14 oktober 2008

EU:s billiga klimatpaket

"Nonetheless, this study suggests the cost of the CAREP will still be more than €73 billion per year by 2020 for the EU 25. If the costs of renewables remain at current levels (technology improvements push down costs), the cost would be over €90bn."

Läs hela rapporten på Open Europe.

Tips från Greenie Watch.

3 kommentarer:

Mikael sa...

Detta visar ju tydligt på behovet av nytänkande inom ekonomin. Man försöker nu investera sig ur klimathotet genom att köra "Business-as-usual" trots att oljetillgångarna minskar, spannmålspriserna ökar och ekosystemen kollapsar.

Att minska bilåkande, minska energikonsumtionen och minska vår påverkan på ekosystemen behöver inte vara en kostnad, utan kan lika gärna räknas som en besparing och en tillgång. Men i kapitalisternas värld så är minskad konsumtion inte en besparing utan en förlust. Faktum är att inte ens en konstant konsumtion är acceptabel med dagens ekonomiska system eftersom det utlåningsbaserade finansiella systemet kräver ständigt ökad utlåning (IMF och världens centralbanker har just lånat ut massa pengar för att rädda det finansiella systemet - tala om att hälla bensin på elden..). Och ökad utlåning ger ökade krav på avkastning och finansiell expansion, i all evighet. Systemet tillåter inte minskad konsumtion, därför blir alla lösningar på klimatfrågan kostnader, inte besparingar.

Alldeles oavsett om vi tror på klimathotet eller förnekar det så är det ekonomiska systemet i akut behov av reformer. Med en ökande världsbefolkning och krympande råvarureserver måste vi skapa ett system som tål att vi hushåller med våra resurser. Detta skulle också göra att många åtgärder för att minska våra utsläpp av exempelvis växthusgaser inte skulle behöva räknas på minussidan.

Och nej, jag menar inte att vi ska flytta ut i grottor, bara att minskat bilåkande, energibesparingar och en viss översyn av våra konsumtionsvanor faktiskt kan vara möjliga i en annan världsordning utan att vi behöver ge upp vår civilisation.

Anonym sa...

Mikael:
Som "skeptiker" kan jag väl hålla med om det mesta i ditt resonemang. Men ser man klimathotet som stort är det risk att det vidtas drastiska och mycket kostsamma åtgärder i snabb takt som kan riskera att bli onödigt dyra. Trycker man på lagom kommer övergången till energisnålare teknik att gå mer smärtfritt. En sådan övergång är nödvändig i vilket fall som.
"Miljövänliga" grejor blir snabbt "miljöovänliga". Själv har jag en dieselbil utan partikelrening. Jag snålkör den på 0,54 liter/mil men har hög skatt.När vi köpte den kändes den som ett miljövänligt alternativ.

Inge

Inge

Anonym sa...

mikael

Jag håller med dig att vi måste hitta mer effektiva metoder som minskar förbrukningen av begränsade naturresurser. Och det gäller inte bara fossil energi, utan även andra råvaror. En mycket stor uppgift, men nödvändigt.

Du nämner också "Med en ökande världsbefolkning och krympande råvarureserver måste vi skapa ett system som tål att vi hushåller med våra resurser."

Jag vet att det i det globalt inte betyder något, men vad gör vi i Sverige åt den ökande världsbefolkningen. Jo, vi har flerbarnstillägg. Hur bra stämmer det överens med att vi i Sverige skall göra symbolåtgärder som alla inser saknar reell betydelse globalt, men avser att visa alla andra vägen?

/Eskil