18 mars 2009

Dagens nya klimatord: SolförnekareErik på Biology & Politics innehar världsrekordet i att nämna "klimatförnekare" i en och samma artikel. Ni vet redan vad jag tycker om den här benämningen så nu inför jag ett nytt ord för Erik och andra AGW-troende som tror att jorden kommer gå under om människan fortsätter släppa ut saringas, förlåt, koldioxid i atmosfären. (Gaserna är ungefär lika farliga så det är lätt att blanda ihop dem...)

Ordet: Solförnekare

4 kommentarer:

Erik Svensson sa...

Det är ju bara trams att solfläckar och solaktiviteten skulle förklara uppvärmningen de senaste decennierna? Har du inte läst på? Eller ni "skeptiker" kanske tror att någonting blir sant bara för att ni upprepar det tillräckligt många gånger?

http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm

Anonym sa...

Men Erik då du måste följa den senaste aktuella forskningen, denna artikel ger mycket bra svar: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VHB-4V4KR23-5&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a63c183a7f49a47a920c5f4de78b26b7

/Andreas

Anonym sa...

Erik, det står ju i IPCCs rapport. Solinstrålningen ökade kraftigt under den period då uppvärmningen varade (75-98). Solinstrålningen har avtagit sedan dess. Precis som temperaturen.

Detta står dock inte med i den politiska sammanfattningen.

Har DU läst på?

Skeptikern sa...

Erik Svensson: Vem sade något om de senaste decennierna? All energi som jorden får kommer från solen. Att solen skulle ha mindre klimatpåverkan än människans några få procent av 0,038 procent co2 i atmosfären torde vara mycket mycket märkligt.

Om du har vetenskapliga bevis på att det är människans co2 som står för temperaturhöjningen (och den kommande planetära katastrofen) så är det bara att länka till den.

Ingen annan har länkat till en sådan studie här de senaste 1,5 åren sedan jag startade bloggen.