7 maj 2008

Svenska Kyrkan anordnar toppmöte om klimatet


Om man ser liknelser mellan religiös tro och tron på AGW så är det inte konstigt. Svenska Kyrkan, som läckt medlemmar som ett såll i rätt många år nu, har vädrat morgonluft nu när klimathotet seglat upp som en domedagsprofetia som man kan utnyttja. De har till och med en egen klimatsektion på sin hemsida. Där står det:

"Ärkebiskop Anders Wejryd inbjuder en grupp internationellt erkända opinionsbildare från olika trosriktningar till ett toppmöte om klimatfrågan i Uppsala i november 2008"

Namnet? - "Interfaith Climate Summit"

Ett trettiotal opinionsbildare är inbjudna och syftet är att underteckna ett manifest i Uppsala domkyrka den 28 november. Det ska anordnas seminarier, föreläsningar och överläggningar. Ärkebiskopen har redan fått tid inbokad att läsa upp manifestet under FN:s klimatmöte veckan efter. Men eftersom FN/IPCC redan tycker likadant så förstår jag inte syftet mer än att det ger lite stjärnglans över Svenska Kyrkan och Wejryd.

Vilken utgångspunkt har då Svenska Kyrkan i frågan?:

"Världssamfundet har genom flera rapporter väckts till insikt om att mycket kraftfulla åtgärder krävs för att hejda den globala uppvärmningen. För att hejda hejda höjningen till max 2° C inom hundra år behöver utsläppen av växthusgaser minskas radikalt"

Jag ska inte gå in på mina åsikter om religion men det känns som klimatet är det minst viktiga dessa delegater borde diskutera för att "ingjuta hopp hos människan".

"Ett förhållningssätt baserat på tro handlar om livet som en gåva, om människosyn, mänskliga rättigheter, fred, ökad rättvisa och hållbar utveckling. Vi kan inte fortsätta som vi gör i världen, och än finns det tid att vända utvecklingen. Men vi måste göra det snabbt, säger Anders Wejryd."

Snabbt var ordet. Svenska Kyrkan borde skrota ordet "Climate" på sitt toppmöte och tillsammans med sina inbjudna delegater i stället ta itu med att försöka vända utvecklingen när det gäller religiösa konflikter. Det måste göras snabbt, mycket snabbt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vill minnas att det finns ett citat i bibeln som lyder; När en blind leder en blind faller de båda i gropen.

/Stefan

Toprunner sa...

En större makt en lilla svenska kyrkan tycker tvärtom.... Gud-ske-lov :
Påven

Anonym sa...

Jag har varit kvar i kyrkan för den kulturella och historiska kopplingen trotta min ateistiska läggning. Men snart går jag ut för att kompensera för klimatskatter...............

Olle w

Anonym sa...

Finns det något dokumenterat om att svenska kyrkan centralt vill höja eller försvara tjuvskatterna?
Om något sådant finns får dom en skattebetalare mindre.
/Joakim

Nihonshu sa...

Kungen på guilt by association är i farten som vanligt ser jag.

Skeptikern sa...

Nihonshu: suck...