31 mars 2008

Det där förbannade isflaket


En nyhet som snabbt spred sig i media var om Wilkinsisflaket i Antarktis som "kollapsat". Naturligtvis som följd av den snabba uppvärmningen i området. Själva området som kollapsat är enligt Dagens Nyheter 415 kvadratkilometer stort och flaket är 13 000 kvadratkilometer stort. Detta har redan diskuterats hos Maggie och andra bloggar men jag känner att jag plitar ner några rader jag med.

För att förstå vidden av denna kollaps googlade jag upp information om hur stort Antarktis är.

Antarktis yta: 13 500 000 kvadratkilometer.
Isflakets yta: 415 kvadratkilometer.

Två ord: Rejäl nyhetstorka.

Läs mer på DN, SvT, SvD, Sydsvenskan.

29 mars 2008

Granskning av "Klimataktion.nu" - en ny klimatrörelse


Läste på Arbetarens klimatblogg om en ny folkrörelse som ligger i startgroparna för en lansering i maj. Namnet är "Klimataktion.nu" och de har självklart en hemsida med samma namn och domän. Det hela låter onekligen spännande så jag beslöt mig för att kika lite närmare på detta. Vad vill man? Vilka åtgärder föreslås och vilka är det som ligger bakom det hela? Det här blir en lång artikel så häng med.

Utgångspunkten för rörelsen är:

"Vi har ingen tid att förlora. Sverige behöver en bred, massiv rörelse som kan sätta tryck på politikerna för snabba minskningar av utsläppen av växthusgaser. Det görs alldeles för lite för att avvärja det hotande klimatkaoset, och därför vill vi samla alla som på olika sätt är beredda att arbeta för en radikal klimatpolitik: gamla som unga, fackföreningar som kyrkor, forskare som miljöaktivister, individer som föreningar och mycket mer därtill. Bara om vi blir tillräckligt många och starka kan vi driva fram de åtgärder som krävs. "

I sitt förslag till plattform skriver man bland annat:

"Läget är värre än befarat: den globala uppvärmningen går fortare än någon trott. Redan nu plågas stora delar av världen av ett klimat som gått ur led, med svår torka, extrema översvämningar och våldsamma orkaner. I första hand är det världens fattiga som drabbas. Människan måste sluta konsumera fossila bränslen. Om vi inte växlar över till ett fossilfritt samhälle kan förutsättningarna för mänskligt liv slås i spillror. Stigande världshav, expanderande öknar, felslagna skördar, uttorkade vattenkällor och utdöende arter kommer att göra planeten oigenkännlig."

Frukta ej, Klimataktion.nu har lösningen på hur planetens klimat kan styras i önskad riktning:
  1. Koldioxidutsläppen måste minskas. Storkonsumenter, dvs höginkomsttagare, ska dra det tyngsta lasset.
  2. De människor som förlorar sina jobb när de koldioxidreducerande åtgärderna tvingar företag att lägga ner måste få ett rejält trygghetspaket innan de flyttas över till "grönare" sektorer.
  3. Inför bytet av från fossila bränslen till "andra" energimetoder ska det vara obligatoriskt för kommuner att förbereda koldioxidreducerande åtgärder samt att planera sin beredskap för kommande "klimatkriser".
  4. Samtliga anslag till motorvägssatsningar (t ex Förbifart Stockholm) ska slopas. Pengarna ska i stället gå till järnvägen.
  5. Kollektivtrafiken ska byggas ut och priserna för resenärerna sänkas.
  6. Lastbilstransporter och flygresor ska stävjas.
  7. Inrikesflyget ska på sikt avvecklas helt. Till en början söder om Sundsvall och sedan hela landet.
  8. All prospekteringen efter olja eller naturgas i Sverige ska omedelbart stoppas eftersom varje liter som tas upp bidrar till den globala uppvärmningen.
  9. Internationellt sett ska rika länder få betala dyrt för att reducera utsläppen eftersom det är de rika länderna som är skyldiga till uppvärmningen. Fattiga länder ska tillåtas bli rika men få ekonomiskt stöd av rika länder för att använda hållbar energi.
  10. Målet är att världen är helt fossilfri inom 30 år.
Vilka är det då som står bakom denna uppmaning åtgärderna som presenterats?

Per Bolund, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Har skrivit motioner om kommunalt veto om uranprospektering, förbud mot utvinning av fossila bränslen och uppföljning om klimatmål i Sverige. Hänvisar till IPCC, Nicholas Stern och Kyotoprotokollet.

Anna Frost, Svenska Kyrkans Unga globala arbetsgrupp. Klimathotet har verkligen blivit en religiös övertygelse. Vid "Globala veckan" i höstas så predikade miljöminister Andreas Carlgren i Ansgarskyrkan (!!) och på Svenska Kyrkans hemsida ligger en artikel om en liten klimatgrupp inom kyrkan. Rubriken är: "Så avvärjer vi domedagshotet"...

Annika Hjelm, ordförande i miljöpartistiska tankesmedjan Cogito. På första artikeln på den bloggliknande hemsidan liknas dagens koldioxidutsläpp från den rika världen med slaveriet som pågick under flera hundra år. Per Gahrton är ansvarig utgivare för innehållet på hemsidan.

Jens Holm, vänsterpartistisk EU-parlamentariker. På hans hemsida Jensholm.se skriver han om sitt besök på Kuba och han berömmer landet för sitt miljöarbete (!!). Han ser också att reformer kan göras på Kuba "utan att för den sakens skulle äventyra revolutionens landvinningar."

Andreas Malm, kommunist.

Mikael Malmeaus, Klimax. Kallar inrikesflyget mellan Stockholm - Sturup - Landvetter som "Dödens triangel". Företräder en organisation som klär ut sig till döda isbjörnar på Bromma, lägger sig på Hornsgatan i Stockholm eller protesterar mot landningsbanor på Arlanda.

Foad Riad, Klimax. Försvarade bland annat i den här artikeln de så kallade "Asfaltsdjungelns indianer" som sprang runt på Östermalm i Stockholm och släppte ut luft ur däcken på Stadsjeepar. Att dessa indianer utsatte människor för livsfara, särskilt barnfamiljer, som satte sig i bilen på morgonen hade ingen betydelse.

Jessica Mann, tidigare ordförande i Djurens Rätt. En organisation som skriver så här om fiskarnas situation i Sverige:

"Många människor har svårt att identifiera sig med fiskar. Kanske är det för att de saknar ansiktsuttryck och lever i vattnet där vi sällan ser dem. Men forskning har visat att fiskar precis som andra djur kan känna smärta och lida. Trots det utsätts de regelbundet för svårt lidande. De fångas på krokar för "nöjes" skull, de kläms i fiskebåtarnas nät och kvävs till döds när de dras upp i luften."

Anton Ragnarsson, Miljöförbundet Jordens Vänner. En organisation som är emot väldigt mycket och vill att väldigt mycket ska omfördelas väldigt rättvist. Och just det, USA måste skriva på Kyotoprotokollet.

Daniel Suhonen, chefredaktör för Tvärdrag och med och arrangerade Socialistiskt Forum i höstas.

Rikard Warlenius, chefredaktör på Arbetaren, som också hyser Arbetarens klimatblogg.
-------------

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta efter att ha gått igenom den här nya rörelsen. Personligen så tror jag en sådan här massrörelse (om det nu blir en massrörelse) utgör ett långt större hot mot mänskligheten än klimatförändringarna.

Alltihopa är gammal hederlig kommunism i grön tappning.

Undvik!

27 mars 2008

Ny debattartikel från Bob Carter

"The evidence for dangerous global warming adduced by the IPCC has never been strong on empirical science. Endless circumstantial scare campaigns have been run about melting glaciers, more droughts and storms and floods, sea-level rise and polar bears, but all founder on one inescapable problem – as does Mr. Al Gore’s over-hyped science fiction film. And that is that we live on a naturally variable planet. Change is what planet Earth does on all scales, and so far not one of the alleged effects of human-caused global warming has been shown to lie outside normal planetary variation. Sea-level rising? Sure, it happens. And the appropriate response is adaptation, as the Dutch have known for centuries."

Dr Bob Carter, professor vid James Cook University i Australien, beskriver IPCC:s agerande nu när jorden ser ut att gå mot kallare tider i stället för varmare tider som datormodellerna gissat sig fram till.

Läs hela artikeln på CFP.

Klimatkompensation(Bild: Lisa Benson)

25 mars 2008

Naturskyddsföreningen använder "hockeyklubban"


Efter min senaste artikel om Naturskyddsföreningen tipsade en läsare om att denna organisation i sitt senaste medlemsutskick använde en bild på "hockeyklubban" i sin beskrivning om klimathotet. Denna grafs giltighet har krossats men IPCC har den dock med i sin senaste rapport (Tack T Palm & Christopher E). Jag skulle vara mycket förvånad om SNF inte kände till kritiken mot den här grafen men som sagt, ska man få folks uppmärksamhet (och bidrag till sin verksamhet) krävs det att man tar till storsläggan!

Om jag läste upp rubriken nedan (hämtad från SNF:s hemsida) och frågade 1 000 människor på stan vem som är avsändare. Vilket alternativ tror ni folk skulle kryssa i?

1 - Religiös domedagssekt
x - Socialdemokraterna
2 - Naturskyddsföreningen

24 mars 2008

Svart sot - klimat - fattigdom


Enligt Nature Geoscience har sotpartiklar en större påverkan på klimatförändringarna än vad som trotts tidigare. Klimatforskaren Erland Källén säger i en intervju med Sveriges Radio att sotpartiklarna kan vara en starkt bidragande orsak till glaciärsmältning i Himalaya. Svarta sotpartiklar drar till sig solljus och blir stoftansamlingarna stora ökar även temperaturen.

Dessa sotpartiklar kommer nästan uteslutande från fattiga länder där människor tvingas laga mat över öppen eld och elda inomhus för att värma sig på nätterna. Dålig luft inomhus dödar hundratusentals, förmodligen miljoner, människor varje år (med en övervikt på kvinnor och barn enligt WHO).

Erland Källén vill nu att u-länderna får tillgång till industriländernas teknik för att minska utsläppen av sotpartiklar och teknik för uppvärmning och matlagning. Han menar att det krävs politiska beslut för att minska utsläppen.

Jag kommer inte invända mot att sotpartiklar påverkar klimatet. Vid stora vulkanutbrott som exempelvis Pinatubo sjönk globala medeltemperaturer med 0.2 till 0.5-grader månaderna efteråt. Det går naturligtvis inte att säga att Pinatubo var enda orsaken utan en starkt bidragande faktor till detta. Men det låter ungefär som om koldioxidteorin ersatts av sotpartikelteorin.

Källén vill att ny teknik ska levereras till u-länderna men det är inte så lätt. För att driva teknik krävs energi, billig sådan. Det mest utvecklande landet i Afrika, Sydafrika, genomgår just nu en enorm energikris eftersom det saknas tillräcklig infrastruktur och kraftproduktion. Om det är illa i Sydafrika så ska vi inte tala om andra länder i Afrika, eller andra fattiga länder i andra världsdelar.

Tillgång till billig energi är enormt viktigt för att skapa välstånd. Afrika har stora naturtillgångar när det gäller kol och olja, energislag som under rätta förutsättningar skulle kunna utnyttjas för att drastiskt förbättra tillvaron för hundratals miljoner människor. Kol och olja ses dock i västvärlden paradoxalt nog ses som de värsta hoten mot mänskligheten.

Jag har ofta återkommit till den här diskussionen när det gäller klimatförändringarna och jag håller med Bjorn Lomborg när det gäller utgångspunkten om vad vi ska prioritera. Ska vi ta itu med verkliga problem nu eller ska vi ta itu med inbillade problem, som kan inträffa, om mer än 100 år?

Vad tycker ni kära läsare?

22 mars 2008

Nästa vecka blir det medeltid i Världsnaturfondens regi


För drygt ett år sedan fick Världsnaturfonden (WWF) enorm medial uppmärksamhet för sin kampanj "Earth Hour" som gick ut på att staden Sydney i Australien skulle släcka sina lampor i en timma - för jordens skull. På hemsidan är nedräkningen igång för årets Earth Hour och det är bara sju dagar kvar. I år är det inte bara Sydney som släcker lamporna och tar fram stearinljusen. Enligt uppgift är 23 andra städer också med i kampanjen, främst städer i Australien, USA, Kanada och Danmark. I veckan anslöt sig även Dubai av alla länder.

I hemsidans FAQ ägnas fyra rader text åt att besvara varför miljontals människor ska släcka sina lampor:

"Global warming is one of the greatest threats the world has ever faced. Our continued reliance on electricity sourced from coal-fired power stations is causing a dramatic increase in the Earth’s temperature, resulting in rising sea levels, an increase in drought and severe storms, and massive changes to the environment we all rely on to survive."

Har vi hört den förut? Precis som med all annan klimathysteri så är det koldioxiden som är boven i dramat. WWF bistår även med klipp på orkaner, torka, översvämningar och annat för att visa denna gas katastrofala effekter på jorden.

WWF informerar sedan med 22 rader text om hur man på ett säkert sätt hanterar stearinljus...

Men Earth Hour är inget nytt.

Det finns faktiskt ett land som redan praktiserar Earth Hour - 365 dagar om året.

Nordkorea.

(Se bilden ovan)

Nattens svenska värme...köldrekord


Natten till i dag har det varit mycket kallt i Sverige. I Kiruna var det minus 36 grader och en så kall dag så sent på säsongen har inte infallit på 106 år enligt SMHI. Kommunerna i Norrland måste ligga högt på SNF:s klimatranking...

Läs mer på DN eller SvD.

20 mars 2008

Ta ditt ansvar - Lämna Naturskyddsföreningen!


Svenska Naturskyddsföreningen syns mer och mer i media. På kvällstidningarna har jag ibland sett en liten annons med "Stoppa klimathotet nu!" och i veckan kom deras rankinglista av kommuner och deras klimatarbete. Förr hette det miljöarbete men nu handlar helt plötsligt källsortering och kollektivtrafik om klimatet och inte miljön.

Den här rapporten fick extremt stor medial uppmärksamhet men den måste naturligtvis ifrågasättas. Naturskyddsföreningen har redan från börjat bestämt sig för vad som orsakar klimatförändringar och vilka konsekvenserna blir. Svante Axelsson (som i tre videoklipp på SNF:s hemsida presenterar deras syn på klimatförändringar) konstaterar att:

"Det är vi människor som orsakar de klimatförändringar vilka leder till allt fler naturkatastrofer i världen. Oväder och orkaner, mer regn och översvämningar, torka och en global temperaturökning på drygt 0,7 grader har redan blivit verklighet. Men klimatförändringarna är inte allt, i kölvattnet av dem kommer sannolikt utökade konflikter och svält."

Vidare säger han:

"Temperaturen på vår jord ökar. Och det ger dramatiskt negativa effekter för hela klotet. Det undergräver möjligheterna för att skapa en välfärd för hela mänskligheten. Detta är en ödesfråga för oss alla."

Han fortsätter med att prata en massa sörja om att temperaturen inte får stiga mer än 2 grader för då kommer isarna smälta och göra att solljus inte reflekteras ut i atmosfären, att permafrosten tinar och släpper ut metangas och att världshaven försuras. En accelererande klimatförändring. Kort sagt, jorden kommer att gå under, allting är människans fel och den enda lösningen är att minska utsläppen av koldioxid.

Utifrån denna extremt vinklade utgångspunkt har SNF klimatindexerat landets kommuner.

Samtliga tidningar har rapporterat om detta, nyhetsprogrammen har kört reportage, kommunalchefer har tagit sig för bröstet, SNF har fått gratisreklam värd miljoner. Och allting är baserat på en bluff.

SUCKERS!

19 mars 2008

WWF anordnar klimatkryssning för ovetande ungdomar


WWF har insett att indoktrineringen av de unga måste börja tidigt. Så här står det på deras hemsida:

"Vill du lära dig mer om klimatfrågan och bidra till att lösa klimatkrisen?
Anmäl dig till Voyage For The Future så kan du bli en av de ungdomar från många olika länder som får resa till Svalbard och uppleva de smältande isarna."

Se smältande isar? Hur kul är det? Varför inte gå ut i skogen och se löv falla till marken eller gå till havet och se vågor slå in mot stranden.

Världsnaturfonden utsåg tidigt människan som syndabock för att klimatet förändras. Det första man får läsa om klimatet på deras hemsida är:

"
Dagens globala uppvärmning påverkar såväl natur som människor och det är vi som är orsaken."

Det är otroligt snedvriden information som WWF bjuder på och det är beklagligt att en så pass stor och internationell organisation inte tar till sig ny forskning eller bygger sitt arbete på verifierbara fakta. Många blir totallurade av WWF, inte minst dessa ungdomar från hela världen som på en båt vid Svalbard ska få lära sig att det är människan som styr klimatet - inte Solen.

Jag håller tummarna för att det blir riktigt svinkallt på den här kryssningen, att båten fryser fast i ismassorna och att deltagarna får käka snö för att överleva tills dess att en koldioxidsprutande helikopter räddar dem.

18 mars 2008

Orsakar människan global uppvärmning eller inte?


Greenie Watch tipsade om en lång artikel som ifrågasätter om det verkligen är människan som ligger bakom temperaturökningen de senaste 100 åren. Svaret är ett otvetydigt nej. Slutsatserna är följande:

1. The "Greenhouse Effect" is a natural and valuable phenomenon, without which, the planet would be uninhabitable.

2. Global Warming, at least in recent times, is real.

3. CO2 is not a significant greenhouse gas; 95% of the contribution is due to Water Vapor.

4. Man's contribution to Greenhouse Gasses is relatively insignificant. We didn't cause the recent Global Warming and we cannot stop it.

5. Solar Activity appears to be the principal driver for Climate Change.

6. CO2 is a useful trace gas in the atmosphere, and the planet would actually benefit by having more, not less of it, because it is not a driver for Global Warming and would enrich our vegetation, yielding better crops to feed the expanding population.

7. CO2 is not causing global warming, in fact, CO2 is lagging temperature change in all reliable datasets. The cart is not pulling the donkey.

Läs artikeln på Middlebury.net.

17 mars 2008

Rustar EU för ett klimatkrig?


Läste Mattias Svenssons senaste inlägg om hur klimatfrågan kan/kommer att/används redan som ett argument inom EU för att bilda något slags militärt försvar. Han hänvisar till en krönika i GP av Lars Henriksson.

Försvar mot terrorister? Nej. Försvar mot fientliga utomeuropeiska länder? Nej. Försvar mot rymdvarelser? Nej.

Försvar mot fattiga människor vars länder gått under på grund av klimatförändringarna och som då blir fientliga.

Klimatfrågan har använts för än det ena än det andra och det handlar nästan uteslutande om att politiker vill gå in och detaljstyra så mycket de kan. Att detta inbillade klimathot ska ursäkta militär upprustning är makalöst men på intet sätt förvånande.

En intressant detalj i Henrikssons artikel är att han liknar Fredsrörelsen med klimatrörelsen. Klimatrörelse?...

16 mars 2008

Teorin om växthuseffekten är helt fel


Det säger den ungerska forskaren Ferenc Miskolczi.

"Runaway greenhouse theories contradict energy balance equations," Miskolczi states. Just as the theory of relativity sets an upper limit on velocity, his theory sets an upper limit on the greenhouse effect, a limit which prevents it from warming the Earth more than a certain amount."

Läs hela artikeln på Daily Tech.

(Tips Greenie Watch)

15 mars 2008

EU: "Du kontrollerar klimatet"

När jag ändå håller på med statliga informationsfilmer om klimathotet. EU:s kampanj, som också kom för två år sedan, heter "You control climate change".

Visar hur Venedig satsat på kommunaltrafik, lågenergilampor, bussar, tåg, källsortering och så vidare. De flesta av åtgärderna har vi sysslat med i Sverige hur länge som helst men visst, det är väl bra att man källsorterar även i Italien. Det övergripande målet är dock att kontrollera klimatet genom att minska koldioxidutsläppen. För mig är tanken helt absurd naturligtvis för inte kan den 14-åriga grabben i filmen kontrollera klimatet genom att släcka en lampa i skolsalen. Skolan kanske sparar några korvören på elräkningen men det är allt.

Vart har det sunda förnuftet tagit vägen?

Brittiska regeringen informerar om klimathotet

Den här informationsfilmen från brittiska regeringen kom för drygt två år sedan. Inte konstigt att den här klimathysterin kunnat etablerats som fakta när den backats upp av länders regeringar. Filmen visar att människan är skyldig till skyfall, tornados, översvämningar, torka, hetta, orkaner och snöstormar.

Lösningen på problemet är vindkraftverk, vattenkraft, cyklar, tåg och solfångare. Och viktigast, vi måste agera nu, precis nu klockan 22.30 på lördagkvällen, annars är det för sent.

Kuba - ett klimatsmart land


"The women also produce much of their families’ food in urban gardens, since the ration system doesn’t deliver much. Cuba’s ration cards are good for 6 pounds of rice per capita per month, 20 ounces of beans, six pounds of sugar, and 15 pounds of potatoes or bananas. Cubans get less than one quart of milk for each kid under 7 per month..."

Det finns ett land i världen som är en riktig föregångare när det gäller att minimera sin miljöpåverkan - Kuba. Läs Dennis Averys krönika på CFP.

(Tips från Greenie Watch)

13 mars 2008

Bo Landin målar upp en mörk framtid

Satt och halvkollade på Bo Landins program "Expedition istid" ikväll och det var idel domedagsprofetior som återkom. Havshöjningar på 6 meter, djur som dör, isar som försvinner, metangas i jorden, myggtäckta forskare som pratade om den där förhatliga koldioxiden, extrema påfrestningar, människans gifter och uppvärmning uppvärmning uppvärmning.

Bo Landin säger också att det var varmare på Vikingatiden. Men varför ställer han sig inte frågan om vad som orsakade den uppvärmningen?

All uppvärmning ända fram tills att människan hittade olja har varit naturlig och därefter är all uppvärmning orsakad av människan. Fantastisk slutsats!

Greenpeace protesterar mot naturen

För ett år sedan samlades en drös Greenpeaceaktivister på en glaciär där de klädde av sig nakna för att protestera mot att glaciärer smälter i Schweiz. Glaciärerna har smält sedan mätningarna började för 160 år sedan så det är skönt att äntligen kunna utse människan som syndabock.

Glaciärer smälter och växer hela tiden och har gjort så i hundratals miljoner år. Innan människan hittade olja i jorden så måste det ha funnits andra faktorer bakom glaciärernas uppträdande. Det är en vild gissning men jag tror att det finns naturliga orsaker bakom detta...

Manhattandeklarationen om klimatförändringar

Jag undrar hur många svenska politiker som skulle skriva på den här deklarationen som lades fram under klimatkonferensen i New York. En händelse som helt ignorerats av svensk media.


We, the scientists and researchers in climate and related fields, economists, policymakers, and business leaders, assembled at Times Square, New York City, participating in the 2008 International Conference on Climate Change,

Resolving that scientific questions should be evaluated solely by the scientific method;

Affirming that global climate has always changed and always will, independent of the actions of humans, and that carbon dioxide (CO2) is not a pollutant but rather a necessity for all life;

Recognising that the causes and extent of recently observed climatic change are the subject of intense debates in the climate science community and that oft-repeated assertions of a supposed 'consensus' among climate experts are false;

Affirming that attempts by governments to legislate costly regulations on industry and individual citizens to encourage CO2 emission reduction will slow development while having no appreciable impact on the future trajectory of global climate change. Such policies will markedly diminish future prosperity and so reduce the ability of societies to adapt to inevitable climate change, thereby increasing, not decreasing, human suffering;

Noting that warmer weather is generally less harmful to life on Earth than colder:

Hereby declare:

That current plans to restrict anthropogenic CO2 emissions are a dangerous misallocation of intellectual capital and resources that should be dedicated to solving humanity's real and serious problems.

That there is no convincing evidence that CO2 emissions from modern industrial activity has in the past, is now, or will in the future cause catastrophic climate change.

That attempts by governments to inflict taxes and costly regulations on industry and individual citizens with the aim of reducing emissions of CO2 will pointlessly curtail the prosperity of the West and progress of developing nations without affecting climate.

That adaptation as needed is massively more cost-effective than any attempted mitigation and that a focus on such mitigation will divert the attention and resources of governments away from addressing the real problems of their peoples.

That human-caused climate change is not a global crisis.

Now, therefore, we recommend --

That world leaders reject the views expressed by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change as well as popular, but misguided works such as "An Inconvenient Truth."

That all taxes, regulations, and other interventions intended to reduce emissions of CO2 be abandoned forthwith.

Agreed at New York, 4 March 2008

12 mars 2008

Uppdrag Granskning - Uppdrag Schmanskning

På bästa sändningstid får över 1 miljon svenskar nu se Uppdrag Granskning informera om växthuseffekt och koldioxid och köttätande och klimatet och hotet och uppvärmning och klimatpåverkan och... jag orkar nästan inte se eländet. Ni som gör det, skriv en kommentar och berätta!

No meat for you!


Jag började märkligt nog tänka på det klassiska avsnittet av Seinfeld - "The Soup Nazi" när jag läste en domedagsartikel signerad Ludvig Lindström från Charity International.

Ingressen:

"Ingen kan ha undgått klimatdebatten och det faktum att vi står inför den värsta klimatkatastrofen i mänsklighetens historia. Människan är för första gången på allvar utrotningshotad av naturens stora krafter."

Som av en slump på Rapport nu så pratar man om kossornas metangaspruttar som ett hot mot klimatet och det är vi i västvärlden som äter för mycket kött.

Från och med ikväll kommer jag bara käka quornbiffar. Jag uppmanar alla läsare att göra det samma. Quorn är mycket godare än oxfilé....

11 mars 2008

Har Karin Bojs blivit skeptiker?

Visserligen ett par dagar sent men jag stötte på en krönika om klimatförändringar och virus skriven av Karin Bojs på DN. Hennes klimatredaktion ser ut att ha lagts i malpåse efter alla alarmistartiklar i vintras och inte ens nyhetsreportrarna på DN kan ha undgått alla vädernyheter från hela världen som nästan uteslutande handlar om rekordkyla och inte rekordvärme, vilket IPCC och Al Gore proklamerat och fått Fredspriset för.

Okej, hon har inte helt bytt sida (om jag spetsar till det) men läs detta som hon skriver i sin krönika:

"Och visst värmer människornas utsläpp av växthusgaser upp jorden i oroväckande hastighet. Men den ovanligt varma vintern ska nog inte skyllas på klimatet. Det finns väder också, fullkomligt normala variationer. Ibland blir det kallt, ibland blir det varmt.

Klimatförändringar måste mätas över stora områden under lång tid."

Vi får väl se vad som händer men det hela verkar något mer sansat än tidigare.

10 mars 2008

Bo Landin - Sveriges Al Gore?


Bo Landin återvänder till TV4 och har på egen hand sadlat om till klimatexpert. I mars ska han i tre tv-program visa upp de dramatiska klimatförändringarna på Grönland, Island och runt Nordpolen. Vad heter programmet?

"EXPEDITION ISTID"

Vad??

I en intervju med VF säger Bo Gor... Landin:

"Jag träffade ingen på Grönland som tyckte klimatförändringarna är annat än positivt. Värmen gör ju att det finns helt nya möjligheter att exploatera naturresurserna, borra efter gas och olja och bygga ut vattenkraften. Det kommer troligen inte att dröja förrän Grönland begär självständighet från Danmark."

No shit Sherlock! Varmare klimat är inte per automatik negativt bara för att vi svenskar sitter i våra bostadsrätter och oroar oss för vad våra Thailandresor ställer till med.

Jag vet inte om jag orkar med att se 3 timmar, som denna serie består av, men jag ska göra ett försök när första avsnittet visas på torsdag. Det blir nog en intressant diskussion här på bloggen!

(Tipstack till Andy)

9 mars 2008

Gratistidningen Red Pages och klimatångesten


Senaste numret av Red Pages (En gratistidning i 500 000 ex som ges ut av Dagens PS) damp ner i brevlådan förra veckan. Den består av lite blandade tips inom mode, kultur, film, teknik och annat smått och gott. Jag börja bläddra.

Sid 5: "Kan man shoppa bort sin klimatångest"

I något som motsvar en ledarartikel skriver Peppe Engberg att vår ångest för miljön har rationella orsaker och att de flesta av oss anar att klimatförändringarna beror på människan. Han förespråkar en lösning där vi shoppar bort vår klimatångest och nämner konsumtionen av vatten på flaska. När miljöfrågorna blev det stora samtalsämnet började folk köpa mindre flaskvatten. Jag kan hålla med om att det är onödigt att köpa flaskvatten i det här landet eftersom Sverige redan har jättebra kvalitet i vanligt kranvatten. Och shopping, om jag ska förenkla det hela, är vårt sätt att visa producenter vad vi efterfrågar och vad vi inte efterfrågar. Vi kan välja bort vissa alternativ till förmån för andra. Mitt problem med artikeln är att den gör flaskvatten till en klimatfråga och inte en miljöfråga. Ordet "miljö" har i stort sett ersatts av "klimat" när tidningar skriver om miljöfrågor.


Sid 17: "Ecodrivers kör bil som andra cyklar"

Artikel om att köra bil mer ekonomiskt med parallell till hur man cyklar. Man cyklar sällan allt vad man har fram till ett rödljus när man ser att det är på väg att bli rött, för att sedan börja cykla igen. Det är således ganska smart bränsleekonomiskt och säkerhetsmässigt att göra likadant när man kör bil. Enligt artikeln sparar man både pengar OCH koldioxidutsläppen. Bilar släpper ut både det ena och det andra men alltid när det skrivs om miljövinster, besparingar eller minskade utsläpp så är det koldioxid som lyfts fram som det vore det värsta av gifter. Se bara på all bilreklam på tv just nu. Det är CO2 precis i varenda reklamfilm.

Sid 18: "Glidare för en dag"

Ironiskt tipsar samma tidning om var man kan hyra skitstora amerikanska cabrioleter!! Bilar som fullkomligen slukar litervis med bränsle och som spyr ut avgaser.

Sid 30: "Charter bättre för miljön än reguljärflyget"
Ingressen visar vart resten av artikeln barkar:

"Okej, vi har fattat budskapet: Den som flyger är en miljöbov. Och ingen vill ju lämna en totalförstörd planet efter sig till ungarna..."

Flyget är snabbaste växande källan till koldioxidutsläpp, klimatkompensera flygresor, etc etc. En taleskvinna för Fritidsresor säger att charter är mer miljövänligt än reguljärflyg. Eh, det gäller att tala i egen sak. Betala en 5:a till Fritidsresor så dubblar dem insatsen och skickar pengarna till Atmosfair (en tysk organisation som sysslar med SIDA-liknande projekt för vattenrening, solpaneler och dylikt i väldigt liten skala). Skulle inte Fritidsresor kunna lansera möjligheten att idiotkompensera resebranschen och sätta in den där 5:an till Röda Korset, Läkare utan gränser eller Unicef i stället? Vilket för oss till nästa artikel:

Sid 31: "Betala för skiten du släpper ut!"
För att kompensera sin skit (koldioxid - gasen som är hörnstenen för allt liv på jorden) för en Thailandresa skulle man behöva betala mellan 230 och 345 kr. En taleskvinna från Ving medger att färre än väntat (2 procent av kunderna) klimatkompenserat men tipsar om andra saker man kan göra: cykla och äta närproducerat. Artikelförfattaren Tommy Harnesk håller med och avslutar det hela med:

"Ja varför inte. Och för tusan: Slanta upp för en klimatkompensation, människa."

Slutsats:
Redaktionen på Red Pages lider av tydlig klimatångest och det är bara tragiskt att eländet hamnar i en halv miljon brevlådor. Jag sätter upp en lapp på dörren där det står "Red Pages undanbedes" - gör ni?

8 mars 2008

6 mars 2008

Svenska Dagbladet: Skeptiker är inte trovärdiga

Missa inte Maggie Thauerskölds senaste inlägg på hennes blogg Inga Dogmer. Hon skickade in en debattartikel som ifrågasatte människans skuld till klimatförändringarna till Svenska Dagbladet och fick ett minst sagt talande svar varför den refuserades.

Skrämmande, mycket skrämmande. Tyvärr inte ett dugg förvånande.

Den helt opartiske Bo Ekman från Tällberg Forum får dock sina debattartiklar publicerade i SvD närhelst han vill...

5 mars 2008

Tim Ball om koldioxidskatter och New York-konferensen

Klimatberedningen ett slag i luften enligt Calmfors


Läste i Dagens Industri att ekonomen Lars Calmfors sågar klimatberedningens hårda miljöförslag. Precis som John Christy sade i sin presentation gällande klimatmålen i Kalifornien så kommer hårdare miljökrav inte ha någon effekt alls om inte alla länder vidtar liknande åtgärder. Att Sverige ska införa en massa tunga miljökrav har ingen som helst betydelse när Kina och Indiens ekonomier växer i snabb takt med en stor del av energiproduktionen från fossila bränslen.

4 mars 2008

Babel - klimatsmarta med dina pengar


Detta är en gammal nyhet för vissa men jag råkade stöta på den när jag var inne på Svenska Dagbladets hemsida ikväll. Kulturprogrammet Babel har insett att de utgör ett hot mot klimatet och satsar nu på att bli ett grönt tv-program.

De gjorde hela 17 flygresor förra året för att intervjua författare och andra kulturpersonligheter. Detta skall upphöra med omedelbar verkan eftersom:

"Flyget är nämligen miljöboven nummer ett och står på egen hand för minst 3 procent av utsläppen av växthusgaser. Att ­gynna flyget går inte ihop med tv-programmets nya, gröna ­ambition. I stället ska reportrarna kuska runt på miljövänliga tåg i Europa."

Att genomföra intervjuer med hjälp av frilansande journalister i andra länder är som sagt en alternativ lösning...

"Men frågan är hur man ska få hem de bandade intervjuerna med författare i andra världsdelar? Om man skickar banden med fraktfirmor som DHL eller UPS blandas flygmaskinerna in ändå."

Redaktionen har också köpt en etanolbilar, printar ut texter på båda sidor, använder "helt utsläppsfria cykelbud", stänger av datorerna och släcker lampor.

Babel vidtar verkligen revolutionerande åtgärder. De släcker lamporna! ... Jag tror nog också att ett och annat cykelbud fiser under en tur så helt utsläppsfria är de nog inte.

Hur fick man då idén till detta projekt - som kostar skattebetalarna 100 000 kronor extra?Jo, projktledaren Johar Bendjelloul "pluggade på om miljöfrågorna" (läste IPCC:s katastrofrapport), "insåg vidden av problemet" (Katastrofal global uppvärmning med jordens undergång som resultat) och fick "en religiös upplevelse". Johar är nu en självbetitlad miljökämpe och säger (enligt mig en smula ironiskt) i slutet på artikeln:

"Jag tycker att det är jättekonstigt att inte fler har tänkt på det här. Journalister är många gånger klipska och intresserade personer. Att det ska vara så långt mellan kunskap och handling är underligt."

Någon mer som inte har lust att betala TV-licensen längre?

Nyhet från klimatkonferensen

Ännu fler vetenskapsartiklar som visar hur den naturliga klimatcykeln fungerar har presenterats under konferensen i New York i helgen. Fred Singer och Dennis Avery, som skrivit boken "Unstoppable Global Warming Every 1500 Years", berättade om flera nya rapporter som studerat sambandet.

Läs mer på Earthtimes.

2 mars 2008

Det är koldioxid hela bluffen hänger påHela klimathotsteorin hänger på den obevisade teorin att människans produktion av koldioxid värmer upp jorden och skapar klimatförändringar som på ett eller annat sätt leder till planetens undergång. Politiker, media och företag lever nu i tron att jordens enormt komplexa klimatsystem helt och hållet beror på koldioxid och att det krävs drakoniska åtgärder för att stoppa människans bidrag av denna gas i atmosfären.

Det jag förundras över dagligen är att det är så få som har satt sig ned vid datorn och googlat fram hur mycket koldioxid det egentligen finns i atmosfären och sedan ifrågasatt rimligheten att denna gas verkligen kan orsaka så mycket elände.

Beakta att siffran 0,04 procent (eller 0,038 procent oavrundat) även innehåller naturens produktion av koldioxid och den är ofantligt mycket större än vad vi människor producerar.

1 mars 2008

Klimatkonferens i New York 2 mars till 4 mars

I morgon inleds en stor klimatkonferens på hotell Marriott i New York. En rad forskare kommer föreläsa med syftet att visa att det inte finns någon konsensus om att det är människans koldioxidutsläpp som är den drivande faktorn bakom förändringar i klimatet. Det ska bli intressant att läsa om rapporteringen från evenemanget från bloggare och utländska medier.

Jag antar att DN:s, TV4:as, Aftonbladets och Expressens utsända är utplacerade på någon smältande glaciär i södra Argentina så någon svensk mediebevakning lär vi inte få.

Fortum hycklar med miljökampanj


Bläddrade igenom min lokaltidning vid frukosten i morse och såg en helsidesannons från Fortum.

"Tillsammans gör vi skillnad!" Står det på hela sidan följt av en text där Fortum skryter med att de de senaste 55 åren arbetat med att ge stockholmarna bättre klimat med hjälp av fjärrvärme. 10 000 invånare deltar i Fortums satsning att minska sin energianvändning. "Ett exempel på att en insats för Stockholms klimat också kan spara dig pengar".

Okej, att minska sin energianvändning och slippa betala tusenlappar till Fortum är väl toppenbra. Men att det ska påverka klimatet precis i Stockholm är det väl ingen vettig människa som köper?

Samtidigt missköter Fortum gasnätet i Stockholm med koldioxidutsläpp motsvarande 19 500 bilar per år samt stora utsläpp av metangas. Läckor som de inte har någon lust att åtgärda. De har antagligen inte råd med tanke på den låga vinsten förra året - 5 000 miljoner kronor.