26 augusti 2008

Reflektion: Varför har jag en blogg?


Jag har nu haft den här bloggen i snart ett år och jag trodde aldrig att den skulle locka så många besökare som den gör i dag. Anledningen till att jag startade var att jag ville skriva av mig i den här klimatfrågan, som förra året nådde helt hysteriska nivåer. Själva startskottet för min del var en artikel i Expressen om en liten grupp delfiner som setts simma i Östersjön, vilket inte direkt är naturligt vatten för djurarten. Orsaken som angavs i rubrik och ingress var att det var klimaförändringarna som gjort Östersjön varmare och delfinerna riskerade nu att dö.

Tack och lov så fick en forskare vid Naturhistoriska Riksmuséet komma med en alternativ förklaring, en förklaring som borde vara fullkomligen självklar, även för en kvällstidningsjournalist:

Delfinerna hade helt enkelt simmat fel.

När jag läste artikeln var måttet rågat och jag skrev några rader om detta. Expressenartikeln illustrerar verkligen hur hela klimatdebatten spårat ur och gjort att även den minsta företeelsen i naturen kan förklaras med människans koldioxidutsläpp.

Själva begreppet "klimatförändringar" omfattar inte längre förändringar orsakade av naturen. Så fort ordet nämns i artiklar, radio eller tv så är det A) En negativ nyhet, B) En "ovanlig", "onaturlig", "rekordstor", "rekordsnabb","hotande", "skenande" händelse och C) människan bär implicit skulden. Ordet "naturkatastrof" löper stor risk att försvinna ur folks vokabulär om den här klimathysterin inte slutar snart.

Vad händer framöver? Jo, ett tema jag tänker beröra mer i framtida artiklar är den om moral och skuldbeläggningen av människan när det gäller klimatförändringar. Jag är oerhört trött på att människan ska känna dåligt samvete för att hon kör bil, åker på semester, handlar mat som odlats i ett annat land och så vidare och så vidare. Ett annat tema jag kommer ta upp handlar om den gigantiska felprioritering av tid och resurser som klimathysterin innebär. Man kan säga att jag kommer gå lite i Björn Lomborgs fotspår och oavsett om man håller med honom i allt han skriver/säger så anser jag att hans fokus på att lösa verkliga problem (malaria, HIV, rent vatten o.s.v.) är en klart bättre prioritering än att lägga allt krut på meningslösa koldioxidbegränsningar.

Om ni har några egna förslag på ämnen som ni vill läsa om och debattera i kommentarfältet så skriv en kommentar.

Tack till alla trogna läsare (även de som är kritiska till vad jag skriver). Ni håller debatten vid liv både här och utanför bloggvärlden. På återseende!

20 kommentarer:

Anonym sa...

Jag stöder dig varmt. Som gammal jägmästare är jag glad om skogsträden, ja hela växtligheten får god tillgång till CO2. Det är en nyttig gas som vi alla andas ut hela tiden.

Varför premiera "miljöbilar"? När man bränner upp etanol blir det ju också CO2.

Jan Årmann

Anonym sa...

Hej Skeptikern! Jordens Räddare här.
Du har gjort ett jättefint jobb med din blogg.
Du undrar om ämnen angående klimathysterin. Det viktigaste tycker jag är moralen och ärligheten i de uppgifter som pumpas ut i media och bland politiker. Al Gore till exempel. Han borde vara öppen med de enorma inkomster han skaffar sig genom sin skrämselpropaganda. Jag har hört en liten kille i radion som var så rädd att han grät efter som han trodde att jorden skulle bli så varm att den började glöda. Detta är inte okej! Jag såg Anreas Carlgrens svar i en tidning. "Detta ställer ändå högre krav på oss politiker att vara tydliga."
Jag skrev ett svar till honom och påpekade vilket jäkla hyckleri han håller på med. Något svar fick jag naturligtvis inte.

Jag tycker det är extremt viktigt att människor kan lita på vetenskapens rön. Inte att det alltid är en odiskutabel sanning som levereras, det är det sällan innom vetenskapen, men folk i gemen skall veta att forskare har gjort sitt bästa och inte manipulerat data och dyligt för att få fram resultat som passar in i redan politiskt fastlagda teorier.
Man läser ofta att den globala uppvärmningen går fortare och fortare.
Hur kan den göra det om jordens medeltemperatur har sjunkit en aning de sita åren?
När jag ser på satelibilderna av Antarktis så har ju isen ökat, inte minskat. Varför säger vissa att nordpolen kommer att bli isfri innom kort. Om det finns två helt motsatta uppgifter så ljuger ju någon.
Det är viktigt för folk att få veta vad som är rätt.
Hela samhället har råkt ut för en moralisk kolapps. Banker stjäl folks pengar genaom att manipulera uppgifter om hur bra deras fonder går när de i själva verket går dåligt för att banken snor pengarna. Detta är inte okej!
Jag litar mera på dig Skeptikern, än på våra politiker, myndigheter och klimatforskare efter som jag inte vet vems ärende de springer. Och det är ju ganska oroväckande.
Blogga på är du snäll.

Anonym sa...

Skuld för att man man kör bil tycker jag inte att man behöver, men kanske är det bra om man prioriterar det lite. Avgasen sprider trotts allt ut luftpartiklar som inte är så bra för den mänskliga hälsan.

Där har vi olika alergier tex, som börjar bli allt vanligare inom folk hälsan...
Erik

Skeptikern sa...

Jan Årmann: Tack tack!

Erik: Visst går det att göra olika prioriteringar och du berör en väldigt viktig punkt i sammanhanget. Bilar släpper ut en väldig massa olika partiklar och ämnen som ÄR skadliga för människan. Men det enda ämnet i bilavgaser som lyfts fram i bilrecensioner, reklam och artiklar om miljöbilar är koldioxid, vilket är helt ofarligt. Det är en paradox som jag har börjat skriva om på en kommande artikel. Är det så att biltillverkarna "kommer undan" ganska enkelt nuförtiden. Om allt fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen i avgaserna, vad händer då med kolvätena?

Jordens Räddare: Jag fortsätter blogga :)

Anonym sa...

Skeptikern: Hej, du hade skrivit; Ordet "naturkatastrof" löper stor risk att försvinna ur folks vokabulär om den här klimathysterin inte slutar snart.

Vet inte om jag riktigt håller med.
Tycker att nyheterna nämner det ganska ofta nu förtiden. Tycker inte heller att dem syftar så mycket på klimatet när dem tar upp det. Det ganske bara är jag som inte är observant nog...

Det där med avgaser. Skulle det vara helt ofarligt om man tog bort dem giftiga partiklar menar du?
Mot människan alltså? Kan det vara dem giftiga partiklar som skadar miljön? Jag kan inte så mycket om det här, det är därför jag frågar.
Erik

Anonym sa...

Kolväten har liksom svaveldioxider och kväveoxider minskat kraftigt sedan 1990 enl naturvårdsverkets hemsida. Något som oroar är vad som släpps ut från etanoldrivna bilar. Vad bensindrivna bilar släpper ut vet vi. Enligt Lomborg släpper en modern bil som kör i 110km/h ut mindre förorening än en parkerad bil från 70-talet.
bengt nilsson

Skeptikern sa...

Erik: Kolla Vägverkets hemsida. De har ett avsnitt om bilavgaser och vad kolväten och andra ämnen har för effekt.

Bengt Nilsson: Helt rätt. Utsläppen av dessa ämnen har minskat kontinuerligt, vilket är jättebra naturligtvis. Ur miljösynpunkt tycker jag att det är märkligt att endast koldioxid nämns i artiklar om bilars miljöpåverkan och inte ämnen som verkligen är skadliga för människor och miljö.

Sonia sa...

Ämnen jag skulle vilja se är hur klimathystering faktiskt påverkar i den riktigt stora skala som det gör. Exempelvis hur bönder börjar odla råvara till etanol istället för mat, vilket genererar mindre föda och skenande matpriser. Jag har tidigare skrivit kommentarer här om analogin religion - klimathot (avlatsbrev - utsläppsrätter). Konspiration är alltid konspiration, vilket bör vara tydligt så klart, men egna slutsatser är minst lika spännande att läsa som faktamässiga inlägg. Det du nämner med skuld har jag även åsikter om, då främst ur ett kvinnligt perspektiv efter aftonbladet skrev en artikel om hur "mens inte är en ursäkt för att försumma miljön", att vi skulle börja använda menskopp (silikonpryl som man återanvänder) istället för engångsprodukter. Även återvinning, främst av papper, skulle jag vilja se en del av - det kostar mer energi än att producera nytt (förutsatt att man odlar nya träd där de gamla stått, så klart!)

Fru Ågren
http://requisite.wordpress.com

Anonym sa...

Näringslivets utsläpp av koldioxid ökade med 14 procent mellan 1993 och 2003. Detta berodde på ökad produktion av varor och tjänster från näringslivet. Ökningen skedde trots att mängden utsläppt koldioxid per producerad krona minskade under denna period.

Växthuseffekten, som ger ett varmare klimat, uppstår till följd av ökade utsläpp av växthusgaser. Dessa gaser består till drygt 80 procent av koldioxid. Växthuseffekten är med andra ord i hög grad en följd av koldioxidutsläppen, vilka främst uppstår vid förbränning av fossila bränslen.

Av Sveriges koldioxidutsläpp från mänskliga aktiviteter svarar transportsektorn för en dryg tredjedel. Resten kommer från förbränning i industrier, bostäder och värmeverk.

I Sveriges strategi för hållbar utveckling är en av knäckfrågorna att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan utan att välfärden minskar. För att förstå hur tillväxten i olika delar av ekonomin samvarierar med koldioxidutsläppen har SCB analyserat vad som påverkar näringslivets utsläpp av koldioxid.

Mårten sa...

Det enda mig veterligt en parkerad bil kan släppa ut är passagerare...

Skeptikern sa...

Anonym: Består växthusgaserna till 80 procent av koldioxid? Det var verkligen en nyhet av gigantiska proportioner. Vad hände med vattenångan?...

Anonym sa...

Skeptikern, din blogg är ett viktigt demokrati arbete. En del av grunden i att inte bara köpa en världsomspännande bluff med en annan agenda än vare sej miljö eller mänsklighetens ”räddning” från industrisamhället.
Hur som..
Vill man gräva kan man även ta en titt på våran inhemska organisation MISTRA.
Det var dom som fick löntagarfonderna i knät för att bedriva allt tvivel artat forsknings arbete som vi ständigt kan läsa larmrapporter från och MISTRA har tillräckliga resurser för att låna ut en halv miljard till Al Gore, för ett tag sedan. Jag skrev rätt. En halv miljard.500 miljoner.

När det gäller bilars avgaser så åkte ett svenskt forskningsresultat i den vanliga papperskorgen, när fel resultat publicerats, den forskningen var inte i närheten av MISTRA eller intressant för DN eller Svd.

Länk till en blänkare i Ny Teknik här:

Tänkvärt, eller hur.

Så fortsätt gärna blogga, det finns en del att göra
//Leif

Anonym sa...

granska dom som larmar ex. naturskyddsföreningen , wwf mfl ..... eller kolla hur mycket per holmgren tjänar på sina föredrag (tar mellan 15-25' per uppdrag)

Anonym sa...

Anonyma Koldioxidfobien.
Du behöver inte vara rädd, Det är lätt fixat.
Gå in på hamburger- restaurang och beställ en stor saftig hamburgare och som desert, en lika saftig utsläppsrätt Jättegott!
Gå sedan försiktigt hem så du inte flåsar ut för mycket CO2. Du är nu helt CO2-neutral.
Tror du mig inte? Fråga Al Gore, han gör så.
Jordens Räddare

Anonym sa...

Mårten
Exakt! Det är dom som kutar omkring på stan och flåsar ut koldioxid.
Jordens Räddare :)
Hädanefter JR

Fredrik sa...

Hittade precis denhär bloggen av en slump men det är nästan så man börjar tro på ödet då jagsjälv ställer mig väldigt skeptisk till profileringen av växthuseffekten. Jag har sedan länge sökt all info jag kan få om ämnet och från början svalde jag det rakt av.
Sen vart jag mer insatt när jag förstod att det faktiskt fanns en opposition i denhär frågan och att forskarvärlden inte var så enig trots allt.
Den första anti-man-made-global-warming filmen jag såg var ganska flummig men den fick upp mina ögon.
Jag såg därefter The Global Warming Swindle vilket visade sig vara en väldigt kvalitativ och välgjord dokumentär, har ni inte sett den så gör det.
Jag såg även An Inconvenient Truth för att få in fakta från båda sidor.
Sedan dess har jag gått och stått lite mitt imellan båda sidorna och kunde inte bestämma mig för vilken sida som stod bäst till vad gällde fakta. Och då helt plötsligt en dag slår jag på SVT2 och en film som heter något i stil med ”2075: När Prognoserna slår in” vilket är en ”dramatisering” av hur världen förståss! Kommer se ut år 2080 och det visade sig vara en enda lång snyfthistorie som verkligen var gjord för att få en att tänka ”nej ush sådär hoppas jag det alldrig blir”. Den var så sjukt ensidig och riktad enligt mig så jag skickade ett mail till SVT för att höra om de skulle visa någon annan film som motpunkt, något man skulle kunna förvänta sig av SVT.
Svaret löd.
Hej
Jag har inte hört att vi ska visa någon annan dokumentär som motpunkt.
Med vänlig hälsning, Gittan
Tittarservice
Vilket gjorde mig rätt förvånad trots allt.

Det senaste som hände var att ett av mina favoritprogram Penn & Teller: Bullshit gjorde en episod om just denna fråga där de kom fram till att vi inte kan veta vad som händer. Säsong 6 Episod 6 tror jag det var.
Men just nu känns det som att jag står på motståndarsidan, om inte för annat så för att få igång en diskussion som jag tycker saknas just nu.
Jag lade direkt till denhär bloggen ibland mina bokmärken och jag kommer framöver se till att kolla in den lite då och då.

Skeptikern sa...

Fredrik: Kul att du hittade hit! Du får gärna botanisera lite bland äldre artiklar och klicka in på bloggar och sajter i mina länklistor.

Jordens Räddare: "JR" passar dig utmärkt :)

Leif: Ska kika på Mistra och nyheten du länkade till förstår jag att den inte spridits/kommer spridas.

Anonym sa...

Totalt skön blogg. Mycket bra läsning.

Anonym sa...

Jag skulle vilja veta varför hamburger-kedjan Max planterar träd i Afrika. Den påstådda "skadan", i form av koldioxidutsläpp i samband med "tillverkningen" av maten, sker här i Sverige så vitt jag kan förstå. Sen kan man ju fråga sig vad som finns med i kalkylen när de räknar ut koldioxidutsläppen de olika maträtterna orsakar. Ett sånt förbannat jävla hyckleri att man bara kräks.

Anonym sa...

Du gör ett jättejobb mannen. Keep it up.

Finns många aspekter man kan ta upp. Ett är att nästan alla använder omedvetet använder sin egen livstid som referens och måttstock. Exempel: Bilar smutsar ner. Ja. De släpper ut partiklar men jämför det med ånglok eller hästar som smutsar ner nåt oerhört och är rätt ineffektiva.

Praktexemplet är Al Gore som gnäller över lite vanlig erosion när hans barndoms flod inte flyter exakt som den gjorde när han var liten. Hur dåligt påläst får man va?

Att värma bostäder och laga mat är ett annat exempel där teknikperspektivet är helt galet. Vi är sjukt mycket mera miljövänliga och effektiva än för bara hundra år sen. Och hundra år är typ ingenting i sammanhanget.

Personligen oroar jag mej snarare för att vi kommer att släppa ut för lite koldioxid än för mycket. Och när jag pratar med en AGW-fantast gör jag väldigt klart att det är han/hon som måste argumentera för sin sak och inte tvärtom.