3 oktober 2010

Koldioxiden släpar efter temperaturen med 600 år


Hittade det här korta och informativa inslaget om klimatforskning där Dr Willie Soon medverkar. Tog en skärmdump nedan som visar att koldioxiden i atmosfären stiger hundratals år efter temperaturen, vilket falsifierar allt man får läsa och höra om klimathotet. Konsensus i media, hos politiker, miljöorganisationer och företag är att sambandet är det omvända. Det är alltså människans koldioxidutsläpp som höjer temperaturen - något som det inte finns några som helst belägg för.

Märk väl att Al Gore använde samma kurva som ni ser nedan i "En obekväm sanning" för att illustrera sitt omvända samband. En riktig praktlögn som belönades med både Oscar och Nobelpris.5 kommentarer:

Tomas sa...

Att koldioxidhalten historiskt sett stigit efter temperaturen är väl knappast okänt eller ens omstritt, och jag förstår inte hur det skulle falsifiera "allt" om klimathotet. Menar man att eftersom ökad koldioxidhalt inte var den utlösande faktorn då, kan det omöjligt vara det nu? Mycket märklig logik i så fall.

Jesper sa...

Tomas,
Att Jorden gått in och ut ur istider när koldioxidhalten varit mer än 10 ggr så hög som nu, är inte det ett ganska relevant argument?

Mer haltande logik är att koldioxid efter 4 miljarder år som sekundär spårgas (såvitt klimatet anbelangar) plötsligt ska ha blivit den starkast pådrivande komponenten.

J-O sa...

Tomas: Nej det är inte omöjligt det är bara alarmistsidan som konskekvent avskriver alternativa teorier.

Men då större delen av den temperaturhöjning som lär ha skett har skett innan mordern tid så kan man nog misstänka att det är någonting annat som står för sk forcing. Det är ju faktiskt bara de senaste 30åren som vi har koll på då de omfattas av satelitmätningar. Ett flertal temperatur serier har visat sig vara märkligt justerade och i flera fall finns inte rådata kvar...

Det finns mycket som tyder på att vi inte ens behöver gå längre tillbaka än till 30-talet för att hitta temperaturer som är nära de vi har idag.

Titta tex på Stockholms temperaturserie så finns ingen UHI justering efter slutet på 50-talet. Märkligt när vi sedan denna tid fått 4 miljoner fler bilar i landet etc.

Så då återstår den senaste 30åren och att basera hela AGW teorin på detta är som att släppa en fjärt i rymden.

Till detta skall läggas att det egentligen bara är den sk klimatkänsligheten som tvisten står om.

Skeptikern sa...

Tomas: Jorden har utsatts för gigantiska klimatförändringar i över 4,5 miljarder år. Att människan, inom loppet av 100 år, skulle vara den största klimatdrivande faktorn är helt och hållet orimligt.

Om det är välkänt att temperaturhöjningar föregår koldioxidhöjningar under perioder om hundratusentals år så förefaller det lika orimligt att detta samband skulle omkullkastas för att människan släpper ut några promille extra av en spårgas som är så liten att den knappt är mätbar.

Det som driver klimatet är och har alltid varit vår närmaste stjärna. Att ens tänka tanken att vi människor har större inverkan på klimatet än solen är en helt vansinnig idé.

Tomas sa...

Jesper:

Att Jorden gått in och ut ur istider när koldioxidhalten varit mer än 10 ggr så hög som nu, är inte det ett ganska relevant argument?

Relevant argument för vad? Om du menar att det skulle visa att koldioxiden inte har någon större inverkan på klimatet måste du ta med i beräkningen att många andra faktorer var annorlunda för hundratals miljoner år sedan, t.ex. var solen svagare då. Det finns en del intressant att läsa i frågan på "CO2-forced climate thresholds during the Phanerozoic" av Royer (2006).

Skeptikern:
Jorden har utsatts för gigantiska klimatförändringar i över 4,5 miljarder år. Att människan, inom loppet av 100 år, skulle vara den största klimatdrivande faktorn är helt och hållet orimligt.

Eftersom...?

Om det är välkänt att temperaturhöjningar föregår koldioxidhöjningar under perioder om hundratusentals år så förefaller det lika orimligt att detta samband skulle omkullkastas för att människan släpper ut några promille extra av en spårgas som är så liten att den knappt är mätbar.

För de temperaturhöjningar du syftar på var förändringar i jordens omloppsbana, dvs Milankovitchcyklerna, den utlösande orsaken. Menar du att Milankovitchcykler ligger bakom den senaste tidens uppvärmning?

Det som driver klimatet är och har alltid varit vår närmaste stjärna. Att ens tänka tanken att vi människor har större inverkan på klimatet än solen är en helt vansinnig idé.

Om det inte vore för solen skulle väl temperaturen på jorden ligga på runt noll grader Kelvin. Jag vet ingen som påstått att våra koldioxidutsläpp skulle ha stor påverkan. :)