23 juni 2008

Temperaturen - efter premiären av Al Gores film


Ja, jag vet att tidsperioden är för kort för att dra slutsatser.
Ja, jag  vet att man kan välja två punkter och stödja vilken teori man vill.
Ja, jag vet att det finns tusen invändningar mot den här grafen.

Hur som helst så är det en intressant observation!

Gå in på bloggen Algorelied för en större bild.

4 kommentarer:

Mikael sa...

Som vi kan se i grafen så varierar temperaturen mycket. Svänger fram och tillbaka månad efter månad. Detta beror inte på att människans koldioxidutsläpp varierar så mycket, månad efter månad. Men vi ser en stigande trend i temperaturen, som till stor del döljs av variationerna men som är väl dokumenterad. Med ett energiöverskott på ca 0,75 W/m2 så är detta helt förväntat, och det är också förväntat att temperaturen kommer att stiga snabbare och snabbare, dock med stora variationer, månad efter månad. Om vi nu ser en nedgång under det senaste året (kanske inte tack vare Al Gore, men dock) så kan vi bara blunda och tacka för detta - för det ger oss möjligen en aning mera tid att minska utsläppen innan feedback-mekanismer triggar igång ännu snabbare temperaturökningar.

- Varmare väder ger mer vattenånga som är en viktig växthusgas (men som visserligen bildar moln och då motverkar temperaturhöjning dagtid men hindrar utstrålning nattetid)
- Minskande snötäcke gör att värmeenergin i solljuset absorberas på jordytan och värmer jorden ytterligare
- Varmare vatten löser koldioxid (och vattenånga!) sämre, ökar växthuseffekten
- Växter och markförna ger ifrån sig mera koldioxid (och vattenånga) vid högre temperaturer
- Permafrost i tundran minskar och leder till utsläpp av metan som är en ca 20 gånger starkare växthusgas än koldioxid.

Värmen i sig ger alltså mera värme. Var därför tacksam så länge vi slipper värmen!

brodeur sa...

Snabbare och snabbare ????

logaritmiskt avtagande jo javisst.....

Anonym sa...

mikael: Temperaturen stiger och faller hela tiden. Under jordens historia har den varit helt is- och snöfri, fullständigt täckt med is och snö om vartannat. Klimatkatastroferna har avlöst varandra, Medelhavet har torkat ut och fyllts på igen åtta gånger. Allt innan människan ens fanns på jorden.

Vilken temperaturgraf var det du ville du diskutera?

Mikael sa...

Visst har klimatet varierat i historien, men vi behöver väl inte önska oss detta. Havsytan har legat 100 meter över nuvarande nivå. Atmosfären har varit helt syrefri. Men det är inte den grafen jag vill diskutera.

Jag vill diskutera om vi önskar oss katastrofala klimatförändringar här och nu. Att 80 % av jordens arter dog ut för 65 miljoner år sedan känns inte som ett bra argument för att vi inte ska ta klimatförändringar på allvar.