15 mars 2009

Tecken nr 6 på att världen tappat förståndetTecken nr 6 är:

Tron på "Tipping points"

Det som varit grundläggande för allt liv på den här jorden sedan tidernas begynnelse är anpassning. Djur, natur och människor har alltid anpassat sig för att överleva efter olika omständigheter och förändringar i deras omgivning.

I klimathotets tidevarv så har ett begrepp kallat tipping point blivit allt mer populärt. Det innebär i kort sett att om vi människor fortsätter släppa ut mer koldioxid så kommer hela klimatsystemet att krackelera och störta ner i avgrunden. Notera att alla andra klimatpåverkande faktorer är exkluderade i den här teorin. Det är bara några extra miljondelar koldioxid i atmosfären (med sammankopplad uppvärmning) som kommer leda till detta. Solaktivitet och annat trams anses inte ha någon påverkan.

Svenska Naturskyddsföreningen är en organisation som är helt insnöade på den här teorin. Så pass insnöade att de som källa använder klimataktivisten Mark Lynas bok "6 grader". (Samma författare som kastade en tårta i ansiktet på Björn Lomborg under en boksignering av "The Sceptical Environmentalist" i London. för övrigt)

SNF sammanfattar hela tipping point-teorin på sin hemsida med en lång rad massiva överdrifter, fantasier och spekulationer.

Det grundläggande felet med tipping point-teorin är att man tror att det finns något slags klimatoptimum som till alla buds stående medel måste bevaras. Organisationen 350.org tror till exempelvis att klimatet kan stabiliseras om koldioxidnivån i atmosfären sänks från 380 miljondelar till 350 miljondelar. Samtidigt gör man en grov underskattning på hur bra klimatsystemet, natur, djur och människor är på att anpassa sig. Skulle havsnivån höjas så kommer vi flytta längre inåt land, kommer isutbredningen i Arktis minska eller öka så kommer isbjörnen hitta nya jaktmarker och så vidare.

I dagsläget består atmosfären till 99,962 procent av ämnen som inte är koldioxid.

Hur rationellt är det att tro att jorden går under om andelen var 99,45 procent?

Hur rationellt är det att tro att klimatet "kan räddas" om andelen var 99,965 procent?

Om jag får spekulera lite så är det kanske så att miljöorganisationer och politiker medvetet pratar om tipping points och de massiva konsekvenser som de tror kommer inträffa endast som en ursäkt för att utöva mer makt och kontroll. Eftersom de helt avfärdat människans anpassningsförmåga i sin retorik så är det inte konstigt att alla påbud för att stävja den kommande klimatkollapsen innebär mer statlig makt, mindre frihet, mer förbud och mer regleringar. Allt blir ju bättre om staten sköter anpassandet åt oss. För det klarar vi ju inte själva.

7 kommentarer:

Snowroller sa...

Det är ju självklart att hela klimatfrågan är en politisk fråga om makt. Det handlar om att i ideologiernas namn bevara den makt man hittills förlorat så mycket av genom internet. Man utnyttjar en teori som annars bara skulle vara en i mängden.

Anonym sa...

Världen kanske håller på att tippa åt rätt sida igen för klimataktion.nu har ingen hemsida längre...få lär sörja.

//Erik

AJ sa...

Som vanligt ett suveränt inlägg. Det otroliga med din blogg, bäste skeptiker, är hur du dag efter dag kan skriva nya insiktsfulla inlägg. Och detta kan man först uppskatta riktigt om man själv har bloggat ett tag. Motivationen tryter ofta, och svårigheterna när det gäller att ideligen komma med nya infallssvinklar är inte det lättaste. Om man skriver en "vanlig" blogg så behöver man inte kontrollera fakta utan kan skriva i princip vad man vill. Detta kan naturligtvis inte du göra, och att det är ett tidskrävande arbete att dubbelkolla allting inser säkert även de som opponerar sig mot det du skriver. Jag tror att du har många på "andra sidan" som i smyg håller med dig, för det kan se det logiska i klimatskeptikernas argumentation. Det handlar nämligen om att tänka själv, eller (som alarmisterna) låta andra tänka i ens eget ställe. Vilket föredrar vi?

Anonym sa...

Bland vetenskapsmännen som samlades i Köpenhamn drivs å ena sidan tesen att uppvärmning av haven gör att de löser mindre koldioxid och att det ger en tipping point men å andra sidan sade några att haven blir allt surare av all den koldioxid som löses i dem. Två motstridiga synpunkter? Nejdå, man är helt överens och vi andra får väl fortsätta att undra om vi blivit tokiga.

Skeptikern sa...

AJ: tack tack! Kul med lite uppmuntran efter alla timmar man sitter med detta oavlönade arbete! Visst känns det som om jag upprepar mig rätt ofta men det är svårt att inte göra det med tanke på hur insnöade media är i klimatbluffen. Det krävs verkligen en bredd i debatten så jag bidrar med mitt strå till den rationella stacken ;)

Det här var förresten mitt 400:e inlägg och fler blir det.

Erik: Klimataktion kanske kom till insikt om lade ner skiten :)

Svempa sa...

Att vara klimatrealist ( dvs inte tro att en ökning med några ppm av av halten koldioxid kommer leda till ragnarök) är som att skjuta på en sittande fågel.

petrus sa...

Skriverierna om "klimathotet" tog ju ganska markant över mediernas rapportering i.o.m att det "globala terrorhotet" börjat att tappa fotfäste.
Naturligtvis handlar det bara om att hitta en fiende för att stater och olika maktstrukturer skall kunna utöva makt och styra människor.
Det som är synd med klimathotet är att dom den här gången verkligen lyckats få vanligt folk att sköta en stor del av arbetet.
Ngt som det "globala terrhotet", förutom i USA, aldrig engagerade till pga att människor använde sina hjärnor lite bättre.
Blir intressant att se vilket det nya "globala" hotet blir.

Någon?