1 december 2008

Tillbaka

Haft diverse strul med bredbandet de senaste dagarna och en router som drabbades av en härdsmälta men i veckan är jag igång igen med nya artiklar.

För övrigt ser det ut att bli en bra vinter med rekordmycket snö i skidbackarna i Europa :)

1 kommentar:

Anonym sa...

Kunde i dagens DN debatt läsa debattartikeln "Växthusgaser från Lappland en tidsinställd metanbomb" av Bo Ekman, Johan Rockström och Anders Wijkman. Där skriver man bla. "Fastställ ett mål för reduktion av de globala växthusgasutsläppen till 2050 på
90 procent. Det skulle innebära att industriländerna går ned till noll."

Jag har verkligen inget att invända mot att vi minskar beroendet av fossila bränslen och hushållar med begränsade naturresurser. Men hur skall industriländerna kunna komma ner till noll till 2050 om man inte mer eller mindre avser att utrota befolkningen i berörda länder? Möjligtvis skulle en liten befolkningsskärva kunna klara sig om man lever som samlare och jägare under synnerligen spartanska förhållanden.

Skulle vara intressant att veta hur KD's ledning ställer sig till denna framtidsvision?

/Eskil