25 oktober 2009

350 hjärncellerHela idén med organisationen 350.org är så fundamentalt idiotisk att jag saknar ord. Att engagera människor i hela världen för att bestämma nivån på en spårgas i jordens atmosfär borde inte vara möjligt men de har onekligen lyckats. På deras hemsida finns det bilder från gårdagens event. Att många barn finns med på bilderna gör det hela än mer tragiskt för jag kan hoppa upp och sätta mig på att de inte har en aning om vad 350 refererar till.

Varför engagera sig för en jäkla spårgas i atmosfären och inte något vettigt!!!!

arghhhhhh!!!!!!!!!!!!!!! kan inte detta vansinne sluta någon gång!!!!!!!

gonatt

12 kommentarer:

Anonym sa...

Är det någon som har några siffror på hur många ppm CO2 som de mänskliga utsläppen står för?

Skeptikern sa...

Anonym: Siffran jag har läst ligger på 3 procent. Till och med för mig att den kommer från IPCC. Får se om någon annan kan luska reda på detta.

Anonym sa...

Det vet man inte, normalsvängningen
är +/- 50 ppm ,.0385 ppm= 0.04%.
IPCC vill ha värdet 0.0280 ppm vid
1800-talets slut före den industri-
ella revolutionen och anser att
människan har orsakat detta.
Men värden på 0.075 ppm skulle
höja temperaturen 1 grad ungefär.
Men det är osäkra mätningar.
Det många spekulationer om detta.
Alltså mycket osäkert alltihop.
ALI K.

Anonym sa...

Ett litet tillägg förtydlingande
av förra inlägget av mig,
380ppm= 0.0380 % som är dagens värde
men man har uppmätt värden på 750ppm
i isborrkärnor från Grönland,inget
värde var under 300 ppm.
Men stor osäkerhet om dessa siffror
är relevanta.
ALI K.

Wolter sa...

Det känns viktigare att engagera sig för miljön, som det där med plastpartiklar i havsvattnet t.ex.

Men det är klart - då måste man GÖRA något för pengarna, inte bara håva in dom.

Leif sa...

Skeptikern.. Att säga 3% är lite förrädiskt och bör undvikas eller förtydligas..
3% av 380ppm d.v.s. runt 12ppm eller om man så vill, 12 miljondelar..
Men det är egentligen meningslösare än så.
CO2 har redan verkat ut sin förmåga att absorbera infraröd strålning i bandet, 2.7, 4.3, and 15 mikron, d.v.s. långt innan CO2 halten kommit upp i nivån för växtlighetens överlevnad, så en sänkning av CO2 halten till 350ppm har ingen, säger ingen effekt på temperaturnivåer eller klimat.
Det vet även hängivna klimat propagandister, men bygger resonemanget på att det skulle finnas någon obevisad förstärkningseffekt av något odefinierat slag och som jag förmodar, tillkommit i naturen och naturlagarna, efter 1900-talet.

Just 350ppm som någon gräns för någonting, skapades av trollkarlen Hansen redan för 20 år sedan.

Varför den personen inte är frihetsberövad som samhällsfarlig är mycket synd.

I en framtida historia kommer våra barnbarn, förhoppningsvis, få läsa om den hemska människa som förstörde så mycket för mänskligheten och den vetenskapliga utvecklingen och speciellt för dom som hade behövt få del av forskningspengar.
Typ malaria, Aids, tåligare grödor, H2O hantering ( d.v.s. vatten ) och varför inte forskare på naturens klimatförändringar
( dom får inte heller några anslag längre ) o.s.v.
Men vem vet.. Om den här utvecklingen fortgår kanske våra barnbarn inte läser om Hansen.. för dom kan inte läsa längre.

Christopher E sa...

Runt talat har halten CO2 ökat med 100 ppm eller annorlunda uttryckt ca 35% sedan början på industrialiseringen.

Det kan låta mycket, men vi talar alltså miljondelar, där CO2 alltså bara utgör 0,038% av atmosfären. Vi har alltså bara ökat halten en tiotusendel...

Då har mer än hälften av alla mänskliga CO2-utsläpp inte hamnat i atmosfären, utan tagits upp av hav, biomassa och vittring. På grund av den mycket stora naturliga omsättningen av CO2 utgör de mänskliga utsläppen dessutom bara några procent av CO2:n i atmosfären, vilket kanske inte har praktisk betydelse, men är intressant.

Magnus A sa...

Så här tror jag. ;-)

Om man jämför människans utsläpp med andra utsläpp avser men med "andra utsläpp" sannolikt de i koldioxidkretsloppet. Människan förbränning av fossila bränslen ger en nettoökning av utsläpp, vilket är det som diskuteras.

Utsläppen motsvarar varje år 1% av atmosfärens CO2-halt (eller 0.02% av havens CO2-innehåll).

Ökningen av halten i atmosfären har dock bara varit hälften så stor, nämligen 0.5% per år. Detta beror (enligt bl a NOAA) på framför allt att haven tar upp CO2. NOAA säger dock att ökningen av atmosfärens CO2-halt på 0.05% varje år beror på våra utsläpp.

Det finns dock de som menar att i alla fall denna ökning på 0.05% till betydande del beror på att jorden var relativt varm under det sena 1900-talet. Givet att en del av ökningen beror på det har mindre än hälften av fossila CO2-utsläpp bidragit till ökningen av CO2-halten i atmosfären.

Skeptikerns nämnande av 3% är grovt (kan nog vara 3-4 procent) våra utsläpp i förhållande till utsläpp i den naturliga omsättningen av CO2 mellan hav och mark samt atmosfären. De naturliga utsläppen är alltså upp till cirka 30 gånger större än de från fossil förbränning, vilket innebär att 30 ggr mer CO2 än våra utsläpp omsätts i atmosfärens naturliga CO2-omlopp där alltså nästan 1/3 av atmosfärens CO2 "tvättas". Denna omsättning innebär att fossil CO2 i atmosfären inte är mer än drygt 4 procent av atmosfärens CO2-innehåll (förhållande mellan isotoper avslöjar fossil CO2).


Klimarealisterne finns just nu ett detta dokument av Per Jan Langerud anger i högerspalten, med dessa kvantiteter för CO2. Har inte kollat data, men dessa är de:

- Atmosfären innehåller ca 3 000 mrd ton CO2.
- Hav och vatten 50 gånger så mycket, ca 150 000 mrd ton CO2.
- Översta 15 cm av hav och vatten, ca 3 000 mrd ton CO2.
- Karbonat avsatt på havsbotten, ca 146 000 mrd ton CO2.
- Utväxling mellan hav-luft-hav, ca 250-500 mrd ton CO2/år.
- Fotosyntesen upptar från atmosfären ca 300-450 mrd ton CO2/år.
- Frigörs vid andning och förruttnelseprocesser, ca 270-420 mrd ton CO2/år.
- Totalt beräknat utsläpp av CO2 i verden, ca 20-30 mrd ton CO2/år.
- Emission från 6,5 mrd människor, ca 2,3 mrd ton CO2/år.

-
Rent allmänt villjag påstå att detta är ett område som är dåligt utrett, och i synnerhet IPCC har helt nonchalerat att utreda bl a markens upptag och emissioner av CO2. (Har hört talas om forskning som visade att öknar var stora CO2-sänken, men den forskningen lades visst ned då den gavs anslag. Okej, jag är inte konspirationsteoretiker här -- det är jag inte!! -- men IPCC tycks under sina decennier ha gjort ett uselt jobb här, och det som gäller är IPCC:s idé att CO2 som vi släpper ut stannar i atmosfären i 200+ år, trots att empiri hittils (att ökning under varma sena 1900-talet var bara halva utsläppen) visar att så inte är fallet.

-
(Beträffande CO2:s livslängd i atmosfären, låt mig nämna en översikt över studier som Tom Segelstad (tror jag han heter) gjort, där resultat t ex visas i tabellen i denna blogpost. Nu ska påpekas att motargumentet här är att man ska skilja på omsättning i haven och att högre koncentration i atmosfären fås pga att gastryck ökar, men med tanke på hur extremt liten bråkdel av havets CO2 som vi tillför är sker ingen mättnad; har empiriska studier inte visat.)

Anonym sa...

Jag har ju läst att uppvärmda hav släpper ifrån sig koldioxid, men med en fördröjning på c:a 800 år. Då kan det tyckas att vi, människorna inte har någon kontroll över halten i atmosfären, eftersom den bestämdes av haven för c:a 800 år sedan (dvs under MGW).

Jag skickade en insändare till sydsvenskan med detta tema, men drog in den innan den hann publiceras eftersom jag kom på att jag inte hade klart för mig hur dagens värme påverkar CO2-halten.

Å ena sidan en mängd CO2 som tydligen inte dyker upp förrän efter sekler, antagligen pga havens ofattbara medeldjup på 3800 meter. Tar det så lång tid innan djupvattnet blivit ytvatten?
Å andra sidan CO2 som når atmosfären på grund av 1900-talets uppvärmning, dvs den CO2 som når atmosfären från ytvattnet där vattnet värmts som mest.
Kan man skilja dessa olika koldioxidkällor från varandra?

Havstemperaturerna har höjts med två-tre tiondels grader sedan 1979 ser jag på några diagram framför mig. Vad betyder denna lilla höjning för koldioxidbidragen från haven?

Och min tillbakadragna tes, att det är havens temperatur för ett millenium sedan som bestämmer dagens koldioxidhalt, och inte vi, är den hållbar?

Börje

Anonym sa...

Koldioxidhalten har också ökat i
MARS atmosfär och andra planeter.
Inte bara på Jorden.
Eftersom mätningara började 1979
kan IPCC inte styrka att 275 ppm gällde på artonhundratalet.
Man vet att var mångfaldigt högre
värden av CO2 många gånger på vår
Jord.
Så vad betyder 350 eller 375 ppm,
egentligen ingenting.
ALI K.

Snowroller sa...

Börje, om jag fattat det hela rätt så är det vi släpper ut endast en droppe i havet, om uttrycket tillåts utan skoj. Vi släpper ut vad som motsvarar 3 % volymprocent av allt CO2 som släpps ut varje år. Ändå är utsläppen totalt ingenting mot vad som finns där i atmosfären redan.

Ännu ett ändå; det finns endast mellan 350 och 400 miljondelar av koldioxid i atmosfären. Koldioxid är en relativt tung gas som av vad jag kunnat förstå gärna blandar sej med annat på lägre nivåer. Det går gärna in i levande organismer, t ex träd och alger, och blir en del av dessa.

Så det mesta som släpps ut och redan finns där försvinner lika fort som det uppkommer. Vi är bara i början av vår förståelse av kretsloppet så det finns mycket kvar att lära.

Ett bra jämförelseexempel är att ta stort bord gärna minst 180 cm långt och 80 cm brett, rensa det från allt och rita dit en prick på ca fyra-fem centimeters diamter med en tuschpenna. Den pricken motsvarar människans utsläpp i förhållande till alla utsläpp.

Skeptikern sa...

Wolter: Money talks. Nu flockas alla, verkligen alla, till klimathotet. Där finns anslagen till forskare, subventioner till vindkraftverk, bistånd till korrupta regimer, omfattande regleringar så att politiker får mer makt och mycket mycket mer.

Leif: Kan inte hitta källan till 3 procent, sorry. Oavsett så står vår co2-produktion inte för någon större delen av produktionen i relationen till världshaven, all vegetation, vulkaner och annat. Att co2-nivåerna stiger efter temperaturen (ett faktum som 99,9 procent av befolkningen förmodligen inte känner till) beror garanterat på havens frigörande av koldioxid när de värms upp. Eftersom det tar hundratals år att värma upp haven så är det inte konstigt att co2-höjningen dyker upp 800 till 1000 år efter att temperaturen gått upp.

Ah, såg nu att Börje skrivit om samma sak!