22 juli 2013

Nicola Scafetta: Climate Oscillations and their Solar/Astronomical OriginNicola Scafetta från Duke University håller ett kort föredrag med temat: "Climate Oscillations and their Solar/Astronomical Origin".

Inga kommentarer: