6 januari 2008

Tidigare islossning i Torneälven tyder på naturliga variationerDen här grafen visar vilket datum islossningen började vid Torneåälven i Finland sedan 1693. Trenden är att isen börjat lossa allt tidigare, vilket tyder på ett varmare klimat. Det intressanta är att denna trend började innan industrialiseringen, vilket tyder på att den lilla uppvärmning vi haft snarare beror på naturliga variationer än människans utsläpp av koldioxid.

Märkligt nog är denna graf från FN och har även inkluderats i IPCC:s rapporter.

Inga kommentarer: