12 september 2009

Nordostpassagen - öppna digDN rapporterar att två tyska handelsfartyg seglat igenom Nordostpassagen eftersom det just nu är isfritt i området. Varför är det isfritt?

Den globala uppvärmningen...

Johan Woxelius, professor i Sjöfartslogistik, säger dock att september mycket riktigt är den månad då isutbredningen är som minst. Se grafen ovan så ser ni att detta stämmer mycket väl. Men, det finns ju alltid ett men, så säger han att den fria Nordostpassagen är ett tecken på att klimatet förändras.

Eh, ja, klimatet förändras hela tiden. För 12 000 år sedan så sträckte sig ett flera kilometer högt istäcke ända ner till Europa. Ett istäcke som smälte bort av någon outgrundlig anledning.

Om all issmältning som skett mellan 1900 och 2009 orsakats av människan. Vad orsakade då den issmältning som skett i omgångar de föregående 4 500 000 000 åren?

Jag undrar hur journalister kan vara så tvärsäkra och konstatera redan i ingresserna i sina artiklar att det är den globala uppvärmningen som orsakat än det ena än det andra på den här planeten. Det är som om alla andra naturliga orsaker inte ens existerar eller ens har existerat. Människan har bara funnits på jorden en bråkdel av en sekund i relation till planetens ålder. Hur rationellt är det att tro att våra aktiviteter på något sätt skulle överskugga flera miljarder år av naturliga och mycket våldsamma klimatförändringar?

8 kommentarer:

Anonym sa...

"Om all issmältning som skett mellan 1900 och 2009 orsakats av människan. Vad orsakade då den issmältning som skett i omgångar de föregående 4 500 000 000 åren?"

Om du verkligen vill framstå som en trovärdig skeptiker så bör du lägga energi på att leta upp "klimatalarmisternas" svar på din fråga och sedan bemöta DET svaret istället för att bara ställa dessa tröttsamma frågor som redan besvarats om och om igen.

Det finns provborrningar som kartlägger klimatet 160000 år bakåt, och som ger alldeles utmärkta förklaringar till vad som orsakade den senaste istiden. Gör dig själv en tjänst och kolla upp vad dessa provborrningar säger. Om inte så är du bara ännu en skeptiker i mängden som inte har kött på benen, som bara stirrar sig blind på omedelbara och lättillgängliga "fakta", och som i grund och botten inte varit tillräckligt skeptisk.

Anonym sa...

Föstår att du ser konspirationer överallt när du väljer att bortse ifrån "i år är faktiskt havsisens utbredning någt större". Det gör inte din blogg speciellt trovärdig....

Hemlige sa...

Till skillnad från dig, så brys ju sig vetenskapsjournalisterna om att läsa den aktuella vetenskapliga litteraturen.

Skeptikern sa...

Anonym 1: Du missar min poäng. Visst kan jag gräva fram alla provborrningar som finns och skriva 1 miljard artiklar. Faktum kvarstår är att alla klimatförändringar innan 1850 varit orsakade av naturliga krafter, men nuförtiden är alla klimatförändringar orsakade av människan.

Anonym 2: Det är ingen konspiration. Det är sunt bondförnuft, rationellt tänkande, kalla det vad du vill.

Eftersom vi bara har 30 års satellitdata av Arktis så bör man inte dra några växlar alls på huruvida ena året var lite lägre, lite högre än något annat. Tidsperioden är alldeles för kort för att man ens ska bry sig.

Hemlige: "Den vetenskapliga litteraturen", hahaha :) du menar naturligtvis IPCC:s alarmistiska sammanfattningar som bortser från solen och molnbildningens roll för klimatet...

Anonym sa...

Artikeln i DN är som vanligt lögnaktig. Man säger att fartygen gick igenom nordostpassagen utan isbrytare och illustrerar den med en bild av ett av fartygen i kölvattnet på en rysk atomisbrytare. Skinnarmo nämne förresten i sin blogg hur de mötte konvojen i ett område med besvärlig is i Laptevhavet. Så var det med den historien.

Anonym sa...

Bingo Skeptikern!

När man har fel i en argumentation, så är det lätt att hänvisa till oändliga "källor". Men ditt argument är ju att klimatet många gånger ändrats "katastrofalt" även icke-antropogent. Det behöver liksom inte "efterforskas" att det är så.

Kanske kommer klimatisterna att gadda sig samman med baptisterna för att radikalt revidera jordens geologiska historia för att skapa bevis för att deras på förhand dogmatiskt givna slutsats måste vara sann?

Skeptikern sa...

Nu vet jag inte vem som skriver vad så underteckna med en signatur.

Wolter sa...

Vi vet det där om journalister - i grund och botten är dom nog bara lata - som de flesta andra. Det är lättare att skriva om det "alla vet" än att grotta i hur det verkligen är.

I någon mening har dom kanske rätt trots allt. det är klart att det ligger en uppvärmning bakom issmältningen - annars hade den inte smält. Typ.

En annan fråga är dock orsak och huruvida vi kan göra något åt det eller inte.