29 december 2008

En kort nyårskrönikaSnart är det dags att vända blad i almanackan så det är läge för en tillbakablick av året som gått. Bloggar som ifrågasätter klimathotet är populära och drar tiotusentals besökare varje vecka och jag gissar att vi "skeptiker" ändå lyckas nå ut till rätt många människor. Här är mina fyra favoritbloggar, bloggar som ni garanterat känner till vid det här laget.

Maggie på Climatescam gör ett hästjobb med att uppdatera sin blogg och aktiviteten i kommentarerna är minst sagt intensiv, Per på Moderna Myter (en blogg som inspirerade mig att börja skriva) fortsätter enträget med intressanta artiklar och vinklar, Recon på Klimatsvammel skriver faktatunga artiklar som alla klimatintresserade borde läsa (den här om cyklonen i Burma är ett utmärkt exempel) och inte minst Magnus på En kättares notiser under pågående klimatväckelse som, förutom bra artiklar, skriver de längsta och mest intressanta kommentarerna på den här och andra bloggar. Vet inte hur han hinner men det är uppskattat!

Tycker mig se en positiv trend när det gäller debattartiklar, ledarartiklar och insändare i olika sorters media där klimathotet ifrågasätts. Det verkar som om fler och fler fått upp ögonen för det faktum att jordens klimat är långt mer komplext än att kunna förklaras av människors bilåkning, charterresande och matvanor.

Christopher Brooker har skrivit en bra krönika i Telegraph idag. Jag klipper inledningen här eftersom den är så talande för året som gått (Exempelvis DN:s trams om att Nordpolen skulle smälta bort i år):

"The first, on May 21, headed "Climate change threat to Alpine ski resorts" , reported that the entire Alpine "winter sports industry" could soon "grind to a halt for lack of snow". The second, on December 19, headed "The Alps have best snow conditions in a generation" , reported that this winter's Alpine snowfalls "look set to beat all records by New Year's Day"."

SVT...

Jag såg ett inslag i Rapport under juldagarna som handlade om snöfria jular i Stockholm. Var helt inställd på att det skulle ältas global uppvärmning, klimatförändringar och att vita jular i Stockholm snart skulle vara ett minne blott. Kors i taket, inslaget var helt och hållet balanserat! Enligt SMHI:s mätningar sedan slutet på 1800-talet (kan ha fel men det var en längre tidsperiod) så har hälften av alla jular varit vita och hälften varit gröna och detta har varierat hela tiden. Den varmaste julen inföll på 1930-talet. Ett trendbrott för SVT?

Besöksstatistiken för 2008 på Klimatbluffen:

Antal besökare: 134 457 st
Antal sidvisningar: 193 322 st
Mest lästa artikel: "Antarktis ismassor ökar"
Vanligaste sökfraser i Google som lett hit: "Vincent Gray" och "Erland Källén"


Tack alla läsare och övriga bloggare för året som har gått. Vi ses 2009!

18 december 2008

JuluppehållGör ett uppehåll nu under julen och kommer bara sporadiskt att kunna godkänna kommentarer.

Innan nyårsafton ska jag försöka göra en liten sammanfattande krönika av året som gått. Tills dess, god jul och på återseende nästa år!

17 december 2008

På TT kan temperaturen bara gå åt ett hållPå DI.se såg jag en TT-artikel med rubriken "2008 kallaste året på länge". Klickade in och läste artikeln och noterade ett tydligt tema i artikeln. Kan ni lista ut vad när jag ger er dessa citat? Betänk att rubriken ger sken av att artikeln handlar om kyla.

-----------------------------

"...Trots detta rankas ändå 2008 bland de tio varmaste åren sedan 1850"

"Medeltemperaturen för hela 2008 beräknas bli 14,31 grader. Detta är 0,21 grad kallare än 1998 som är det varmaste året som hittills noterats."

"
Ändå var det här året, relativt sett, varmt med en temperatur 0,3 grad över genomsnittet för perioden 1961—1990"

"
Totalt sett hamnar 2008 på tionde plats över de varmaste åren sedan 1880"

"
Kontentan blir att vi de senaste månaderna har sett en naturlig avkylning av jordens klimat — men den långsiktiga trenden är fortfarande att vi går mot ett allt varmare klimat"

"
El Nino antas återvända inom kort, och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären kommer att fortsätta öka. Detta borgar för fortsatt temperaturstegring på sikt."

"...
Det är med andra ord möjligt att vi har några kyligare år framför oss, innan det tar fart uppåt igen."

-----------------------------------
Att NASA korrigerade sina temperaturdata för över ett år sedan verkar ha undgått TT. Det varmaste året är inte 1998 utan 1934 (Rättelse: I USA och inte globalt, tack kommentatorer).

Trenden i artikeln, vad är den? Jo, oavsett om temperaturen sjunker stadigt så måste läsaren om och om igen få inpräntat att den globala (antropogena) uppvärmningen fortfarande är ett faktum. Den avkylning som sker beskrivs som "naturlig" men sedan "tar det fart igen" och människans skuld kan fortsätta att cementeras. Det tråkiga är att större delen av Sveriges landsortstidningar nästan uteslutande förlitar sig till TT:s artiklar för en stor del av sitt innehåll. Den här artikeln når alltså ut till miljontals läsare och budskapet fortsätter att hamras in.

Magnus (Kättaren): Du kan säkert granska TT:s temperaturdata lite mer så om du orkar, skriv en kommentar :)

Jag själv sätter mig och pimplar vid isen och väntar på bättre tider!

Konsekvenser"...every time someone dies as a result of floods in Bangladesh, an airline executive should be dragged out of his office and drowned."


/Journalisten och författaren George Monbiot i Guardian för två år sedan.

Som sagt, i klimathotets tidevarv talas det mycket om att "vi måste ta krafttag" och då är det ju fullt rimligt att vi mördar chefer för flygbolag...

"Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen"

HAX, Climatescam och Moderna Myter har publicerat denna artikel så jag går i deras fotspår och sprider budskapet. Vi får hoppas att någon tidning vågar ta in artikeln.

"Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel gör vi följande uttalande:

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för:

Mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier. Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antro pogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:
- att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
- att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
- att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
- att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
- att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott:

Professor Göran Einarsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Lars G. Franzén, Göteborgs Universitet
Professor David G. Gee, Uppsala Universitet
Professor Krister Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Bo Jönsson, Lunds Universitet
Professor Sten Kaijser, Uppsala Universitet
Professor Wibjörn Karlén, Uppsala Universitet
Professor Jan-Olov Liljenzin, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Torbjörn Norin, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Magnus Nydén, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Göran Petersson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor CG. Ribbing, Uppsala Universitet
Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs Universitet
Professor Peter Stilbs, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Gösta Walin, Göteborgs Universitet
Docent Tage Andersson, fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson, fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson, fd ABB
Docent Thomas Hellström, Lunds Tekniska Högskola

Pressmeddelande:

Stockholm, den 16 december 2008.

20 ledande svenska forskare i gemensamt upprop:
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen


Med anledning av de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel går idag 20 ledande forskare i Sverige ihop i ett gemensamt upprop mot klimatpolitiken:

”Man har inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Den planerade klimatpolitiken riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.”

Uppropet görs med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel.

För mer information kontakta:
Göran Ahlgren, generalsekreterare Stockholmsinitiativet
Tel: 0707555969 E-post: goran.ahlgren@stockholminitiative.com

Om Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativets är ett politiskt obundet nätverk med ambition att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser. Stockholmsinitiativet medverkar till en öppen och rationell diskussion om klimatfrågor och verkar för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.

16 december 2008

Engagemang för rätt problemSkrev för några dagar sedan artikeln Vad ska vi prioritera, vilken tog upp de felaktiga, och för människan, rent katastrofala prioriteringar som nu görs med anknytning till klimatdebatten.

Jag kan inte bevisa det statistiskt men en inte alltför orimlig gissning är att FN:s klimatpanel IPCC de senaste åren har fått absolut mest medial och politisk uppmärksamhet. IPCC är det FN-organ som paradoxalt nog inte tillför mänskligheten någonting, särskilt inte människor som har det allra svårast. Det bevarar inte fred, motverkar inte svält, arbetar inte för demokrati eller för mänskliga rättigheter, saker som är långt långt viktigare än att försöka motverka klimatförändringar - en idé som för en normalt funtad person borde ses som totalt orealistisk - men som numera ses som en fullt realistisk och genomförbar idé.

När IPCC och klimatet får all uppmärksamhet så får andra FN-organ stå tillbaka. Först ut var FN:s livsmedelsorganisation som varnade för att 900 miljoner människor svälter. Och i dag gick WFP, FN:s World Food Programme, ut och berättade att det saknas över 5,2 miljarder dollar i extra stöd för att inte de akuta hjälpsändningarna med mat ska ta slut i början på nästa år.

Vid klimatmötet i Poznan samlades 11000 människor för att diskutera minskningen av växthusgaser, paradoxalt nog (där är ordet paradox igen...) samma gas som alla människor, djur och växter behöver för sin existens.

Hade det inte varit bättre om dessa 11000 engagerade människor ägnat tiden åt att försöka lösa verkliga, akuta problem som människor lider av idag? Att människans aktiviteter, precis som vulkaner, världshaven, djur, skogar och allt annat på den här jorden, resulterar i utsläpp av koldioxid är det absolut minsta av alla problem som vi människor behöver lösa. Miljöproblem finns det gott om men vi måste dra en gräns mellan miljö och klimat och få ur det här storhetsvansinnet ur våra hjärnor om att just vår klimatpåverkan är det som styr klimatet.

Varje timma av hjärnaktivitet som ägnas åt koldioxid är en förlorad timma ägnad åt att försöka bota en sjukdom, arbeta för mänskliga rättigheter, bevara fred och rädda liv.

(Flickan på bilden håller i nyckeln till det provisoriska hem i Aceh som Röda Korset byggt upp strax efter tsunamikatastrofen)

En skeptisk ledareInga-Lena Fischer skriver en bra ledarartikel i Blekinge Läns Tidning i dag. Hon ställer sig frågan om skepticism är förbjudet när det gäller klimatdebatten. Det undrar jag med.

I en artikel på DI.se i dag debatterades Obamas klimatsatsning bland kommentarerna. Jag skrev en enda mening i en kommentar att solen garanterat har större påverkan på klimatet än människans koldioxidutsläpp. Inget dramatiskt i det påståendet trodde jag.

En timma senare var min kommentar borttagen av DI:s moderator.

Den här kommentaren skriven av signaturen Conny finns dock kvar:

"Jag förstår att det är många som blivit förvirrade av all debatt kring huruvida människan har skapat temperaturökningen eller inte. Jag har dock följt med ganska bra i de forskningsrön som presenterats under många år tillbaka till följd av mitt yrke. Jag kan bara därför passa på att informera alla forvirrade personer där ute att det numera ÄR belagt att vi människor har påverkat klimatet och att vi nu börjar se konsekvenserna kring detta. Visst, det finns fortfarande en del lobbyister och tvivelaktiga forskare som fortfarande hävdar motsatsen, men merparten av världens forskare är nu i stort eniga om detta. Att då sitta och slänga ur sig sådan missvisande information till höger och vänster är verkligen inte bra. Det försvårar gemene mans möjlighet att sätta sig in i problematiken på ett korrekt och nyanserat sätt.

Nu handlar det snarare om hur fort det kommer gå och vad vi kan göra OM vi kan göra något. Att fortsätta gömma huvudet i sanden är kontraproduktivt och djupt orättvist mot dina egna barn."

(Tipstack till bloggläsaren Pojoel för ledarartikeln)

14 december 2008

"Kick the Habit" - FN:s klimatbokFN ger ut en handbok i att bli klimatneutral. Den heter "Kick the Habit", vilket på svenska skulle kunna låta som "Bli kvitt beroendet". Boken är inte 10 sidor, inte 20 sidor utan.... 200 sidor! Nedan ser ni ett utdrag ur förordet till boken skrivet av FN:s generaldirektör Ban Ki-moon. Läs särskilt sista stycket. (Mina fetmarkeringar)

"Addiction is a terrible thing. It consumes and controls us, makes us deny important truthsand blinds us to the consequences of our actions. Our society is in the grip of a dangerous greenhouse gas habit. Coal and oil paved the way for the developed world’s industrial progress.

Fast-developing countries are now taking the same path in search of equal living standards. Meanwhile, in the least developed countries, even less sustainable energy sources, such as charcoal, remain the only available option for the poor. Our dependence on carbon-based energy has caused a significant build-up of greenhouse gases in the atmosphere.

Last year, the Nobel Peace Prizewinning Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) put the final nail in the coffin of global warming skeptics. We know that climate change is happening, and we know that carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases that we emit are the cause."

Jahopp, bara för att några förvirrade norrmän med extremt dåligt omdöme ger fredspriset till en domedagsprofet och hans hantlangare på IPCC så är all vetenskap klarlagd kring klimatet. Man behöver inte vara kärnfysiker för att inse att klimatet styrs av fler än en faktor men jaja...

Och som vanligt så är jag helt förundrad över hur man konstruera en hel bok om hur vi människor ska undvika att släppa ut den gas som allt liv på jorden är beroende av.

I FN:s värld måste vi dock bli kvitt beroendet av denna gas. Snacka om paradox!

Dom som söker hittar

Vilka är det som hittar hit till den här bloggen? Det kan man undra efter att ha kikat på vilka sökfraser i Google som har lett till ett klick hit i december månad. Vanligtvis är det sökord om isbjörnar, koldioxid, temperaturer, solen och annat men en del sökfraser undrar man över :)

"bilder på hittade döda isbjörnar med blod"

"jorden går under om vi inte slutar konsumera papper"


"keff att dissa miljön"

"30 år hos en isbjörn hur många människor år är det"


"spillning i afrika"

"det kommer sot ur skorstenen"


"kokbok med låg temperatur"

"toa kan inte spola"

12 december 2008

EU:s klimatpaket - en mental härdsmältaSveriges statsminister Fredrik Reinfeldt kallar EU:s klimatpaket "En av EU:s största bedrifter någonsin". Jag undrar vilka andra bedrifter EU stått för tidigare...

Efter att ha läst två böcker nyligen med massiv kritik mot teorin att människans utsläpp av koldioxid kommer leda till destruktiva klimatförändringar så blir jag bara mer förbannad över politikers sätt att hantera den här frågan.

Svenska Dagbladet står det:

"Statsminister Fredrik Reinfeldt påpekar däremot att den fattiga delen av världen ropar efter finansiellt stöd för att klara omställningen till mer klimatvänliga ekonomier."

Kära Reinfeldt, den fattiga delen av världen ropar efter något helt annat.

ELEKTRICITET.

Cirka 650 miljoner människor i Afrika har inte ens tillgång till elektricitet. Vad är det för omställning du pratar om? Ska EU finansiera ineffektiva vindsnurror eller svindyra solpaneler i Västafrika i utbyte mot att våra egna kol- oljekraftverk ska fortsätta rulla?

De flesta fattiga länder har inte ens fungerande ekonomier till att börja med. Än mindre ekonomier som kan ställas om för att europeiska politiker ska känna sig bättre till mods.

EU...

EU lägger över 500 miljarder kronor per år att stödja sina bönder, som av en slump vräker ut gödningsmedel i hela Europa och bygger gigantiska växthus eftersom klimatet inte lämpar sig för alla grödor. Finland, av alla länder, hade så sent som 2004 över 2 500 sockerodlare!! Hur jävla smart är det att odla socker i Finland? Inte särskilt, men med EU-pengar går det mesta.

Till detta har EU satt upp enorma tullmurar, framförallt mot produkter där fattiga länder har komparativa fördelar i tillverkningen. Just ja, eftersom bönderna i EU får så mycket stöd så producerar de alldeles för mycket. Överskottet skickas till fattiga länder, som förvägrats exportera sina jordbruksprodukter till EU...

Det EU är bra på är resursslöseri - resursslöseri av en magnitud som är svår att greppa. De flyttar till och med sitt huvudkontor mellan Strasbourg och Bryssel varje månad till en kostnad som snart passerar 2 miljarder kronor per år!

Att de nu pratar om handel med luft (koldioxid), utsläppsrätter, klimatbistånd och annat vansinne - helt baserat på resultat från datormodeller (som inte kan hantera den klimatavgörande molnbildningen...) skulle jag inte kalla en bedrift, snarare mental härdsmälta.

Läs mer om eländet: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen.

Veckans kanske märkligaste uttalande

"There is no clear evidence that global warming is an imminent danger to the world."

/IPPC:s chef Rajendra Pachauri i intervju med Associated Press i veckan.

Läs artikeln på CBCNews.

11 december 2008

Angående klimatmodeller"Despite the rigour intrinsic in our field we have a lot of problems in making predictions. The extrapolation of our difficulties to a field such as Meteorology and Climatology, which is by far less rigorous than the study of the Fundamental Interactions, brings me to the conclusion that predictions in Meteorology and Climate change must necessarily be taken with great caution.
Much greater than our predictions.

The study of Complexity at the fundamental level of scientific knowledge brings us to the conclusions that we should avoid giving to the public the message that Science has mastered all Meteorology and Climate change problems of the past, present and future"

/Utdrag ur föredraget "Meteorology and Climate: Problems and Expectations" av professor Antonino Zichizhi.

Hans biografi: EMFCSC
Föredraget: Justpax.it

Med i boken "The Deniers: The world-renowned scientists who stood up against global warming hysteria, political persecution and fraud".

10 december 2008

Skit in - skit utByggkonsultföretaget Sweco körde en tvåsidesannons i Svenska Dagbladet häromdagen. De påstår att planeten inte är fullt frisk. På vilket sätt kan man undra. Kollade in på deras hemsida och det här företaget har verkligen anammat klimathotet i hela sin affärsverksamhet. Det är klimat hit och klimat dit, hållbarhet och miljö.

Disclaimer: Jag har absolut inget emot att de försöker förbättra miljön på olika sätt. De gör säkert ett kanonbra jobb på alla sätt och vis. Med det sagt...

Lite bakgrund:

Jag håller just nu på och läser boken The Deniers, skriven av Lawrence Solomon. Han har under en tid skrivit kolumner i en tidning där han tagit upp den andra sidan i klimatdebatten. Boken tar upp en rad prominenta vetenskapsmän, deras forskning och deras kritik mot den allenarådande bilden av att det är människans förbränning av koldioxid som styr klimatet. Jag rekommenderar verkligen den här boken, både till er som ifrågasätter klimathotet och er som tycker att Al Gore är världens bästa människa. Jag ska lyfta fram bra exempel från den boken framöver.

En återkommande kritik i boken, och det gäller i stort sett alla intervjuade forskare, är klimatforskningens och framförallt IPCC:s totala beroende av datormodeller. Hela klimathotet bygger i stort sett på de scenarier som datormodeller spottat ur sig. Att försöka modellera en hel planets klimat är kort och gott omöjligt, vilket gör det än märkligare att världens politiker planerar världsomstörtande globala klimatåtgärder - baserat på dessa datormodeller.

Jag ska inte gå in så djupt på detta utan bara konstatera att stoppar man in skit i en datormodell så får man även ut skit.

Nåväl, Sweco har gjort en klimatanalys som heter "Norrland - Klimatet förändras och förändrar". Den finns länkad från SVT:s hemsida. Här är ett utdrag ur sammanfattningen: (min markering)

"För att kvantifiera klimatförändringarna och dess effekter valdes SMHIs klimatmodell RCAO (ECHAM4) med utsläppsscenarion A2 och tidsperspektivet 2071-2100. Slutsatserna utifrån dessa förutsättningar är att Norrland står inför en förväntad uppvärmning på 4,6°C vilket är mer än ett globalt medelvärde."

Hela rapporten bygger på olika klimatmodeller. 48 sidor med gissningar om hur klimatet är i Norrland OM 70 ÅR. Till vilken nytta?

Jag gissar att Sweco tog bra betalt för detta.

Hmmm... vilka betalade?

Länsstyrelsen i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län...

9 december 2008

Vad ska vi prioritera?FN:s klimatpanel proklamerar att jorden går mot sin undergång på grund av människans koldioxidutsläpp och att detta är den största kris som hotat mänskligheten.

FN:s livsmedelsorganisation berättar att 900 miljoner människor svälter, delvis på grund av att vi nu eldar upp livsmedel för att hälla i bensintanken.

Frågan är nu vad vi bör lägga våra resurser och prioriteringar på?

1) Att försöka motverka att klimatet på planeten Jorden förändras? (vilket det gjort i 4 500 miljoner år)

2) Lösa verkliga problem som drabbar människor i dag? (svält, sjukdomar, utbildning, demokrati, konflikter, mänskliga rättigheter...)

För mig är det naturligtvis självklart men vad tycker ni?

7 december 2008

Al Gore visar en graf hos OprahFörra veckan var Al Gore med i Oprah Winfreys tv-show och ältade samma gamla skit som han gjort i åratal nu. Som ni ser på bilden visar han endast en av kurvorna i grafen som ska visa sambandet mellan koldioxid och temperatur...

Han sade att mänskligheten kanske har så kort tid som 10 år innan jordens klimat passerar en "tipping point" med följden att planeten går under. Jadajadajada.

Oprah då? Ställde hon några kritiska frågor som exempelvis: WHERE THE FUCK IS THE WARMING YOU'RE TALKING ABOUT?

Förmodligen inte [thou shall not ask critical questions to Al Gore]... Däremot sade hon:

"I believe that everybody should see [An Inconvenient Truth]," You should get it for your friends and family this holiday season."

Läs en hel bloggpost om detta debakel på WattsUpWithThat eller varför inte Oprahs egen hyllningssida till Goraklet med rubriken "The Green Truth".

Föredrag med Christopher Monckton


Christopher Monckton höll förra året ett föredrag kallat "Apocalypse? No!" för The Cambridge Union. Med Q&A-sessionen är videon drygt 90 minuter lång så det är bara att sätta sig vid datorn och få en alternativ bild till Al Gores domedagsfilm. Mycket sevärd!

6 december 2008

Klimax och det felriktade engagemangetOrganisationen Klimax har byggt hela sin idé på att protestera mot koldioxidutsläpp eftersom det leder till, jag citerar, "en kommande klimatkastrof". De har säkert jättekul när de häller ut grillkol utanför Vattenfalls kontor eller sätter upp lappar på Eons kontor och råder de anställda att byta jobb. Men vore det inte bra om de gjorde en faktakoll innan de protesterar och manifesterar?

Temperaturen stiger först och sedan stiger koldioxidnivåerna i atmosfären. Koldioxidnivåerna stiger hundratals till tusentals år efter temperaturhöjningen.

Koldioxid är alltså inte den faktor som driver temperaturhöjning.

Al Gore använder samma graf som ovan i sin film men presenterar temperaturen och koldioxiden var för sig och säger att sambandet är det omvända. Hade han visat graferna ovanpå varandra hade det korrekta sambandet visat sig och då hade korthuset fallit innan det ens hade byggts. Hela klimathotet bygger på denna felaktiga premiss men eftersom det är väldigt många människor, organisationer, politiker och företag som helt lever på denna felaktiga premiss så kommer den kvarstå. Big Green.

Som ni vet så ställer Al Gore aldrig upp i debatter om klimathotet (Inte Pär Holmgren heller för den delen...). Jag är övertygad om att hans lögn om sambandet koldioxid - temperatur skulle bli den första frågan han skulle få och han skulle vara körd redan där.

Klimax fortsätter nog sitt helt poänglösa engagemang "med direktaktioner mot källor till koldioxidutsläpp".

Samtidigt när flera miljarder människor är i akut behov av billig energi (olja och kol) för att kunna överleva så kämpar välmående svenska aktivister mot de enda energikällor som rimligtvis skulle kunna få länder att bryta sig ur extrem fattigdom och skapa möjligheter för människor att överleva. När Klimaxaktivisterna har protesterat klart promenerar de till sina uppvärmda hem, sätter sig i soffan, äter en bit mat, duschar av sig brunkolet från koldioxidaktionen och mår jättebra.

Hyckleriet och omänskligheten vet inga gränser längre.

5 december 2008

Förbannade solcykler!

I den här kortfilmen påstår ett par forskare, sponsrade av oljebolag, att solen har större påverkan på klimatet än mänsklig koldioxidproduktion. En fullkomligt vansinnig idé. Jag är förbluffad över att såna här människor får komma till tals när världens samlade forskarkår är eniga om att det är människan som styr klimatet och inget annat.


Tips från förnekarsajten Climatescam.

3 december 2008

FN varnar för asteroiderOm inte klimathotet vore farligt nog så varnar nu vetenskapsmannen Richard Crowther, knuten till FN, för att asteroider kan komma att träffa jorden och att åtgärder måste vidtas. Nej, det här är inte ett skämt.

Han och säger bland annat (min fetmarkering):

"We have to decide on a political framework, who's going to act and under what authority. That's clearly a role for the UN within the next two to three years. The key is to get it done before it's needed, when people are much more reasonable, rational and objective."

Jag undrar vad han menar med att folk måste vara mer förnuftiga, rationella och objektiva...organisationen han arbetar passar ju inte direkt in på de kriterierna.

Läs mer på BBC.

Eller varför inte Kalle Strokirks klassiska satir "Den stora kometen"!

2 december 2008

Flest överdrifter i en debattartikel vinnerEskil tipsade i en kommentar om den här fullkomligt vansinniga debattartikeln i (trumvirvel) Dagens Nyheter. Bakom dem står inte oväntat Bo Ekman, Anders Wijkman och Johan Rockström. Tre personer som förmodligen helt och hållet vill gå tillbaka till stenåldern så att den där förhatliga koldioxiden inte släpps ut. Ibland undrar jag om folk förväxlar koldioxid med kolmonoxid...

"Vad som krävs är att industriländerna helt eliminerar sina utsläpp av växthusgaser och redan till 2020 minskar dem med 70 procent."

Den här artikeln innehåller så många groteska överdrifter att folk (även ni som tror på AGW) måste höja på ögonbrynen och ställa sig frågan vad fan det är frågan om.

Här är en av de mest absurda förslagen från dessa herrar:

"
Fastställ en högsta ökning av medeltemperaturen på jorden till 1,7 grader Celsius. Det i sin tur kräver att utsläppen planar ut på nivån max 400 ppm koldioxidekvivalenter (350 ppm koldioxid). Detta är för övrigt den nivå regeringens Vetenskapliga råd rekommenderat."

Jag kan rabbla upp ungefär 1 miljard invändningar mot det här förslaget men jag tänker inte lägga ner tid på det.

Att tre vuxna människor, på fullaste allvar, i Sverige år 2008 tror att människan kan reglera temperaturen på en hel planet i solsystemet utifrån nivåerna på en spårgas i atmosfären som regeringens Vetenskapliga råd bestämt, övergår mitt förstånd.

En och annan person som kommenterar på den här bloggen skriver uttryckligen att jag, och andra skeptiker, i princip är dumma i huvudet. Allvarligt talat, vad tycker ni när ni läser en sådan här debattartikel?

(I artikeln skriver författarna att det finns en tickande metanbomb under Lapplands skogar (!) ....ja, liknelsen med bilden ovan...jordens undergång... etc.... ni fattar....)

1 december 2008

Tillbaka

Haft diverse strul med bredbandet de senaste dagarna och en router som drabbades av en härdsmälta men i veckan är jag igång igen med nya artiklar.

För övrigt ser det ut att bli en bra vinter med rekordmycket snö i skidbackarna i Europa :)