16 oktober 2010

Kostsam vindkraftspark i StorbritannienVindkraften kostar enorma summor och i en brittisk rapport framgår att den är 90 procent dyrare än kolkraft och 50 % dyrare än kärnkraft. Pengarna tas i naturlig ordning från skattebetalarna. Hade vindkraft varit en lönsam produkt hade den fria marknaden tagit fram den för länge sedan men eftersom det mer handlar om politisk prestige än omtanke om miljön så får det kosta vad det kosta vill.

Läs mer på Telegraph.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Den fria markanden övergav ju faktiskt vindkraften i början av 1800-talet, sedan Watts förbättrade ångmaskin visat sig vara överlägsen.

Anonym sa...

Fortum har de senaste sex år tjänat 100 miljarder kronor på att producera klimatneutral el som de sedan säljer till ett överpris på den börs som inte skiljer på smutsig och miljövänlig el, utan styrs av marginalpriser.
http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/el-och-varme/sa-blaser-elbolagen-dig_1045545.e24
I dagens DN kan man läsa:
En villaägare som i dag värmer sitt hus med omärkt el kan minska sina CO2-utsläpp med 13 ton om året genom att köpa el från vindkraft. Om fler inser att de kan välja hur den el de konsumerar produceras, och vilken påverkan det har på vår miljö, skulle vi kunna minska hushållens klimatpåverkan
avsevärt. Men om svenska hushåll ska kunna fatta denna typ av beslut krävs korrekta analyser och en nyanserad rapportering
om elmarknaden i vinter. Det är dags att vi tillsammans tar ansvar och fokuserar på vilken typ av el vi konsumerar
i stället för att spekulera om vinterns elpris!
JOHAN ÖHNELL
vd Telge Energi
Vad händer om samtliga el-kunder väljer vindkraft?
Telge och övriga förbinder sig inte att leverera utan att enbart producera efterfrågad vindkraft. Finns inget uppgift på vilket tidsperspektiv det gäller.
Inte så konstigt att det byggs vindsnurror, har ingen som helst betydelse om vindkraft levererar eller inte, så länge priset sätts efter dyraste energikällan.

Johan sa...

Fint & en smula patetiskt...
67 öre per krona går till "elcertifikat"=alltså extra "miljö"skatt från dig
Ny vindkraftpark utanför Halmstad med 27 snurror ger 30MW. Ringhals spillvärme ger 7000MW.
Kan man inte göra nåt åt det istället?
Det är säkert in i bengen "koldioxidneutralt" att tillverka dessa snurror i Danmark...

Anonym sa...

Felet man gör när man beräknar kostnaden för att ta fram energin vid kärnkraftverk, är att man inte beräknar den på hela cykeln, fråm uranbrytningen och återställandet, till slutförvaringen.
Gör man det, blir det höga kostnader per kilowattimme. Omkring 1,35 kronor.