4 mars 2008

Nyhet från klimatkonferensen

Ännu fler vetenskapsartiklar som visar hur den naturliga klimatcykeln fungerar har presenterats under konferensen i New York i helgen. Fred Singer och Dennis Avery, som skrivit boken "Unstoppable Global Warming Every 1500 Years", berättade om flera nya rapporter som studerat sambandet.

Läs mer på Earthtimes.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att du bevakar detta. Jag är tacksam, och kan det på något sätt påverka hysterin ännu mera tacksam

Steve sa...

Powerline blog skriver om skeptiker-kongressen i New York, och tar i samband därmed upp en replik till IPCC från Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC). Ur inledningen, av Frederick Seitz, tidigare president för National Academy of Sciences:

"IPCC är förprogrammerat att framställa rapporter som stöder hypotesen om antropogen uppvärmning och kontrollen över växthusgaserna, som det framställs i Global Climate Treaty. IPCC:s sammanställning 1990 ignorerade satellit-data totalt, eftersom de inte visade på någon uppvärmning. Rapporten 1995 blev notorisk genom de väsentliga ändringar som gjordes efter det att texten godkänts av forskarna -- i avsikt att få fram intrycket av mänsklig inverkan. Rapporten 2001 hävdade att 1900-talet uppvisat "ovanlig uppvärmning", stödd på den nu genomskådade hockey-klubban. Den senaste rapporten från 2007 gör totalt ner den klimatpåverkan som beror på förändrad solaktivitet - och som sannolikt vägre tyngre än någon mänsklig påverkan."

NIPCC-rappporten, 50 sidor PDF, kan hämtas ner här

Den som söker i Google News, US på "International Conference on Climate Change" ser att mainstream media i stort sett nonchalerat konferensen hittills. Dock: Washington Post idag 4/3, försöker vara syrligt objektiv. The Independent 2/3 däremot vet att tobak och olja betalar för kongressen: "För första gången tycks man här se en direkt länk mellan kontrarians, finansierade av oljeindustrin, och deniers som inte tror på vetenskapen när den visar att passiv rökning kan skada hälsan." Ah, den var väl söt! Steve Connor, Science Editor står för det rökmolnet.

Jennifer Marohasy's blogg från dag 2 kan man bl.a. se ett foto på henne och Mitch Taylor, Nunvaut-regeringens isbjörnsexpert.

Skeptikern sa...

Steve: Tack för länktipsen!

Anonym sa...

Jag har boken och den går att köpa på adlibris inbunden och i pocket. Den är att rekommendera.

Steve sa...

Ur Göran Häggs bok "Svenskhetens historia" (2003) om yngre stenåldern hos oss, 2500 - 1500 f.Kr.:
"'Den postglaciala värmetiden' gav Skandinavien ett klimat liknande Sydtysklands, med stora ekskogar och en stor rikedom på villebråd, bär och nötter." (sid 18).
Sedan bronsålder, 1500 - 500 f.Kr. [I min skola fick jag lära mig att man då odlade vin i Sverige, ända upp i Mälardalen. Knappast den äkta vinrankan, som kom med romarna, men ändå.]
Hägg fortsätter: "...övergången till vad vi kommit att kalla järnålder kring 500 f.K. [är] desto mer dramatisk. En kraftig klimatförsämring ger oss efter några seklers 'liten istid' vårt nuvarande klimat. ... Den speciella järnålderskultur som efter hand uppträder har måst anpassa sig till klimatet med lador och fähus, torvtäckta bostäder och utvidgad odlings- och betesmark." (sid 20).

Jfr Nationalencyklopedin, "Fimbulvinter": "Ibland används benämningen om en kall period som inföll i n.Europa omkring 600-400 f.Kr."
Man vet att romarna började med vinodlingar i England och Tyskland, högre upp och längre norr ut än idag.
Historien tycks alltså snarare visa på en 1000-årig cykel än som Singer säger 1500-årig. Värme år -1000, 0, 1000 och 2000. Kyla år -500, 500 och 1500.

Magnus sa...

Steve:

Du ifrågasätter Singers/Averys 1500 år, och det är utmärkt! De är dock själva noga med att påpeka att det inte är exakt och att det är svårt att säga vilka århundraden en period tar slut och det vänder.

Men jag var också lite skeptisk när jag läst deras bok. Men det är väldigt många forskare som sett denna periodicitet (bl a, faktiskt, The Weather Channels Heidi Culler i en rapport på iskärnor som hon - ta i trä - deltig i...), och ser man på Loehles graf (McIntyres detaljer) tycks i alla fall den kunna återge en periodicitet på cirka 1500 år.

Men jag ser i ett dokument av Singer och Avery att Afrika hade ganska kallt 200-800 år f Kr, men mossar i Kina visar en kontinuerlig värmeperiod mellan 2000 f Kr och 400 e Kr.

Sannolikt går det inte att dra enkla slutsatser på lokala variationer där bl a oscillation i havsströmmar nog spelar viss roll. Variation i den global temperaturen är också i ett spann på en dryg grad där lokal temperatur ofta varierar med två-tre grader (och vissa platser ibland har motsatt trend, vilket man t ex kan se i den data som Loehles kurva bygger på).

Variationen i denna periodicitet behöver ju inte heller alltid ha varit lika stark, där tydlighet och svängningens styrka varierat. Det vore intresant att se "en Loehle" för några tusen år före Kristus!