16 mars 2009

Naturskyddsföreningen fortsätter med larmandetSvante Axelsson och Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen har via Synovate Temo låtit intervjua 1 000 personer för att få fram ett resultat som stöd för en debattartikel.

Frågan som ställts var:

"Idag planeras omfattande investeringar i energisystemen för att klara klimatmålen. Om samhället skulle investera 20 miljarder vad anser du då att man bör satsa på i första hand?”

Resultatet, att 2 av 3 vill satsa på förnyelsebara energislag (som vindsnurror - se bild ovan) tolkar herrarna som en omsvängning i kärnkraftsfrågan, som i alla andra undersökningar påvisat ett stort stöd bland befolkningen. Nu är ju inte frågan formulerad om man är för eller emot kärnkraft så det är en mycket märklig tolkning. Frågan lägger in "...klara klimatmålen" men kärnkraften är hos gemene man paradoxalt nog inte ett alternativ trots sina obefintliga utsläpp av koldioxid. Och miljöorganisationerna springer inte direkt av sig benen för att informera om detta.

Dess värre är att resten av artikeln uteslutande handlar om just kärnkraft och varför det är dåligt på alla sätt och vis.

För att ytterligare understryka allvaret med att klimatet förändras (vilket det alltid gjort) så skriver de följande:

"Ett tredje argument handlar om kärnkraft som klimatstrategi. Men svensk el produceras i allt väsentligt utan fossila bränslen. Och klimatförändringarna är så allvarliga att vi inte kan vänta på nya kärnkraftverk. För att begränsa temperaturökningen till två grader måste de globala utsläppen börja minska inom 5–6 år."

Människan ska begränsa temperaturökningen...snälla, ge upp nu!

(I Expressen för exakt 1 år och 4 månader sedan skrev Svante Axelsson för övrigt att vi bara hade 8 år kvar. Tiden rinner ut för mänskligheten sakta men säkert...)

Maggie visar i sin artikel om samma nyhet om det alternativ som Svante och Michael vurmar för - vindkraft. På en installerad efffekt på lite drygt 700 MW genererar vindsnurrorna bara 43 MW, vilket motsvarar ett effektivitetsutnyttjande på 6 %. Ett svenskt kärnkraftverk ligger på minst 80 % effektivitetsutnyttjande och nya kärnkraftverk på uppåt 95 %.

Samtidigt skriver herrarna att:

"Varje krona behöver styras rätt i klimatarbetet".

Om ni vill att Svante och Michael får bestämma över era pengar så kan ni vara säkra på att varje krona kommer styras rätt ner i ett stort hål av skit.

3 kommentarer:

Snowroller sa...

Nära besläktat är då den här artikeln jag precis hittat och kommenterat på min blogg:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article538419.ece

Natrix sa...

Jag hörde på ekonomiekot i kväll att en skola någonstans i Sverige installerat solceller som skall ge 30 000 kWh/år. Kalaset kostade 1,5 MSEK. Det betyder att investeringen kan räknas hem på 50 år. Om jag hörde rätt så stod staten för 70% och kommunen för 30%av kostnaderna. Skattepengar i båda fallen.

Peter sa...

Svante och Mikael börjar bli rätt tröttsamma. PK-smörja och kvasi-undersökningar.
Någon som vet var Naturskyddsföreningen får sina pengar ifrån?