7 november 2008

Antarktis istäcke har vuxitIsen i Arktis har ju ökat och minskat de senaste åren. När isen smälter (som i somras märkligt nog...) så resulterade det i tv-inslag, stora artiklar, framsidor på tidningar, i reklamfilmer, klimatlarm från diverse miljöorganisationer och gud vet vad. DN och andra tidningar hoppade till och med på idiotidén att Nordpolen skulle smälta bort i somras.

Det rapporteras alltså väldigt mycket om Arktis men varför skrivs det så lite om Antarktis?

Därför att istäcket där är större än när mätningarna började 1979. Visserligen en marginell ökning men likväl en ökning.

Varför får jag inte höra i Rapports kvällssändning:

"Nu till glädjande klimatnyheter. Isutbredningen och istjockleken i Antarktis är nu störst sedan satellitmätningarna började i slutet av 1970-talet. Pingvinerna frodas och mår bra..."

Så när ni hamnar i en diskussion om klimatet och någon nämner Arktis smältande isar så är det bara att droppa dessa fakta om den motsvarande polen på andra sidan jorden.

22 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för att du bevakar detta ämne.

Per-Olof Persson sa...

Egentligen har Antarktis blivit för kallt för pingvinerna eftersom de istället dyker upp i varma Brasilien.

Snowroller sa...

Det bråkades en hel del om varför Kilimanjaros glaciär minskade så kraftigt i omfattning och t o m Al Gore använde detta i sin film. Härom året gjordes en dokumentär om två personer som växt upp vid bergets fot och som en gång för alla ville prova på att bestiga det nästan 6,000 meter höga berget.

Dokumentären visade att Kilimanjaro, som är en vulkan, hade vaknat igen efter 200,000 år och ett litet utbrott hade smält undan all is som täckt den del av bergstoppen där kratern alltid funnits. När schweizaren Zurbriggen besteg berget på 1800-talet såg han ingen krater under all is men befolkningen i trakten hävdar att det har rykt från toppen under 1900-talet, något som forskare vägrat erkänna förrän nu.

95 % av bergets glaciär har försvunnit men det är väldigt tyst om varför så är fallet ända sen dokumentären, som gick på nån amerikansk naturkanal. Jag hittade den via Mininova, måste jag erkänna för den har inte sänts igen i TV nånstans. Man kan undra varför.

Skeptikern sa...

Snowroller: Kilimanjaro är verkligen en följetång. Att en vulkan ligger bakom isavsmältningen förvånar mig inte. Jag läste tidigare i år om att det kan finnas undervattensvulkaner under Arktis, vars aktivitet troligtvis har stor påverkan på istäcket.

Thomas sa...

Den som vill ha mer kompletta data kan titta på:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/
Där framgår att globala istäcket om man summerar Arktis och Antarktis minskar, dvs den signifikanta minskningen i Arktis vägs inte upp av att Antarktis is senaste åren varit något större än långsiktiga medel.

Snowroller, det finns fumaroler på Kilmanjaro som avger gas, men det är inte vad man kallar att vulkanen vaknat till liv. Att det skulle skett någon ökad aktivitet där som skulle ha någon betydelse låter inte speciellt troligt.

Visst finns det vulkaner under Arktis, men att de skulle påverka issmältningen är rent nys. Energin som frigörs är inte i närheten av tillräckligt stor.

Snowroller sa...

Thomas, du har inte sett den här dokumentären? Det har jag i alla fall och man fick se klart och tydligt ett stort svart hål en bit från Kilimanjaros högsta punkt. Ur denna krater kom det en hel del ånga. Det fanns tecken på att aska kastats upp från kratern rätt nyligen. Dokumentären är från 2002 och heter To the roof of Africa. Nu tror ingen på att Kilimanjaro kommer att få ett utbrott inom överskådlig tid men dess uppvaknande med en krater som skickar upp aska och att dess fumaroler ökat i intensitet sammanfaller med minskningen av glaciären.

Glaciärerna på Mount Kenya minskar också men där beror det på andra orsaker och de minskar inte lika mycket.

Adolf Goreing sa...

Kilimanjaro: temperaturen runt bergets topp stiger aldrig över gränsen för avsmältning. Det är sedan länge konstaterat att glaciärer och bergstoppar reagerar på luftfuktigheten. Pga av förändrad markanvändning (läs: jordbruk) runt Kilimanjaro har luftfuktigheten ändrats. Alltså en regional klimatpåverkan som inte har ett dugg med CO2 att göra. Detta vet pålästa alarmister också.

Vad gäller Arktis och Antarktis så är det som Thomas säger: det finns vulkaner men energimängden som avges är alldelses för liten för en större påverkan. Däremot vet man att förändringar i vindar och havsströmmar kan ge dramatiska förändringar på isens utbredning. NOAA:s hemsida har pekat på dessa förklaringar vid många tillfällen. Vad gäller Antarktis så verkar modellerna vara tveksamma till någon större påverkan och det har vi ju inte sett heller. (Minskad isutbredning). Tvärtom. Även på Antarktis finns vulkanisk aktivitet. Speciellt på alarmisternas favorithalvö. Den som sträcker sig upp mot Sydamerika. Men även här är det såvrt att förklara avsmältningen som sker periodvis mha vulkaner utan samma förklaring som på Arktis kan appliceras här. Förändringar i havsströmmar och vindar. Det mesta av enskilda klimatfenomen har ett stort utrymme för naturliga förklaringar och det blir inte mycket kvar för AGW-hypotesen egentligen. Problemet är att den inte kan falsifieras. Frågan som seriösa alarmister måste ställa sig är exakt när AGW-hypotesen måste överges? Om den globala temperaturen fortsätter att plana ut i ytterligare 20 år - eller t.o.m sjunka som solfysikerna tror - är det tillräckligt? Eller om isen i Arktis så småningom återhämtar sig helt? Allt detta trots att CO2-halten bevisligen ökar. Kom ihåg: skeptiker behöver inte bevisa någonting. Vi påstår inget. Det är AGW-stödjarna som ska överbevisa oss andra.

Thomas Palm sa...

Adolf, ni "skeptiker" brukar påstå att det är säkert att fortsätta släppa ut CO2, så nog påstår ni något och nog har det konsekvenser om man gör som ni säger och det visar sig att ni har fel. Ni har allt en bevisbörda ni också.

Att det var så extremt lite is i Arktis sommaren 2007 beror delvis på vindarna som blåste undan is, men att detta var möjligt berodde på att isen under många år dessförinnan smält undan och blivit allt tunnare. Liknande väderförhållanden har inträffat tidigare utan så dramatiska konsekvenser. Du gör det väl lätt för dig när du avfärdar det som en regional förändring utan större signifikans.

Kilimanjaro är något av en öppen fråga. Att det inte handlar om vulkanism är vi ense om, men om det handlar om en lokal förändring pga ökat jordbruk eller en konsekvens av AGW är mer oklart. Mer signifikant är att nästan alla glaciärer över hela världen krymper vilket är lite svårt att förklara som konsekvens av regionala klimatförändringar.

P.S. Även om jag tvivlar på att vulkaner har någon betydelse på Antarktiska halvön är i alla fall förklaringen att de smälter vatten under glaciärerna och därmed smörjer dessa så att de kan glida snabbare ut i havet inte lika uppenbart felaktig som den att vulkaner skulle värma hela Arktis så att isen smälter.

Pierre Friberg sa...

Hej,

Skulle vilja skicka dig lite info. Kan jag få din mejladress?

/ pierre

Skeptikern sa...

Pierre: Vad är det för info du vill skicka?

Skeptikern sa...

Thomas Palm: Bevisbördan borde ligga hos dem som säger att planeten kommer gå under på grund av våra co2-utsläpp. Det finns ju inga bevis någonstans för att så skulle vara fallet. I en datormodell vars resultat ej går att verifiera och som bygger på antaganden som kan vara helt åt helvete fel så kan man säkert få fram att jorden kommer gå under.

CO2-nivåerna har varit långt högre än nu under flera tillfällen i historien. Om nivån nu är 380 ppm och miljöorganisationer som exempelvis 350.org bygger hela sin idé på att nivån ska vara 350 ppm så innebär det i praktiken att atmosfären ändå består av 99,965 procent ANDRA ämnen än koldioxid.

Och som sagt, naturen står för den absolut största produktionen av CO2. Inte människan.

Angående isar och vulkaner: jag skrev att "vulkaners aktivitet troligtvis har stor påverkan på istäcket." inte att vulkaner är den enda faktorn som påverkar istäcket.

Thomas Palm sa...

Skeptikern, då får du väl börja med att hitta någon som tror att planeten skall gå under så kan du diskutera med denne. Jag känner bara till en knäppskalle som kommit fram till något sådant: genom att använda fel randvillkor i en differentialekvation lyckades han "bevisa" att global uppvärmning skulle få jorden att explodera.

"CO2-nivåerna har varit långt högre än nu under flera tillfällen i historien"

Inte under den mänskliga historien!

"så innebär det i praktiken att atmosfären ändå består av 99,965 procent ANDRA ämnen än koldioxid."

Helt riktigt, och det anser du bevisar vadå?

"Och som sagt, naturen står för den absolut största produktionen av CO2. Inte människan."

Lär dig skillnaden mellan netto och brutto!

Om du vill hävda att vulkaner har någon inverkan i Arktis vore det bra om du kom med en gnutta stöd för det påståendet som förefaller helt absurt. Det frigörs inte i närheten av tillräckligt med energi.

Fiffi sa...

tjena Skeptikern, hitta precis hit och tänkte bara ställa en kort fråga, sry om det står någonstans men Vad är det egentliga syftet med bloggen, är det konstruktiv upplysning eller bara ett delgivande av information?
mvh /F

Anonym sa...

Kolla:
http://www.youtube.com/user/banbangzidadadadaeh

Anonym sa...

Vad menar fiffi? Förstår inte kommentaren...utveckla gärna.

Skeptikern sa...

Thomas Palm: "Mänskliga historien.." och?

Är det inte märkligt att fokusera på CO2 när det är vattenånga och andra gaser som utgör en gigantiskt större andel av atmosfären och växtusgaserna?

Netto och brutto ja. Utgår ifrån att du exakt kan mäta människans bidrag mot naturens bidrag, så att säga reda ut bruset. Ja, vi tillför CO2 men det är ju fortfarande så otroligt små mängder.

Förstår inte din anmärkning om vulkaner under Arktis. Det är väl en klimatpåverkande faktor precis som undervattenströmmar och andra naturliga faktorer. Har aldrig påstått att det är den ENDA faktorn. I media beskrivs det som händer i Arktis endast utifrån koldioxiden som människan släpper ut. Men jag kanske inte får ifrågasätta det...

Skeptikern sa...

Fiffi: Jag började skriva bloggen för att få utlopp för mina åsikter om klimathotet och den hysteri som hör till. Upplysande i viss mån eftersom vanlig svensk media sällan rapporterar om forskning som ifrågasätter tron att människans co2-utsläpp kommer leda till planetens undergång.

Anonym sa...

Hittade en intressant graf med vidhängande analys av sambandet mellan koldioxidhaltens ökning och temperaturförändringarna på http://www.climate4you.com/ . Grafen gav åtmnstone mig en tankeställare. Hur är det med er andra?
Hasse

Thomas Palm sa...

Skeptikern, vattenånga står för en något större växthuseffekt än koldioxid, men som du säkert vet har vattenånga kort uppehållstid i atmosfären, och mängden som finns där är starkt temperaturberoende. Mängden vattenånga ökar med temperaturen och förstärker därför uppvärmning vilket tas med i alla klimatmodeller. Sen kommer CO2 som växthusgas nummer två så vilka andra gaser som skulle ge så gigantiskt mycket mer växthusgas du tänker på förstår jag inte.

Om du tittar på en kurva över hur koldioxidhalten stiger skall du se att netto är det vi släpper ut fullt tillräckligt för att ha avgörande betydelse. De naturliga kolflödena är stora, men också välbalanserade.

Om du vill hävda att vulkaner under Arktis är en faktor som har någon praktisk betydelse vore det lämpligt om du kunde räkna på saken eller ge någon länk som anger en storleksordning. Att ifrågasätta bara för ifrågasättandets skulle är meningslöst, du måste ha egna argument också!

Sen envisas du med ditt tal om "planetens undergång". Vad är poängen med sådana halmdockor?

Skeptikern sa...

Thomas Palm: Planetens undergång är precis det allting handlar om. Översvämningar, orkaner, torka, stormar, djur som dör, människor som dör och gud vet vad. Har du helt missat det som skrivs i media? Naturskyddsföreningen gjorde en stor grej av att vi hade 8 år på oss "innan det är för sent" och så vidare och så vidare.

Precis som allting annat som händer i naturen så utgår jag ifrån att om det finns vulkaner under Arktis is, så påverkar det Arktis i någon eller flera riktningar. Hur mycket eller på vilket sätt vet jag inte men sunt förnuft säger att det borde ha någon slags effekt. Och någon tilltro till att klimatmodeller "tar hänsyn" till vattenånga köper jag inte alls. Att modellera ett så komplext system som jordens klimat är helt och hållet omöjligt. Delar av det, ja, men inte hela planeten.

Det är lite det här som är poängen med klimatförändringar. I dagsläget så är utgångspunkten människans bidrag av koldioxid i atmosfären och egentligen inget annat. Detta fenomen skall förklara samtliga förändringar i klimatet trots att det inte finns några som helst bevis. Om det blir mer torka, ja då är det koldioxid, blir det mer översvämningar, ja då är det koldioxid. Det finns liksom ingen rim och reson i detta. Om du har några länkar till forskning som fastslår att människans minimala CO2-produktion styr klimatet så by all means, länka på.

Klas sa...

"Om du har några länkar till forskning som fastslår att människans minimala CO2-produktion styr klimatet så by all means, länka på"

IPCC ?
http://www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm

Där står även hur man förklarar torka vs översvämmningar (på olika ställen) osv

Det är bra med ställen som visar motpolen till klimatalarmismens religiösa ansikte, och många av skeptikerns argument är bra - men vissa grundläggande saker är svårt att ge sig på tror jag :)

Och vad beträffar vulkaner så var det en av de första sakerna som jag läste på om (ca 2006) och det visar sig att koldioxidutsläppen faktiskt är mindre än människans nettoutsläpp!

Skogsbränder och överhuvudtaget förbränning av biomassa faller ju under den kategori som "återvinns" - dvs koldioxiden tas upp inom ett par månader till år. Så det är inte ngt argument för/mot förbränning av tex olja och brunkol (som tar miljoner år på sig för att "återvinnas").

Vad gäller istäcket så är inte bara istäcket helt ok på sydpolen, även medeltemperaturen har varit kall därnere. Det är främst på det norra halvklotet som temperaturökningarna har varit. Och även här har de ju som sagt stannat av under det senaste decenniet, trots ökande koldioixhalter. Det återstår väl iaf ngt decennium till tills man kan verifiera/falsifiera modellerna pga detta iof, men klart är väl att man torde ha missat en eller ett par naturliga faktorer (må det vara solen, solfläckar, la nina, el nino osv) eftersom verkligheten inte följer modellen !?
Skall bli intressant att se nästa uppdatering av scenarierna med ännu mer fakta/forskning från de senaste 5-åren. Jag UTGÅr ifrån att man kommer belysa en massa olika teorier och falsifiera/inkorporera dessa och uppdatera scenarierna !?!

/K

Anonym sa...

Vad jag läste i IPCCs senaste rapport, och de två innan, skulle mer is lagras på Antarktis på grund av mer nederbörd, vilket i sin tur är en följd av ett högre globala medeltemperaturer. Detta skulle då minska höjningen av havsytan med några cm, vilket man har med i beräknigar för hur mycket havet kommer stiga.