3 mars 2009

Tecken nr 3 på att världen tappat förståndetVia Climatescam hittade jag ytterligare en debattartikel undertecknad av diverse miljöorganisationer, som för övrigt alla numera har talesmän-/kvinnor i klimatfrågor. Vad dessa personer besitter för kompetens vet jag inte men de har väl lusläst IPCC:s sammanfattningar, sett Al Gores film eller rådfrågat Pär Holmgren för de senaste forskarrönen. Vad är då tecken nummer 3?

Mer överstatlighet.

Det här är den gemensamma nämnaren i uttalanden från AGW-anhängarna. Mer makt åt staten och mindre åt medborgarna. De sedvanliga flosklerna ska vara med, helt tagna ur luften, helt obevisade och helt utan koppling till människans astronomiskt lilla bidrag till CO2 i atmosfären.

"Klimatförändringarnas effekter har redan börjat visa sig, i synnerhet i några av världens fattigaste länder. Översvämningar, torka, ökenspridning, fler extremväderfenomen som orkaner och tyfoner, stigande havsnivåer samt större sjukdomsspridning, är några exempel på problem som har tydlig klimatkoppling. Problemen påverkar oss alla"

"Runt om i världen presenterar olika regeringar allt kraftigare åtgärdspaket för att bemöta den globala finanskrisen. Denna beslutsamhet som många regeringar visar måste nu också börja gälla för det ännu mer akuta och globala problem som påverkar oss alla - förändringarna av jordens klimat till följd av utsläpp av växthusgaser."

Att det är världens regeringar, i synnerhet USA:s, som orsakat hela finanskrisen och fastighetskrisen med sin ekonomiska vansinnespolitik och inblandning i marknaden är inget jag ska gå in på. Sök upp Peter Schiff på Youtube så kan ni lära er mer om orsaken till finanskrisen. Att staten ska ses som räddare av en katastrof som den själv skapat är en ordentlig paradox.

Nåväl.

De här miljöorganisationerna anser att klimatförändringarna är akuta problem, vilket är ett fascinerande påstående. Jordens klimatsystem är enormt trögrörligt och saker som händer i dag kan vara orsakade av förändringar som skedde för flera hundra år sedan. Ett exempel är att koldioxidnivåerna enligt prover med isborrkärnor, stiger 800-1000 år EFTER att temperaturen stigit, vilket förmodligen kan förklaras (delvis) av att det tar enormt lång tid att värma upp världshaven, som sedan släpper ut mer koldioxid.

Att definiera klimatförändringar som ett akut problem är som att åka till akuten på sjukhuset och söka hjälp för en potentiell huvudvärk 60 år in i framtiden.

Malaria, Aids, orent vatten, brist på elektricitet, brist på demokrati, krig, konflikter, förtryck och fattigdom är akuta problem. Dessa är dock problem väger lätt när Greenpeace, Världsnaturfonden, Jordens Vänner och andra organisationer sitter och prioriterar hur de ska spendera de resurser som de själva inte skapar - men som de gärna vill beslagta.

"Initiera en ny internationell finansieringsmekanism under klimatkonventionen till stöd för utvecklingsländer så att de kan anpassa sig till klimatförändringarna, satsa på hållbar energi och hindra regnskogsskövling. EU har ett mycket stort ansvar för finansieringen mot bakgrund av EU:s höga betalningsförmåga och stora utsläpp både historiskt och i dag. Fattiga länders rätt att utvecklas på ett hållbart sätt måste säkerställas."

Finansieringen av alla dessa klimatåtgärder kommer att ske genom att världens stater beslagtar mer och mer av människors inkomster. Mindre makt åt människor men desto mer åt stater. Eftersom marknader kommer sluta fungera med mer statliga ingrepp kommer resurserna inte att hamna där de gör mest nytta. Om stater är bra på något så är det kapitalförstöring och resursslöseri.

EU tar redan idag 500 miljarder kronor av skattebetalarna varje år för att ge till bönder, vilket förmodligen är historiens mest kapitalförstörande (och inte minst miljöförstörande) system. Debattörerna i artikeln nämner inte detta utan tycker att EU ska lägga ytterligare 360 miljarder kronor på klimatåtgärder.

Och detta är bara EU. Lägger vi till USA och resten av världen så ska våra knappa resurser i form av tiotusentals miljarder kronor beslagtas av stater och satsas på att bekämpa ett hot som inte existerar. Samtidigt kommer miljoner och åter miljoner människor dö av problem som vi verkligen kan och borde lösa.

Cynismen i den här artikeln är att fattiga länder ska utvecklas på ett hållbart sätt. Debattörerna är emot olja, emot kol och emot kärnkraft. Kvar återstår vindsnurror och solpaneler. Att detta ska lyfta 800 miljoner människor i Afrika ur fattigdom är naturligtvis en omöjlighet men det är precis som med all annan klimatpropaganda, det finns inget sunt förnuft.

9 kommentarer:

Snowroller sa...

Jordens vänner, är inte dom terroriststämplade i vissa länder för sin hårdföra ton? Eller tänker jag på nån annan organisation?

Christopher E sa...

Vilken bra artikel!

Överhuvudtaget är "tecken-serien" utmärkt.

Tummen upp!

Wolter sa...

Detta är jättebra - jag håller med till fullo, Frågan är bara vad som är en framkomlig väg i denna fråga. Antagligen att många röster trummar på som du - dessa rösteer kommer så småningom att "urholka stenen".
I så måtto är nog Internet med bl.a. bloggandet ett närmande till den "verkliga" demokratin. Det går hylt enkelt inte att köra över oss i längden.
Vi fortsätter således med detta!!!!

Anders Folke sa...

Klimatförändring är mer ett faktum, dvs det pågår hela tiden. För närvarande är vi inne en (geologiskt sett) snabb uppvärmning. På längre sikt blir det nedisning osv osv.

Centralt är frågan: Kan organsimer påverka atmosfären? Svar: ja, det har hänt mycket stora saker i jordens historia! Påverkar människan atmosfärens sammansättning? Svar: ja. Kommer detta att påverka klimatet? Svar: möjligen. De flesta vill nog INTE chansa.

Hade förresten någon (anonym) "skeptiker" något utbyte av min sammanfattning som jag gjorde i tråden Istider och korrelationen mellan... den 23/2?

Lev snyggt!//Anders

Anonym sa...

KALLE KLIMAT "skeptiker" SA
Anders sammanfattning 23-2 tycker jag är
upplysande.
Tack för inblick i en alarmists tankebana.

Skeptikern sa...

Snowroller: Vet inte men det är inte dom vassaste knivarna i lådan!

Christopher E: Tack! Jag fortsätter med teckenserien :)

Anders Folke: Vad menar du med att "dom flesta vill inte chansa"?

Sven Risbo sa...

Väl skriven spalt, men med felaktiga fakta som främst tycks grunda sig på tvivelaktiga åsikter.

Det är inget att diskutera huruvida klimatförändringen är påverkad av människor eller inte, för det är ganska uppenbart att den är.

Jorden har naturligtvis genomgått förändringar i klimatet förr, men i princip aldrig i sådan fart som nu. Hela glaciärer har försvunnit inom loppet av 50 år och du sitter hellre och försvarar en destruktiv kapitalism än att arbeta konstruktivt och att göra allt vi kan i hopp om en framtid för kommande generationer. Det är människan i ett nötskal, det.

Skeptikern sa...

Sven Risbo: "Tvivelaktiga åsikter" är alltså åsikter som du inte har, dina åsikter är då per definition de rätta...

Hur vet du att klimatförändringarna just nu är snabbare, värre eller på något sätt mer annorlunda än övriga klimatförändringar som skett de senaste 4,5 miljarder åren? Jag har inte skrivit att människan INTE påverkar klimatet. Det gör vi med allra största säkerhet men att vårt bidrag av en liten spårgas skulle leda till jordens undergång är vansinnigt.

Det är kapitalism som vi ska tacka för att vi i dag inte behöver dö vid 30 års ålder på grund av en förkylning i en ouppvärmd hydda. Socialism och kommunism, där har du destruktivitet så det räcker och blir över.

Vindkraftsföretaget Vestas är ett kapitalistiskt företag. Ytterst destruktivt, eller hur?

Anders Folke sa...

..."Malaria, Aids, orent vatten, brist på elektricitet, brist på demokrati, krig, konflikter, förtryck och fattigdom..."

...menar "Skeptikern" att miljörörelsen tar lätt på. Hmmm, nu undrar jag lite här hur information går fram...

Det är väl sådant som miljörörelsen sysslar med? Energifrågan är nyckeln. Krig utkämpas för naturresurser, bl a olja. Demokratibrist ser vi i länder med stora naturtillgångar. Dricksvattenförsörjningen privatiseras i fattiga länder med svår vattenbrist. Malaria och andra (mer) tropiska sjukdomar kan få större spridning i ett varmare klimat.

Fattigdomsbekämpning borde vara prio 1 och det kan innefatta utbildning, mikrolån, fokus på kvinnors levnadsförhållanden och KONTROLL ÖVER VATTEN OCH ENERGI. Glöm dock inte sanitet - det är faktiskt så att avlopp ska planeras före dicksvatten (annars kommer kolerautbrotten som brev på posten).

Att miljöorganisationer fokuserar på energifrågan (där växthusgaserna åker med automatiskt) beror ju på att det i stor utsträckning är utblottade människor i tredje världen som drabbas av industriländernas energiomsättning, resursutplåning och utsläpp.

GW inkl ev AGW drabbar inuiterna och bönder på Afrikas savanner. Lite tillspetsat.

Tydligen kan man se saken väldigt annorlunda om man kommer in från höger (?).

/Anders