrig upp i debatter om klimathotet (Inte Pär Holmgren heller för den delen...). Jag är övertygad om att hans lögn om sambandet koldioxid - temperatur skulle bli den första frågan han skulle få och han skulle vara körd redan där.

Klimax fortsätter nog sitt helt poänglösa engagemang "med direktaktioner mot källor till koldioxidutsläpp".

Samtidigt när flera miljarder människor är i akut behov av billig energi (olja och kol) för att kunna överleva så kämpar välmående svenska aktivister mot de enda energikällor som rimligtvis skulle kunna få länder att bryta sig ur extrem fattigdom och skapa möjligheter för människor att överleva. När Klimaxaktivisterna har protesterat klart promenerar de till sina uppvärmda hem, sätter sig i soffan, äter en bit mat, duschar av sig brunkolet från koldioxidaktionen och mår jättebra.

Hyckleriet och omänskligheten vet inga gränser längre.

5 december 2008

Förbannade solcykler!

I den här kortfilmen påstår ett par forskare, sponsrade av oljebolag, att solen har större påverkan på klimatet än mänsklig koldioxidproduktion. En fullkomligt vansinnig idé. Jag är förbluffad över att såna här människor får komma till tals när världens samlade forskarkår är eniga om att det är människan som styr klimatet och inget annat.


Tips från förnekarsajten Climatescam.

3 december 2008

FN varnar för asteroiderOm inte klimathotet vore farligt nog så varnar nu vetenskapsmannen Richard Crowther, knuten till FN, för att asteroider kan komma att träffa jorden och att åtgärder måste vidtas. Nej, det här är inte ett skämt.

Han och säger bland annat (min fetmarkering):

"We have to decide on a political framework, who's going to act and under what authority. That's clearly a role for the UN within the next two to three years. The key is to get it done before it's needed, when people are much more reasonable, rational and objective."

Jag undrar vad han menar med att folk måste vara mer förnuftiga, rationella och objektiva...organisationen han arbetar passar ju inte direkt in på de kriterierna.

Läs mer på BBC.

Eller varför inte Kalle Strokirks klassiska satir "Den stora kometen"!

2 december 2008

Flest överdrifter i en debattartikel vinnerEskil tipsade i en kommentar om den här fullkomligt vansinniga debattartikeln i (trumvirvel) Dagens Nyheter. Bakom dem står inte oväntat Bo Ekman, Anders Wijkman och Johan Rockström. Tre personer som förmodligen helt och hållet vill gå tillbaka till stenåldern så att den där förhatliga koldioxiden inte släpps ut. Ibland undrar jag om folk förväxlar koldioxid med kolmonoxid...

"Vad som krävs är att industriländerna helt eliminerar sina utsläpp av växthusgaser och redan till 2020 minskar dem med 70 procent."

Den här artikeln innehåller så många groteska överdrifter att folk (även ni som tror på AGW) måste höja på ögonbrynen och ställa sig frågan vad fan det är frågan om.

Här är en av de mest absurda förslagen från dessa herrar:

"
Fastställ en högsta ökning av medeltemperaturen på jorden till 1,7 grader Celsius. Det i sin tur kräver att utsläppen planar ut på nivån max 400 ppm koldioxidekvivalenter (350 ppm koldioxid). Detta är för övrigt den nivå regeringens Vetenskapliga råd rekommenderat."

Jag kan rabbla upp ungefär 1 miljard invändningar mot det här förslaget men jag tänker inte lägga ner tid på det.

Att tre vuxna människor, på fullaste allvar, i Sverige år 2008 tror att människan kan reglera temperaturen på en hel planet i solsystemet utifrån nivåerna på en spårgas i atmosfären som regeringens Vetenskapliga råd bestämt, övergår mitt förstånd.

En och annan person som kommenterar på den här bloggen skriver uttryckligen att jag, och andra skeptiker, i princip är dumma i huvudet. Allvarligt talat, vad tycker ni när ni läser en sådan här debattartikel?

(I artikeln skriver författarna att det finns en tickande metanbomb under Lapplands skogar (!) ....ja, liknelsen med bilden ovan...jordens undergång... etc.... ni fattar....)

1 december 2008

Tillbaka

Haft diverse strul med bredbandet de senaste dagarna och en router som drabbades av en härdsmälta men i veckan är jag igång igen med nya artiklar.

För övrigt ser det ut att bli en bra vinter med rekordmycket snö i skidbackarna i Europa :)

26 november 2008

Apropå EU:s stimulanspaketIdag lanserade EU ett stimulanspaket i storleksordningen 2 000 miljarder kronor för att få fart på ekonomin. Detta har beskrivits som "gigantiskt", "massivt" och så vidare.

Men är det verkligen så mycket pengar?

Den årliga budgeten för CAP (Crazy Agricultural Policy), dvs den vansinniga, och för miljön, katastrofala jordbrukspolitiken, kostar årligen 500 miljarder kronor.

Stimulanspaketet är alltså bara fyra års galen jordbrukspolitik.

24 november 2008

Madeleine Albright och syndaflodenMadeleine Albright, som var USA:s utrikesminister i slutet på 90-talet, intervjuades i TV4 ikväll. Hon sade bland annat att klimathotet var en jättestor säkerhetsrisk av flera olika skäl.

Det största skälet?

Jo, för att den globala uppvärmningen kommer leda till att haven kommer stiga flera meter, ödelägga städer och leda till massförflyttningar av människor.

TV4:s Rolf Porseryd: (min fetmarkering)

"Men varför inser inte USA:s nuvarande administration det faktumet?"

Madeleine Albright: (min fetmarkering)

"Det är en gåta för mig. Det beror nog på att de inte gjort någon realistisk bedömning..."

Dags att checka in på äldreboendet Madeleine?

I morgon är det dags för Fredrik Reinfeldt att tala på klimatväckelsemötet i Köpenhamn. Han lär väl, precis som samtliga politiker gör, rabbla en massa klimatpropaganda från "En obekväm sanning" och säga att Sverige ska leda vägen mot ett koldioxidfritt samhälle. Just det, han ska åka solcellstaxi också. Känns som en bra prioritering nu när tusentals svenskar dagligen förlorar sina arbeten.

Maud Olofsson vill behålla kärnkraftenÄntligen en bra nyhet. Maud Olofsson gick ut idag och sade att kärnkraften ska fortsätta vara en viktig del av svensk energiförsörjning.

Tack!

Men, det finns alltid ett men. Blir det ett regeringsskifte så kommer Miljöpartiet garanterat regera med Socialdemokraterna. Vad har då miljövännerna för inställning den supereffektiva kärnkraften som inte resulterar i några egentliga utsläpp? (Ja, det blir kärnavfall men detta gräver vi ner flera kilometer i urberget och häller betong över så lugn lugn...)

"Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. Avvecklingen kan genomföras på 10-12 år, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar."

(Från Miljöpartiets hemsida)

Vad börjar på "s" och kan ersätta kärnkraften?
.
..
...
....
.....

SOLPANELER...

20 november 2008

Pär Holmgren har skrivit en kokbokSamtidigt som klimatet på jorden befinner sig i en kylande trend sedan flera år tillbaka så varnar Pär Holmgren för att den varmare trenden (!) kommer leda till sämre skördar och elände. Nu har han krafsat ner en kokbok tillsammans med två andra personer med klimatsmart mat. Titeln är (trumvirvel).... "Mat & Klimat".

Stockholm City, som använder prefixet "klimat" i nio av tio artikelrubriker, är inte sena med att ge gratis publicitet. Ni ser själva rubriken på bilden ovan. Att vara klimatbov är inte bara att åka på semester utan också att äta mat. Särskilt kött.

Holmgren ger oss rådet att kraftigt reducera vårt intag av kött, ja egentligen vore det bättre om vi alla blev vegeterianer. Det är som sagt "mer hållbart" att äta mindre kött.

"Att byta ut en köttmåltid i veckan mot en vegetarisk gör mycket. Viltkött är koldioxidneutralt, gris och kyckling är i allmänhet bättre än nötkött och välj kött som är producerat i Sverige – helst kravmärkt"

Där har ni koldioxiden igen...

Vi ska också köpa närodlad mat. Lycka till med skördarna i Sverige om vi går in i en liten istid.

Sverige importerar också mat från andra länder men det är också dåligt för då måste ju maten transporteras. Transporter är inte bra för det påverkar klimatet.

Och så fortsätter det. Jag blir så förbannat trött på det här dravlet. Precis allt man gör i sitt liv ska beskrivas i termer av klimatpåverkan. Vart ska det sluta? Finns det någonting kvar som man kan göra utan att utmålas som en klimatbov?

I helgen blir det oxfilé och ett vin som transporterats ända från Australien!

19 november 2008

Ett föredrag av Bill Kininmonth

Igår lade jag upp ett föredrag med Bob Carter. Här är ännu ett föredrag från samma konferens med meteorologen Bill Kininmonth. Väl värt att se!

Del 1


Del 2


Del 3


Del 4

Nytt föredrag med professor Bob Carter

Moderna Myter skrev om Bob Carter och hans artikel i Quadrant häromdagen. Här är ett nytt anförande med honom från en konferens anordnad av AEF (Australian Environment Foundation) i oktober. Jag har inte hunnit kolla igenom alla fyra delar ännu men det börjar intressant som alltid när Carter är i farten.

Del 1


Del 2


Del 3


Del 4

18 november 2008

Heder till Lars Berns debattartikel

Lars Bern har skrivit en bra debattartikel i Svenska Dagbladet i dag. Notera att hans text resulterat i nästan 300 kommentarer och 26 blogginlägg (27 med detta). Det är ett laddat ämne, det här med klimatet...

16 november 2008

Dä brinner, dä brinner!


"Through global warming, we have now a fire season all year round. We used to have fire seasons only in the fall. But now the fire seasons start in February already. So this means that we have to really upgrade and have more resources, more fire engines, more manpower, and all of this, which, of course, does cost extra money"

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger om skogsbränderna i delstaten.

Japp, då fick även skogsbränder sin förklaring...

15 november 2008

Centern vill förbjuda bensinbilarNär man minst anar det så kommer Maud Olofsson med förslaget att förbjuda bensinbilar år 2025. Vältajmat nu när Sveriges bilindustri är på god väg att gå under och landet är på väg in i en djup lågkonjunktur. Miljöministern Andreas Carlgren vill inte vara sämre och föreslår en höjning av koldioxidskatten så att kraven blir ännu högre för att miljöklassa personbilar.

Som ni säkert har sett så kör Volvo och BMW reklam överallt just nu och stoltserar med låga gramtal av koldioxid per mil. Själva kännetecknet för att en bil är bra för miljön är nuförtiden hur mycket/lite koldioxid den släpper ut. Det här är ju mycket förbryllande men på intet sätt konstigt nu när koldioxiden på några år förvandlats från livets gas till den absolut farligaste gasen som överhuvudtaget finns.

Vad säger Vägverket om bilavgaser och vilka partiklar i avgaserna är farliga? Låt se:

  • Kväveoxider (0rsakar försurning av sjöar och mark samt dödar tusentals svenskar per år)
  • Sotpartiklar (dödar också tusentals svenskar per år)
  • Kolväten (orsakar cancer)
  • Svaveldioxid (ungefär samma effekt som kväveoxid men i mindre utsträckning)
  • Kolväten och flyktiga organiska ämnen (cancerframkallande)
  • Bensen - Butadien - Bensapyren (cancerframkallande)
  • Marknära ozon (vävnadsskador, skador på luftvägar och lungor, inflammatoriska symtom. Dödar tusentals svenskar varje år)
  • Kolmonoxid (Väldigt skadligt men utsläppen är näst intill obefintliga tack vare katalysatorn)
Bilavgaser innehåller alltså dessa och förmodligen fler skadliga ämnen. Men Andreas Carlgren (och resten av världens politiker) vill minska utsläppen av det enda ämnet i bilavgaser som är helt och hållet ofarligt. Och samtliga biltillverkare använder helt och hållet koldioxid i sin miljöprofilering.

Varför inte satsa på att minska utsläppen av ämnena ovan, de är ju uppenbarligen FARLIGA för miljön och människor.

Jag blir nog aldrig klok på det här...

13 november 2008

...och SVT drar igång en ny klimatserie

Sveriges Television börjar sända serien "2020" nästa vecka. Så här står det på hemsidan:

"Domedagsprofetiorna har duggat tätt på senare tid. Klimatförändringarna är den största utmaning som mänskligheten stått inför. Utfiskningen, övergödningen, sopbergen och oljan som håller på att ta slut. I tidningarna dyker nya ord som klimatångest upp. Det kan kännas som att ansvaret för att lösa världsproblemen ligger på den enskilda människans axlar. Vem tappar inte modet inför den utmaningen? I programserien 2020 söker programledaren Anders Nord upp de människor som har en idé om hur vi ska bära oss åt för att klara utmaningarna. Anders besöker visionärer och experter inom olika områden och frågar hur det borde se ut år 2020.

- Det är livsfarligt om folk tröttnar på klimatdebatten och alla pekpinnar om lågenergilampor och att man ska cykla till jobbet. Jag vill förmedla en positiv känsla. Det går! Vi klarar det, säger Anders Nord, programledare för 2020.

Visst är det lätt att tappa hoppet. Men det finns människor som istället ger sig i kast med att lösa problemen. I programserien 2020 söker Anders upp de människor som har en idé om hur vi ska bära oss åt för att klara utmaningarna. Det handlar om massvis med små och stora förändringar som måste göras för att vårt samhälle och våra liv ska bli hållbara. Anders besöker visionärer och experter inom olika områden och frågar hur det borde se ut år 2020.

- Jag hoppas att folk som tittar på 2020 ska se lite ljusare på framtiden. Massor av skarpa hjärnor jobbar på högtryck för att hitta miljövänliga lösningar och nya energikällor, säger Anders.

Vi får väl se vilka slags tips det blir, vilka experter som tillfrågas och vilken utgångspunkt programmakarna har. I artikeln om programmet finns ett klipp med Johan Ehrenberg som berättar om solpanelernas förträfflighet. För att driva elen i köket har han köpt en solpanel för 80 000 kronor. Som sagt, jag vet inte vart det barkar med den här serien men något positivt kanske kommer fram...

Ny undergångsfilm på gång

Roland Emmerich, mannen bakom "The Day After Tomorrow", kommer ut med en ny undergångsfilm nästa år. "2012" heter den och bygger på någon slags undergångsprofetia som Mayaindianerna skapade. Jorden går alltså under år 2012 men på vilket sätt är oklart. Filmtrailern ger en vink om hur det kommer att gå till. Al Gore får bokstavligt talat vatten på sin kvarn.

7 november 2008

Antarktis istäcke har vuxitIsen i Arktis har ju ökat och minskat de senaste åren. När isen smälter (som i somras märkligt nog...) så resulterade det i tv-inslag, stora artiklar, framsidor på tidningar, i reklamfilmer, klimatlarm från diverse miljöorganisationer och gud vet vad. DN och andra tidningar hoppade till och med på idiotidén att Nordpolen skulle smälta bort i somras.

Det rapporteras alltså väldigt mycket om Arktis men varför skrivs det så lite om Antarktis?

Därför att istäcket där är större än när mätningarna började 1979. Visserligen en marginell ökning men likväl en ökning.

Varför får jag inte höra i Rapports kvällssändning:

"Nu till glädjande klimatnyheter. Isutbredningen och istjockleken i Antarktis är nu störst sedan satellitmätningarna började i slutet av 1970-talet. Pingvinerna frodas och mår bra..."

Så när ni hamnar i en diskussion om klimatet och någon nämner Arktis smältande isar så är det bara att droppa dessa fakta om den motsvarande polen på andra sidan jorden.

6 november 2008

Klimathotet och nya yrkestitlar

Arbetsförmedlingen utlyser nu fyra tjänster som "Energi och klimatrådgivare" hos olika kommuner i Sverige. En av dem är Jönköpings kommun, som skriver i sin annons:

"Arbetet innebär opartisk energi- och klimatrådgivning till såväl enskilda konsumenter som företrädare för mindre näringsverksamhet. Speciella aktiviteter och kampanjer anordnas för olika målgrupper och vid olika tillfällen."

Kommunen hänvisar till sajten Energicentrum.se och under fliken "Rådgivning" handlar det mesta om fjärrvärme, kaminer, sotning, isolerat glas och annat. Syftet är att folk ska bo mer energieffektivt. Jättebra! Men på vilket sätt handlar denna rådgivning om klimatet?

Borde det inte bara heta "Energirådgivare"? Vad vet jag, det är väl lite hippt bland kommunerna att vara klimatsmarta nuförtiden.

5 november 2008

Michael Chrichton har avliditEn av mina favoritförfattare, Michael Chrichton, har avlidit i cancer. Han blev 66 år gammal.

Han var mycket engagerad sina sista år i klimatfrågan och skrev bland annat den (skeptiska, om jag får kalla den det) State of Fear. En bok som väver in en spännande intrig med en hel del fakta om forskning som hör klimatområdet till. Boken kompletteras även med en lista på fotnoter och källförteckning. Jag rekommenderar verkligen denna bok och alla hans andra böcker för er som ännu inte läst något av honom.

Synopsis:

"In Paris, a physicist dies after performing a laboratory experiment for a beautiful visitor. In the jungles of Malaysia, a mysterious buyer purchases deadly cavitation technology, built to his specifications.

In Vancouver, a small research submarine is leased for use in the waters of New Guinea.
And in Tokyo, an intelligence agent tries to understand what it all means. Thus begins Michael Crichton’s exciting and provocative techno-thriller State of Fear. Only Crichton’s unique ability to blend scientific fact with pulse-pounding fiction could bring such disparate elements to a heart-stopping conclusion.

This is Crichton’s most wide-ranging thriller. State of Fear takes the reader from the glaciers of Iceland to the volcanoes of Antarctica, from the Arizona desert to the deadly jungles of the Solomon Islands, from the streets of Paris to the beaches of Los Angeles. The novel races forward on a roller-coaster thrill ride, all the while keeping the brain in high gear. Gripping and thought-provoking, State of Fear is Michael Crichton at his best."

3 november 2008

Make love, not CO2


Så heter en ny klimatpropagandafilm från EU, finansierad av oss skattebetalare. Missa inte slutklämmen i filmen. Om ni trodde att planetens klimatsystem styrs av naturen så har ni såååååååååååå fel.

Tips från HAX.

2 november 2008

Ny layout

Jag har ändrat lite grejer på bloggen ikväll. Bytte mall och logotyp. Lade till möjligheten att maila iväg en artikel direkt från bloggen. Till höger finns även en kul besöksräknare som visar från vilken stad läsarna kommer ifrån. Hoppas ni gillar den nya layouten!

En handbok för skeptikerJoanne Nova har satt ihop en handbok för alla som är skeptiska till idén att det är människans koldioxidutsläpp som orsakar global uppvärmning och den efterföljande planetära katastrofen. En välskriven introduktion som sammanfattar de viktigaste punkterna i den här frågan.

Läs den i PDF-format eller besök hennes blogg.

Statusrapport: Isen i ArktisArktis isutbredning har vuxit stadigt sedan i september och är nu uppe i cirka 9 miljoner kvadratkilometer. En glädjande nyhet såklart men ingen nyhet som svensk media kommer delge allmänheten.

29 oktober 2008

Regnskogar i SaharaI DN finns det en artikel i dag som handlar om hur Saharas klimat förändrats de senaste 120 000 åren. Vid flera tillfällen har området gått från att vara öken till grönområde. Orsakerna är enligt en artikel som publicerats i Nature Geoscience (håll i er):
  • Jordens lutning i förhållande till solen.

  • Vattenströmmar i Atlanten.
Jag är helt förbluffad över att koldioxid inte nämnts hittills i artikeln men som ett brev på posten så hamnar vi i klimatmodellernas värld. Det är ju trots allt Dagens Nyheter...

Läs följande två citat:

"
Även FN:s klimatpanel, IPCC, skriver i sitt klimatutlåtande från 2007 att osäkerheten i modellerna gör det svårt att förutsäga hur området kommer att utvecklas. Men de räknar med fler extrema väderår, med antingen svår torka eller ovanligt mycket regn"

"
...Men simulationerna för det kommande klimatet är fortfarande osäkra. Enligt Martin Claussens modell kommer regnen i Sahara och Sahel att öka de närmaste hundra åren, om koldioxidhalten i atmosfären ökar. Andra forskares modeller förutsäger det motsatta, att öknen kommer att bli ännu torrare, och dessutom breda ut sig... "

Enligt modellerna kan det bli både extremt torrt och extremt blött. Hur tillförlitligt är det?? Blir det mer regn, ja då har IPCC rätt och blir det extremt torrt, ja då har IPCC rätt även där. Jag har bara lust att trycka ner dom här simulationerna av klimatet i en stor hög med koskit en gång för alla.

En annan reflektion man måste göra är över de rätt dramatiska klimatförändringarna som skett de senaste 100 000 åren då Sahara gått från öken till grönområde flera gånger. Dessa förändringar hade helt och hållet naturliga orsaker. Detta gäller självklart alla klimatförändringar som skett innan T-Forden rullade ut från fabriken i början av 1900-talet. Om politiker, IPCC, Al Gore, WWF, SNF, Klimax och gud vet vem mer ska fortsätta förklara klimatförändringar utifrån mänsklig påverkan så måste de förklara för oss vad det var som förändrade klimatet under de senaste 4 500 miljoner åren innan människan fanns. Om de säger, "ja det var ju naturliga orsaker" så måste de förklara varför naturliga orsaker inte längre används i klimatdebatten.

Nu hinner nog helvetet frysa till is innan en sådan förklaring kommer men man kan ju hoppas.

27 oktober 2008

Gissa när isbjörnarna dör


Fotoboken"Vindar från Arktis" trycks nu upp i stora upplagor och samtliga medlemmar i WWF får ett exemplar hemskickat. Organisationen konstaterar tvärsäkert att två tredjedelar av isbjörnarna är utdöda om 42 år, på grund av den globala uppvärmningen, som vi människor orsakat. En av fotograferna

Jag tycker dessa tidsangivelser är otroligt fascinerande. Hur kommer man fram till just 42 år?

Låt oss säga att det i dag finns totalt 20 000 isbjörnar (en vanlig uppskattning är mellan 20 och 25 tusen isbjörnar). Om WWF har rätt så kommer 319 isbjörnar dö varje år från och med nu.

Då undrar jag följande:

Kommer isbjörnarna inte att föröka sig?

Kommer isbjörnarna inte anpassa sig till ett förändrat klimat? Arten är bortåt 100 000 år gammal så den har klarat av flera perioder med varmare klimat, långt varmare klimat än nu.

Om klimatet blir varmare, isar smälter och så vidare och så vidare. Hur kan man tvärsäkert veta att det är orsakat av människan och inte av naturliga fenomen som vattenströmmar, solstrålning (gud förbjude), molnbildning, undervattensvulkaner och ett oändligt antal andra faktorer.

Men...

Är det inte så att isbjörnar egentligen används bara för att de är gulliga?

24 oktober 2008

FN tar till småbarn för att sprida propaganda"UNite to Combat Climate Change" är en FN-organiserad konstutställning/teckningstävling där barns "rädslor och hopp" om planeten visas upp. Målningarna är en vädjan för att politikerna ska ta itu med klimatfrågan innan det är för sent.

För att piska in budskapet har organisationen en faktasida där det bland annat står:

"Approximately 175 million children will be affected by climate change induced natural disasters every year over the next decade. This is 50 million more than during the ten years to 2005."

"
Children are more likely than adults to perish during natural disasters or succumb to malnutrition, injuries or disease in the aftermath. Over 96% of all disaster-related deaths worldwide in recent years have occurred in developing countries."

"
Women and children account for more than 75% of displaced people following natural disasters. For instance, during the July 2007 floods in Bangladesh, 4.2 million children were affected, 300,000 of them under the age of five."

"
An estimated 650,000 people, of which 300,000 children, were affected by back-to-back hurricanes in Haiti in 2008."

Och så fortsätter det med den trevliga avslutningen:

"
A survey conducted in 2005 by the UK Government found that 24% of the 1,000 10 to 18 year olds questioned believed climate change presented the greatest threat to the world's future."

Jag utgår från att FN givit barnen denna information inför tävlingen så att de skulle bli riktigt uppskrämda. Tro fan att de blir rädda och börjar rita vindkraftverk och människor som drunknar!

Det här är skrämselpropaganda av den värsta sorten och den riktas till barn. En inte alltför orimlig gissning är väl att förtroendet för FN och IPCC stärks av denna kampanj. Något annat vore väl otänkbart.

Jag blir mörkrädd när en hel generation nu får lära sig att naturkatastrofer är orsakade av människan.

21 oktober 2008

HEAT - nej, inte filmen med Al Pacino och De Niro


Just nu pratar man på Aktuellt om att svenska kossor är ett hot mot klimatet. Det låter ju förnuftigt. Jag ska sluta äta kött imorn.

Men det var inte det jag skulle skriva om...

HEAT är en ny välbalanserad dokumentär om klimathotet. Se trailern ovan. Inledningen sätter tonen. SVT:s programavdelning har nog redan köpt in serien.

Temperaturen går upp - eller?Global temperaturdata från Hadley visar att den globala uppvärmningen som media ältar om varje dag är obefintlig de senaste 13 åren. Den planetära katastrofen ligger uppenbarligen bara runt hörnet...

Tips från GreenieWatch.

18 oktober 2008

Klimatförändringar - den vite mannens felTV4 skickade ett par reportrar till ett stort indianmöte i Nordamerika för att få höra deras syn på klimatförändringarna. Kort och gott så är allt den vite mannens fel. En av hövdingarna nämner bland annat att människan drabbas av jordbävningar, som så vitt jag vet inte beror på koldioxid men men...

Jag är övertygad om att ursprungsbefolkningen i Nordamerika fortfarande måste kämpa för sina rättigheter, diskriminering och andra samhällsproblem. Att de lyfter fram klimatet och skyller stormar "på den vite mannen" tyder mer på att de vill få uppmärksamhet för sin situation och de verkliga problem som drabbar dem i samhället. Med all rätt. Dessa problem borde vara långt viktigare att lösa än att skuldbelägga människan för att klimatet förändras.

Detta möte som inslaget handlar om har varit stängt för den vite mannen tidigare men öppnas nu för första gången. Det kan låta cyniskt men om mötet inte hade lyft fram klimatförändringar som en viktig punkt så tror jag väldigt få journalister, särskilt från Sverige, skulle bemöda sig att resa dit i överhuvudtaget.

Se ett av flera olika inslag här.

(Bild: TV4)

Arktis is nu 30 procent större än förra åretEgentligen tycker jag det är rätt ointressant att prata om Arktis isutbredning från år till år eftersom vi endast har tillförlitlig data för den senaste 30-årsperioden. Men med tanke på sommarens mediedrev om att Nordpolen skulle vara isfri redan i sommar så är det rätt intressant att isen är nästan 30 % större nu än för ett år sedan.

Precis som Anthony Watts skriver i sitt inlägg om detta så är det märkbart tyst i media om detta. Svensk media är inget undantag. Nyheter om isar som VÄXER är och förblir helt ointressant. Rent logiskt borde detta resonemang gälla:

Isar som smälter = ett tecken på klimatförändringar orsakade av människan.
Isar som växer = ett tecken på klimatförändringar orsakade av naturen.

Men å andra sidan. Vattenfall visar i sina reklamfilmer att om vi svenskar väljer "klimatsmart" elektricitet så börjar det snöa i Arktis och isbjörnarna blir jätteglada och rullar runt och är jättegulliga i snön. Så det finns ju en liten chans att istillväxten i Arktis kan bero på att svenskar har valt rätt elleverantör!! Eller ja...kanske inte....

UPPDATERING: Nu 30 minuter efter att jag publicerat det här inlägget så informerar Aktuellt i sin 18-sändning att medeltemperaturen i Arktis varit 5 grader över det normala i år. Men hör och häpna, de säger också att inget tyder på att Arktis blir isfritt som det spekulerades i i somras! Sista ordet blir dock en hänvisning till en forskare som säger att "Arktis fortfarande är sårbart...".... sårbart my ass.

16 oktober 2008

Visdom a'la MetroKlimattidningen Metro körde den här puffen på förstasidan i gårdagens tidning. Kommentarer är väl överflödiga.

14 oktober 2008

När jag ändå är inne på Al Gore


(Bild och boktipset innan från CCF)

Läs Maggies rapport från väckelsemötet.

Ett boktips inför Al Gores besökDet här ser ut att bli intressant läsning i höstmörkret!

Läs mer på Amazon.com.

En intervju med författaren kan du läsa här.

EU:s billiga klimatpaket

"Nonetheless, this study suggests the cost of the CAREP will still be more than €73 billion per year by 2020 for the EU 25. If the costs of renewables remain at current levels (technology improvements push down costs), the cost would be over €90bn."

Läs hela rapporten på Open Europe.

Tips från Greenie Watch.

13 oktober 2008

Den falske profeten är snart här

En Al Gore-kritisk debattartikel signerad Stockholmsinitiativet publicerades i Svenska Dagbladet i dag. Det tackar vi för!

Vill också passa på att tipsa om en ny artikel på Klimatsvammel som handlar om klimatmodellerna, som inte stämmer överens med verkligheten.

11 oktober 2008

Frågan som aldrig får ett svarRådande teori:
Människans utsläpp av koldioxid orsakar global uppvärmning, vilket leder till klimatförändringar som kommer leda till jordens undergång. Trots att klimatet påverkas av miljarder olika faktorer så går det att kontrollera hela planetens klimatsystem genom att påverka 1 av alla faktorer, vilket leder oss vidare till...

Politisk lösning:
Minska utsläppen av koldioxid med alla till buds stående medel. Då kommer klimatsystemet, som nu "löpt amok", "skenat" etc återställas till att bli som vanligt och allt blir frid och fröjd.

Skeptikerns fråga:
Låt oss säga att politikerna och alla miljöorganisationer får igenom sin vilja. Vi minskar våra utsläpp av koldioxid på alla sätt som över huvud taget är möjliga.

Hur ska dessa åtgärder utvärderas för att se om de uppnådde syftet? Eftersom hela etablissemanget helt och hållet anser att kontroll av koldioxidutsläppen är lösningen på "klimatkrisen" så måste det rimligtvis finnas en genomarbetad, vetenskapligt verifierbar metod att utvärdera denna lösning. Kostnaderna kommer uppgå till tiotusentals miljarder kronor så för mig känns utvärderingen som ganska viktig.

Betänk också att utvärderingen av klimatåtgärderna helt måste exkludera naturliga klimatförändringar, annars är det ju ingen vits med att genomföra dessa åtgärder.

Vilka parametrar ska användas? Antal isbjörnar? Arktis isutbredning? Antalet stormar? Antalet översvämningar? Antalet värmeböljor? Antalet pingviner? Antalet älgar? Temperaturer? Havsnivåer? Antal orkaner? Antal tornados? Antal regnoväder? Vindstyrkor? Snöfall? Nederbörd? Glaciärers utbredning? Antal döda djur i sorkpest?

Slutsats:
Det är helt och hållet omöjligt för människan att mäta vilken effekt koldioxidreducerande åtgärder har på klimatet. "Bruset" i det enormt komplicerade klimatsystemet är så omfattande att det inte går att sortera ut människans andel av koldioxidutsläppen från naturens egna (och naturligtvis tusenfalt större andel) utsläpp i atmosfären, och inte minst visa på orsak/verkan-samband i klimatsystemet.

Att genomföra dessa enormt kostsamma åtgärder för att "rädda klimatet" saknar all form av logik och visar en total avsaknad av sunt förnuft.

Så nästa gång ni hamnar i en diskussion som handlar om klimatförändringar och växthusgaser, ställ frågan hur alla åtgärder ska utvärderas. Politiker, miljöorganisationer, företag, intresseorganisationer, debattörer, journalister, IPCC och Al Gore har ännu inte besvarat denna fråga men vem vet, en vacker dag kanske vi får veta.

8 oktober 2008

Snart dags för Nobels FredsprisFör drygt ett år sedan vanhedrades Alfred Nobels minne å det grövsta när den norska Nobelkommittén delgav att Fredspriset skulle delas mellan Al Gore och IPCC.

På fredag är det dags att tillkännage årets pristagare så jag hoppas att priset går till någon/några som verkligen förtjänar det.

7 oktober 2008

Karin Bojs vann 250 000 kr

Ledaren för Dagens Nyheters vetenskapsredaktion vann ett kunskapspris på 250 000 kronor. Vi glömmer väl bort den där vetenskapliga artikeln i samma tidning om att isen på Nordpolen skulle smälta bort i somras... ja ja, livet går vidare. Eller snarare: livet går mot en säker katastrof i takt med att människan värmer upp jorden, yadayada...

5 oktober 2008

Det kommunistiska klimatmanifestet


Statligt ägda Vattenfall driver nu en kampanj som heter "Klimatmanifestet" och uppmanar folk att skriva på tre olika krav eftersom vi människor "kan bromsa klimatförändringarna". Vattenfall vill påverka politikerna och ha:

Ett globalt pris på koldioxid.

(Mellan 90-95 procent av växthusgaserna är vattenånga så det faller sig naturligt att vi kan påverka klimatet genom att beskatta vårt knappt mätbara bidrag av koldioxid i atmosfären. En gas vars andel utgör hela 0,038 procent av växthusgaserna. Det är ju fullt logiskt att vi kan kontrollera jordens enormt komplexa klimatsystem till vår fördel genom att beskatta en spårgas.)

Mer stöd till klimatvänlig teknik.

(I Sverige avvecklar vi kärnkraftverken så vad ska ersätta dem? Vindsnurror? Och hur många miljarder av skattebetalarnas pengar skall tas ut för att hålla (ofta olönsam) klimatvänlig teknik under armarna? Hmm....)

Klimatkrav på produkter.

(Toppen! Då kan vi i ett svep stoppa all import från Kina, Indien och andra utvecklingsländer. Miljoner och åter miljoner människor får det med ens mycket mycket svårare att skapa sig ett drägligt liv och hela länder får enorma problem att lyfta sig ur fattigdom. Men det är ju en petitess i sammanhanget.)

17000 personer har skrivit på manifestet...

4 oktober 2008

En vanlig dag i klimathotets StockholmAtt vi svenskar bombarderas med klimatpropaganda är väl en underdrift. Så här såg min dag ut i dag och den här dagen hade ändå relativt lite klimatpropaganda. Vissa dagar är det så mycket klimatpropaganda på stan att jag börjar yra och se isbjörnar på gatorna.

Promenerade in till stan för att köpa biobiljetter. Gick förbi en radda reklamaffischer med ett energibolag, Vattenfall eller Fortum, som lovade att klimatmärkt el gör skillnad.

På väg ner till tunnelbanan gör Södertörns högskola reklam för sina finfina utbildningar och frågar oss:

"Ekosystem eller Ego$ystem?" och "Finns det vinter och snö i Sverige om 50 år?"

Springer in på Akademibokhandeln för att köpa en tidning. Möts i dörren av affischer och ett bord helt vikt åt boken "Värld av is" som handlar om hur allt liv i Arktis dör (särskilt isbjörnar), att isen smälter och att allt är människans fel eftersom vi orsakar global uppvärmning.

Möter upp polaren som är utsvulten. Vi går in på MAX Hamburgare som visar hur mycket koldioxid som släppts ut i produktionen av SAMTLIGA produkter på menyn. Han väljer en stor jävla burgare!

Vi går sedan till biografen och sätter oss i salongen. Vattenfall kör en lång reklamfilm som visar isbjörnar på öppet hav, isbjörnar som försöker ta sig upp på isflak, smältande isar... allt ackompanjerat av olycksbådande musik. MEN! om du väljer klimatmärkt el från Vattenfall så börjar det snöa i Arktis och isbjörnarna skuttar runt och rullar sig i snön och allt blir bra igen. De gör faktiskt det i reklamfilmen.

På väg hem går jag förbi en stor reklamtavla för en biltillverkare med en ny bil - som släpper ut jättelite koldioxid...

Jag orkar snart inte med detta.

Karin Bojs gör det enkelt för sig

Den här krönikan är en vecka gammal men någon av er kanske inte har läst den. Tycker att Karin Bojs slutsats är så fascinerande efter att ha skrivit om solens påverkan på klimatet.

"Att jorden blir varmare beror alltså på något annat än solen. Människans utsläpp av växthusgaser är den enklaste förklaringen."

Karin Bojs slutledningsförmåga är verkligen utmärkt. Först räknar hon bort solen och sedan alla andra faktorer som påverkar klimatet och förklarar alltihopa med en spårgas som är så obefintlig att den knappt är mätbar i atmosfären. Och inte den koldioxid som planetens natur, vulkaner, världshav och djur bidrar med utan enbart människans koldioxid. Den som har huvudet längst ner i sanden vinner...

2 oktober 2008

Oj! En meteorolog som nämner solen

Men han arbetar naturligtvis inte vid en svensk tv-kanal. Det är förbjudet enligt lag för svenska tv-meteorologer att prata om en sådan vansinnig idé som att solen skulle påverka jordens klimat.

Se klippet på MinnPost.

(Tips från GreenieWatch)

28 september 2008

Ice Ice BabyHoppsan! När isutbredningen är som lägst på Nordpolen så är den som högst på Sydpolen. Spontant undrar jag varför DN och de övriga tidningarna utelämnade den lilla detaljen när de proklamerade att Arktis is skulle försvinna i somras. Kan för övrigt upplysa om att det fortfarande finns flera miljoner kvadratkilometer is kvar i Arktis.

Bilden är hämtad från en powerpointpresentation av Warren Meyer, mer känd som bloggaren Climate-Sceptic.

27 september 2008

SVT vs SSABTidigare i år så ägnade Dagens Nyheter ett par helsidor i sin tidning för att trycka dit SSAB i Oxelösund. I går kväll var det dags igen men nu var det Sveriges Television som lät sina reportrar vid Rapports redaktion dra till stålverket för att filma Sveriges största klimatförstörande företag.

Nyhetsankaret upplyser tittarna om att SSAB släpper ut tio gånger så mycket koldioxid som inrikesflyget i Sverige.

Reportern: "Bakom oss har vi då den här lågan från stålverket som alltså spyr ut koldioxid rakt ut i luften. Vad tänker ni om den då?" (Fråga till SSAB:s vd)

Kommentar: Koldioxid är både en osynlig och luktfri gas. Men under hela inslaget i Rapport visas bolmande skorstenar och rökmoln kors och tvärs. Det här är ju det stora problemet med hela klimatrapporteringen. Gasen som sägs vara livsfarlig för planetens klimat går inte att filma eller visa men det kommer man runt med att visa bolmande skorstenar. Det verkar tyvärr som om reportrarna tror att den rök och vattenånga de filmar verkligen är koldioxid.

Inslaget går sedan över till EU:s genomidiotiska system för utsläppsrätter och hur det ska se ut för företagen. SSAB slipper (TACK OCH LOV) betala för utsläppen av koldioxid men jag gissar att det snart är slut med det. Klimathandläggaren (jag skämtar inte, det är ett yrke...) Emma Lindberg på Naturskyddsföreningen får även ge sin kommentar och är naturligtvis oroad och vill att alla företag ska betala.

Inom ett par år så får nog SSAB och resten av Sveriges basindustri lägga ner sina verksamheter helt och hållet. Med den sinnessjuka klimatpolitik som kommer att föras av både höger och vänster så kommer vårt välstånd i det här landet snart vara ett minne blott.