12 november 2007

Metro vill rädda världen - sluta andas

Metro slog på stora trumman idag och körde en bild på en brinnande planet. Naturligtvis är människan skyldig till den globala uppvärmningen. 0,7 grader celsius på 150 år. Oj oj oj, planeten kokar verkligen över.

För det första slutade den globala uppvärmningen 1998 och temperaturerna har sjunkit sedan dess.

För det andra kan man inte förklara en hel planets klimatförändringar utifrån en enda faktor, människans utsläpp av koldioxid. Det är fantastiskt märkligt att inte en enda journalist i Sverige har grubblat över detta.

För det tredje kan man inte studera klimatet på tidscykler som nu bara är 30 år. Det är bara en kort sekund i planetens historia och visar egentligen ingenting.

För det fjärde ökar inte värmen på grund av koldioxiden i atmosfären. Koldioxiden ökar som en funktion av högre temperaturer. Detta har etablerats i en rad olika studier och går tvärt emot Al Gores fantasier. Till och med grafen i hans film visar felet men det verkar få ha sett.

Metro listar sedan en massa tips så att vi inte släpper ut dessa förhatliga koldioxidgaser. De glömmer dock en sak, att man borde sluta andas. Alla människor och djur andas ut miljarder ton av koldioxid årligen och det kan väl inte vara bra.

Vissa tips är bra och jag önskar att man kunde skriva tipsen i termer av mer effektivt resursutnyttjande. Det är helt rätt väg men att alltid koppla minsta lilla sak till koldioxidutsläpp och klimatpåverkan är totalt meningslöst.

Inga kommentarer: