22 augusti 2008

Ny forskning om solfläckar och klimatet

Robert Baker vid University of New England har forskat kring solcykler och dess påverkan av nederbörden på jorden. Nederbörd och molnbildning är enormt komplext så sambandet med solen är onekligen intressant. Artikeln är peer reviewed och kommer publiceras i Solar Terrestrial Physics senare i år.

8 kommentarer:

magnus sa...

Tydligen är SOI (El Nino) som detta samband gäller något man länge trott (vissa har hävdat) samverkar med solaktivitet, men det ska bli intressant att se rapporten. (Om solaktiviteten går ner lär det visst inte bli några fler El Ninos... Bara La Nina. Brrr!)

Andra bevis på solens inverkan på klimatet är detta.

Löjligt nog skriver forskaren som fann det sambandet, mellan solaktivitet och torka i nordöstra USA (vilket enligt de data som finns samvarierar med global klimatförändring), att sambandet kommer att sluta att gälla nu när mänskligt orsakad global warming blir så kraftig så att typ allting ställs på huvudet...

En fånig kommentar av men geologi-professorn, som kanske ansåg att det skulle öka chansen att bli publicerad???

(Att det finns proxy på att molntäcket varierat kraftigt vid klimatväxlingar vet vi också.)

Vi går säkert mot kallare tider, och IPCC:s teori -- med de rent tokiga antaganden den innehåller -- om påverkan från CO2 ser jag närmast som ett skämt. (Men att CO2 är en växthusgas som gör att energi stannar i atmosfären godtar jag, liksom beräkningar på direkt effekt av det, men det mesta i teorin är fel, vilket gör innebär en enorm överdrift i påverkan, inklusive att CO2-haltens ökning inte är korrekt beskriven.)

TheBasturd sa...

Is the sun driving our weather? Robert Baker THINKS it might. For a decade, he’s been observing that the fluctuations of the Southern Oscillation Index (SOI) can be forecast with reasonable accuracy using the sun’s magnetic cycle.

Dr Baker’s HYPOTHESIS, to be published in a scientific journal later this year, is that the interaction between the magnetic fields of the Sun and Earth, ultraviolet radiation, and the way cloud formation is influenced by energy particles issuing from the sun, combine to suggest an alternative reason for the SOI that warrants further investigation.

Understräck bara att det står inte att det är så. Det är bara en teori.
Men tydligen är en teori välkommen i sådana här sammanhang.

Christopher E sa...

thebasturd:

Du tycks ha missat totalt att idén om ett mänskligt skapat "hot" mot klimatet också är en hypotes.

Med nästan obefintligt stöd från empiriska data, dessutom.

Anonym sa...

Ifall det är någon som inte inser det (och den risken är tyvärr överhängande) så är "Southern Oscillation Index" inte det samma som den globala uppvärmningen.

TheBasturd sa...

Christopher E: Ja ja ja... Hypotes för dig. Inte för mig. Det har bevisat att klimatet har varierat förut av naturliga osv skäl. Men inte i den grad som den har gjort det senaste tiden. För länge länge sedan, så hade man inte av vecklat så mycket skog och släppt ut så mycket skit i både hav och luft som nu. Men som sagt innan: Ni värkar tro att det går att bete sig hur man vill. Bortskämda ungar!

Anonym sa...

thebasturd: Jag tror du har missat vad en teori är i vetenskaplig mening.

Anonym sa...

thebasturd:

Bortskämda ungar?
Det är du som är bortskämd, att du fortfarande har yttrandefrihet efter alla idiotiska jävla inlägg. Hade du bott i Kina hade det varit munkavle och nackskott i pannan på dig.

Alla vettiga forskare håller AWG som en hypotes, den som stämmer hyfsat enligt data. Men man har problemet att datorer hela tiden får olika resultat. Dessa resultat har vägts samman och utefter detta har IPCC sammanställt en prognos, likt standardiserade väderprognoser, fast för år och inte dagar. Man har dock från att IPCC bildades skrivit ner domedagsrapporterna vid varje tillfälle eftersom, ju bättre datormodeller vi får, desto mer synliga blir de såkallade counter effetcs, naturliga "buffertsystem" om man så vill kalla dem, dessa, som t.ex. ökad molnbildning vid varma dagar, minskar temperaturen och stabiliserar klimatet. Andra utomjordiska saker som t.ex. solfläckar och cosmic rays, det kan man dock inte planera på samma sätt och jorden är dålig på att anpassa sig till dessa eftersom de påverkar atmosfären i annan riktning. Genom t.ex. minskad molnbildning. Ett exempel är flygbranschen. På hög höjd bildas moln, kondensstrimmor. Dessa har 2 effekter. Dels blockerar de solinstrålning vilket minskar temperaturen, men vattenånga på hög höjd är också en mycket potent växthusgas. Därför blockeras också värmeutflödet. Koefficienten är dock negativ en solig dag, och 9/11 när alla plan över USA togs ner, ja då ökade temperaturen 2 degrees Fahrenheit. Counter effects min gode vän.

TheBasturd sa...

Amicus, det låter som du hade passat bra i den kinesiska diktaturen. Du låter som än. Det är aldrig någon som svarar på min fråga:
Ni värkar tro att det går att bete sig hur man vill och släppa ut allt möjligt skit i hav och luften, samt rubba jordens eko system utan att det ger en negativ effekt på klimatet?
Kan ni svara ja på den frågan med stor säkerhet?