13 januari 2008

DN toppar med avsmältning


En liten pressrelease från en forskare i Bristol ligger nu på DN:s förstasida. Är det bara jag som tycker att det är märkligt att avsmältningsstudier av ismassor i Antarktis kan ges högsta prioritet och resultera i en lång artikel?

"Antarktis förlorar is till världshaven snabbare och snabbare för var dag. Det har forskare för första gången slagit fast. Det innebär att havsnivån kommer höjas mer än vad som tidigare har sagts."

Nu står det ioförsig "förlorar" i originalreleasen men det är ett märkligt språkbruk. Ismassorna skiftar hela tiden och har alltid gjort så. Hur kan man påstå att Antarktis förlorar is? Isnivån är aldrig konstant.

Studien berör en 10-årsperiod, vilket inte säger någonting annat än om den perioden. En av forskarna säger:

"- Vi kan med våra resultat, klimatmodeller och scenarion göra en prognos för hur mycket havsnivån kommer att höjas."

Okej, klimatmodeller, scenarion och prognoser. Begrepp som inte ger mig intrycket av att man för första gången kunna fastslå att isen smälter snabbare och snabbare. Varmare vatten ska öka avsmältningen enligt forskarna. Sedan står det:

"Och varmare vatten kommer vi att få tack vare koldioxidutsläpp, sakta men säkert."

Det är oklart om det är forskarna eller DN:s journalist som står för påståendet men det är hugget som stucket. Förr eller senare så är det alltid människans koldioxidutsläpp som orsakar allting. Att värma upp världens gigantiska hav är en så långsam process att det inte ens borde vara värt att fundera på konsekvenserna.

Medeltemperaturen i Antarktis ligger för övrigt på - 50 grader Celcius...

12 kommentarer:

algoriker sa...

läste nyss att temperaturen på antarktis inte stigit sedan 1970 trots att c02 ökat med 15% ???

Steve sa...

Globe and Mail i Toronto skriver om Nature-projektet där dr Eric Rignot vid NASA även han säger att isen minskar i västra Antarktis mellan Antarctic Peninsula och Amundsen Sea. Med det lilla obetydliga tillägget att den verkligt stora ismassan, den i östra Antarktis, "har förblivit relativt stabil, och uppvisar en liten nettoökning i storlek".

IPCC sade förra året, enligt samma artikel, att undersökningar om Antarktis har gett olika resultat. "Vissa har menat att istäcket expanderade med 50 miljarder ton om året mellan 1993 och 2003, andra tyckte sig se förluster under samma tid på upp till 200 miljarder ton". Varför så olika? Jo, säger IPCC, det är så få mätningar gjorda på kontinenten, och forskarna är inte överens om vilka metoder som är bäst för att rätt bedöma utvecklingen!

Christian Science Monitor, den rikstäckande dagstidningen i Boston, kunde den 10 januari under rubriken "As arctic ice melts, South Pole ice grows", rapportera att "de senaste 20 åren har havsisen i Antarktis ökat, till skillnad mot den i Arktis." "Satellitdata visar att sedan 1978 har havsisen i Antarktis ökat med omkring en halv procent om året. Minskningar uppmätta mellan 2000 och 2002 har dock märkbart begränsat den totala ökningen."

Ohyggligt, i sanning. Vi drunknar, sa' DN.

ianric sa...

Det är rejäla felmarginaler i tabellerna som följer med artikeln. För år 2000 kan det faktiskt röra sig om ökande ismängd. Extremerna ger -217 respektive +19 Gton/år. Puttefnask-siffror oavsett tecken.

Konstigt att inte isen både på Grönland och Antarktis redan har kasat ner i havet? Det ligger ju faktiskt ett lager flytande vatten mellan isen och marken. Jaha? Tyngdlagen? Så en glaciär som är tre kilometer hög kan inte glida uppåt? Kanske någon skulle berätta det för James Hansen?

Och hur kommer det sig att temperaturen söder om 52 grader latitud syd stadigt sjunker?

Magnus Andersson sa...

Ett problem med artikeln är att den påstår att isen minskat totalt det senaste decenniet (och precis som du säger är ett decennium hur ointressant som helst!), men att det enligt alla seriösa rapporter som jag sett i ämnet är precis tvärtom.

Svensken klimatologen Lennart Bengtsson står bakom en av de rapporterna. I den rapporten tar smältningen på Arktis ut isbildningen på Antarktis.

Vattenhöjningen är ju sedan rätt konstant, utan trend vare sig upp eller ner.

Och om man dristar sig till att bara se till de senaste månaderna är förresten istäcket ovanligt stort. Gust of Hot Air.

Visst ja, en mycket svag trend med minskat istäcke är ju rena katastrofen glömde jag att säga. Må istiden komma och rädda oss. Fort!

recon sa...

Ska man skratta, sucka, stöna, gråta eller all of the above...?

Från pressreleasen:
"...estimated the flux of ice from the ice sheet into the ocean from satellite data that cover 85% of Antarctica's coastline, which they compared with simulations of snow accumulation over the same period, obtained using a regional climate model."

Denna studie är fel och missvisande på två sätt:

1) Dom har inte tagit med ismassbalansen söder om 83° eftersom det inte finns någon tillförlitlig satellitdata för detta område. Dvs. mätningar finns endast för 70% av den totala Antarktiska ismassan.

2) Pga pkt 1 så jämför dom istället mätdata med regionala klimatmodeller vilka gång efter gång har visat sig vara helt otillförlitliga.

Jag tar mig även friheten och citerar klimatalarmisten Michael Mann i fallet om regionala klimatmodeller:

"Until we are sure how climate change impacts El Nino, regional climate change forecasts over most regions of the world are likely to remain of somewhat limited utility. Its important to keep all of this in perspective." (länk)

Om studien ovan kan kallas seriös vetenskap så är klimatvetenskapen just nu i ett bedrövligare skick än någonsin tidigare.

Sen är det märkligt att DN m fl alltid har fokus på polarisarna vid endast väl valda tillfällen. Någon som exempelvis läst detta eller detta i svensk media?

Skeptikern sa...

Magnus Andersson: Håller med dig.

Av Antarktis 14 miljoner km2 yta utgör isen 13,7 miljoner km2 (enligt wiki). Det är med andra ord ett gigantiskt område och med tanke på de extremt låga temperaturerna så torde en avsmältning ske under en period av tiotusentals eller miljoner år. Förutsatt att jordens temperatur bara stiger och inte sjunker mellan varven.

Skeptikern sa...

Recon: SVT körde nyheten under morgonsändningarna precis innan väderleksprognosen.

Och precis, om forskning ska fastslå någonting så känns det lite märkligt att man fastslår med hjälp av simuleringar i en dator och inte genom empiriska undersökningar under långa tidsintervall.

Tänk om ett läkemedelsföretag skulle fastslå att deras cancermedicin fungerar eftersom en datorsimulering sagt det. Man baxnar.

Christopher E sa...

Håller med om ovanstående. Såg det också på TV i morse och blev lite förundrad, eftersom inga tecken finns på någon dramatisk uppvärmning av Antarktis. Hur kan tex. havsisen runt kontinenten vara rekordstor under stigande värme?

Efter att ha kollat lite idag om ursprungsrapporten klarnar det. Det rör sig MODELLRESULTAT. Det kunde man anat. Man jämför uppmätta isrörelser i kustbandet med förväntningat utifrån nederbördsmodeller. Suck.

Framlidne John Daly uttryckte det väl:

mätning + modellresultat = modellresultat

Natrix sa...

Är det inte lite märkligt att när klimatmodellerna inte riktigt hänger med utan de påstådda förändringarna sker fortare än vad beräkningarna ger vid handen så tas det som en styrkeyttring av modellernas förträfflighet?

Skeptikern sa...

Natrix: Det är faktiskt mycket märkligt!

Steve sa...

Mycket is:
"Bentley Sub-glacial Trench" är namnet på en stor djupgrav i Antarktis, 80°S, 115°W. Med 2.555 m under havsytan är detta jordytans lägsta punkt, ej täckt av hav. Den täcks i stället av is. Djupgravens storlek är ungefär som Mexico. [Nat.encyl., "Antarktis": Endast ca 60 km från Vinson-massivets topp, 5140 m.ö.h.]

Mattias sa...

Nasa verkar iaf ( åtminstone tidigare ) tro att det blivit kallare på antarktis de senaste 20 åren.

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003100/a003188/