29 november 2007

Hur mycket koldioxid finns i atmosfären?

Som sagt, människans utsläpp av koldioxid kommer leda till jordens undergång. Om koldioxid har sådan enorm påverkan på klimatet så måste det ju finnas väldigt mycket av denna gas i atmosfären.

Jag har kollat runt bland olika forskningsrapporter på nätet som diskuterar den atmosfäriska koncentrationen av koldioxid. Samma siffra dyker upp om och om igen bortsett från några olika avrundningar.

Jordens atmosfär består av....

*Trumvirvel*

0,03 procent koldioxid!
-


Och nu pratar vi inte om människans bidrag av koldioxid i atmosfären. Vi bidrar med runt 3 procent av koldioxiden medan naturen (framförallt haven som täcker större delen av planeten) står för resten.

Människan släpper ut koldioxid, ja, nivåerna har ökat i atmosfären, ja, men oavsett hur mycket vi än släpper ut så är det en obetydlig del av alla faktorer som påverkar klimatet.

I gårdagens City läste jag att vi skulle "Ge klimatet en julklapp" genom att köpa energisnålare lampor till julstaken och ställa av bilen under julen och ta tåget i stället. Detta för att "minska farliga utsläpp". Det är naturligtvis bra att vi kan göra saker som kräver mindre resurser och få lägre elräkningar på kuppen men varför koppla alla dessa åtgärder till tanken att vi kan rädda klimatet.

Tänk på detta när ni läser en artikel om hur vi ska "rädda klimatet" genom att kolla luften i bildäcken, ställa av bilen, sluta åka på semester o.s.v. Sätt alla dessa åtgärder i relation till procentsiffran som jag skrev ovan och inse att klimatet inte kommer ändras ett dugg.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Kommentar till Klimatbluffen
0,03% CO2 i atmosfären i dag
0,30% -"- och de mindre dägg- djuren får det svårt
att klara sig.
0,50% -"- börjar vi känna det
5,00% -"- avlider vi alla.

2,4 ppm -"- ökning per år nu
5 -"- -"- -"- -"-
är kolälskarens dröm
1,8 -"- CH4 Metan=25-CO2ekvivalent.
(25ggr värre än CO2)
30 000 milliarder ton CO2 ekviva- lenter med CH4 väntar på att snart släppas ut från nordkalotten som då kommer att öka det CO2 jämför- bara procenttalet i atmosf. till totalt ca: 2,5% (8 ggr)=ca:3000ppm

Skulle kolälskarna få igenom sina önskningar om utbyggnad med ca:50%
så blir det självklart mycket värre!
Men redan 2,5% betyder att de mindre däggdjuren börjar dö ut,
från uppskattningsvis år 2015,
upp till hönans storlek ungefär.

Som Ni alla förstår är det inget skämt utan djupaste allvar och baserat på befintlig öppen information.

Det finns således inga andra alternativ än att tvärbromsa.

Ett omedelbart stopp för all förekommande eldning av kol, olja
och fossil gas.

Ett absolut minimum av fordon, tåg fartyg, flygplan och maskiner som drivs av fosssilt bränsle.

Ett minimum av sk köttproduktion.

Resor endast i ambulans.

Minskad värme på vintern i husen.

Ingen grillning alls, inga brasor.

Cykla och gå är tillåtet.

All vår kraft måste läggas på att plantera träd växter frukt och grönt som är det enda motmedel vi har, genom växternas upptag av koldioxid kan effekterna ev. minskas.

Allt detta måste starta i dag.
I morgon är det för sent!
-----------------------------------
Så klimatbluffen existerar, men den
är nedtystad och inte som tvivlarna påstår övertolkad.

S O S

Anonym sa...

Du kan ju inte säga en procentsiffra utan att relatera den till något, "har läst olika forskningsrapporter"- grattis, så kanske du insåg återkopplingsprocessen. Om det blir en liten ökning av CO2 halten i stratosfären, så kommer mer av den utstrålade IR-strålningen som Jorden utstrålar (närmare 30% av all infallande strålning) att absorberas. När detta händer så värms atmosfären lite grann, och sänder igen ytterligare IR-strålning tillbaka till Jorden som reflekteras. Men ifall det redan blivit lite varmare så att delar av polarisarna börjar smälta så kommer få en mindre reflektion av strålningen vilket leder till att nästa gång kommer haven att börja absorbera mera värme.

En annan typisk återkopplningsprocess är havens avdunstning, som beror på hur varmt det är. När temperaturen ökar, börjar det avdunsta mer vatten till atmosfären, och eftersom 90% av växthusgaserna är vatten så påverkar detta mycket.

Så ifall man nu höjer temeperaturen över jorden med bara någon tiondels grad så kan en lite lavinartad effekt påbörjas.
DÄRFÖR skall vi inte påverka naturens egna gång.
Det stämmer att rent historiskt sett så skall det vara lite högre koldioxidhalt i luften, men om vi späder över denna, till tillexempel 450 ppm (parts per million: 0.045%), så kan det börja hända grejer!

Skeptikern sa...

Anonym: Vadå inte påverka naturens egna gång. Vi människor har väl rätt att leva på den här jorden och naturens egna gång är inte i någon lunkande takt utan förändringar. Klimatet har genomgått gigantiska förändringar kontinuerligt i över 4,5 miljarder år. Tror du på allvar att 100 års användning av olja och kol skulle leda till att klimatet går över en tröskel så att "det händer grejer"?

Jocke (anonym 2) sa...

Skeptikern:

"har rätt att leva på jorden"- öö jo, och det är just därför vi inte ska förstöra den så att vi inte kan leva på den längre.

Jag säger ju att naturen har en egen gång, och som du oxå säger har jorden förändrats ända sen den blev till efter BB. Det sker en förändring av koldioxidhalten i luften sedan många tusen år tillbaka (som man har kunnat mäta) så varierar halten av CO2 mellan 200 ppm och 350ppm. Vi ligger i dagsläget på "historisk" topp, alltså det är helt naturligt att CO2-halten är lite högre. Men grejen är att den borde ligga kring 280-300 ppm, och det är detta som oroar, det är mellan 15-20% mer, och det är (inte helt säkerställt) till stor andel beroende på människans påverkan. Detta är inte helt säkerställt, men det vi vet är att vi påverkar och med flera oberoende prognoser att våran inverkan kommer att blir större, speciellt när fattigare länder börjar släppa ut mer CO2.

I dagens utsläppningstakt, och ökning så kommer vi att år 2100 ligga på en CO2-halt på 700 ppm, och det är då det börjar bli farligt.

Jag säger inte att vi skall vara radikala som Anonym 1 sa. (jag är anonym 2). Eftersom det som han/hon skriver är helt utan grundad fakta. (att alla däggdjur upp till hönans storlek skulle dö är helt absurt, varför skulle små däggdjur dö före stora??? detta skulle i såfall säga att alla dör på mindre 10 år)

Men vi måste inom en snar framtid hitta alternativa energikällor, dels eftersom klimatet påverkas(detta Är säkerställt), men även för att de stora lagrena (tex kol olja naturgas) och delvis fonderna (ved, tjärkol, pellets,...) kommer att ta slut inom 100-200 år. Men ifall vi hinner bränna upp allt innan så kommer det inte bli så bra.

Skeptikern sa...

Jocke: Vad koldioxidnivån "borde" ligga på finns det inget svar för. Vem har sagt att 280 ppm är det ideala för planeten? Hur ska man veta det? Hur kan du eller någon annan veta att det blir "farligt" vid 780 ppm? 99,22 procent av atmosfären består fortfarande av andra ämnen än co2.

Nivåerna stiger och sjunker hela tiden. Klimatsystemet är inte linjärt, det är ett kaosartat system med miljarder olika faktorer som påverkar varandra på miljarder olika sätt. Att skala ner hela detta gigantiska system till en enda liten faktor, människoproducerad co2 och tro att denna andel är en termostat för hela planeten, är komplett och fullkomligt vansinne.

Att beskriva människans aktiviteter som att vi förstör planeten är också rätt intressant. Innan människan började använda fossila bränslen så var hela planeten urfattig och medellivslängden nådde knappt upp till 35 år. Vi dog som flugor och levde i total misär. Det gör vi inte i dag, tack och lov, och ett extra stort tack till att vi lyckats använda jordens resurser till vår överlevnad.

Med detta sagt, och när folk läser något som detta så får jag alltid samma svar. Att jag inte bryr mig om miljö, att jag vill fortsätta köra min SUV (som jag inte har, det enda jag har är en cykel), att jag är emot miljöteknik och gud vet vad. Jag är naturligtvis för utveckling av miljöteknik men inte på bekostnad av att människor ska dö i onödan. Det måste också göras en ordentlig cost-benefitanalys.

Vindkraft, som i Sverige producerade elektricitet 6 timmar av 100 (i mars tror jag det var), kan inte på något sätt gagna fattiga länder som måste ha tillförlitlig elektricitet till låg kostnad. Läste häromdagen att över 200 000 byar i Indien helt och hållet saknar el. Ska vi åka dit och smälla upp vindkraftverk som står stilla eller smälla upp ett kolkraftverk som ger dem el?

Och prat om att oljan och gasen tar slut har folk sagt i alla tider. Det man glömmer bort är just människans uppfinningsrikedom. Teknik som utvecklas behöver allt mindre energi för att tillverkas och allt mindre resurser i anspråk. Det behövs inga politiska dekret för att åstadkomma detta, det brukar marknader vara väldigt på bra att fixa själv. Men när politiker nu vill införa kostnader på tiotusentals miljarder kronor för att rädda oss från ett hot som inte finns så kommer resursallokeringen helt förstöras och inte hamna där de gör mest nytta. Fattiga länder kommer drabbas hårdast men alla i världen kommer få uppleva mycket svåra tider framöver.

onaqui sa...

Anonym: "Så ifall man nu höjer temeperaturen över jorden med bara någon tiondels grad så kan en lite lavinartad effekt påbörjas."

Det är påvisat att dryga 3 grader celsius ökning av den globala temperaturen och en fördubbling av koldioxidmängden i atmosfären hör ihop. Man kan inte påvisa vilken som följer den andra men forskare som tror på klimatbluffen brukar anta att detta betyder att en fördubbling av mängden koldioxid i atmosfären ger en nettoökning av den globala temperaturen på dryga 3 grader(brukar hamna mellan 1 till 5 grader ungefär, folk är lite oense men 3 grader är det vanligaste). NETTO dvs inräknat att haven avger koldioxid, mer ånga i luften, sibiriska tundran avger mer metan osv.

Utöver det så tar inte din diskussion alls upp att med mer vattenånga i atmosfären så betyder det mer moln, som för all del kan betyda MINSKAD global temperatur.

Anonym sa...

Bra artikel!

Jerpan Sateran sa...

Nu är jag väldigt okunnig i detta ämnet, men har lite logistik i skallen i alla fall.

Det jag undrar är; Hur ska vi kunna veta vad som händer när vi kommer upp i de höga halterna som 500- 700 ppm? Eftersom vi inte har upplevt detta tidigare och därför inte vet hur växtlivet kommer reagera pga detta. Vad är det som säger att det ens är möjligt att komma upp i dessa nivåer? Hur vet vi att skogar och växter som tar upp CO2 inte börjar frodas och berikas av detta och därmed sänka nivåerna på egen hand.

Kollar vi på hur extremt utvecklade mikro-organismer och olika system i naturen är, skulle inte jorden kunna ha ett eget "reglerings-system"?

mvh

Tänkande gymnasie-elev :)