5 februari 2009

Mina tankar om kärnkraftenJag är självklart för kärnkraft och tycker att Sverige borde bygga fler reaktorer som ger oss livsviktig energi på ett säkert och miljövänligt sätt. Det här blir en lite splittrad artikel men jag känner att jag måste få skriva mig.

Ett argument som ofta används av kärnkraftsmotståndare är att Barsebäck och de andra reaktorerna producerar farligt avfall som vi måste ta hand om, vilket kan skada kommande generationer och så vidare. Visst är radioaktivt avfall per definition farligt men är det inte väl försiktigt att helt sluta med kärnkraft när fördelarna är så omfattande?

Hur mycket avfall?

Hur mycket avfall, om vi räknar i antal kilo, kubikmeter eller annan lämplig måttenhet, blir det egentligen av kärnkraften?

Vattenfall skriver så här på sin hemsida:

"Sverige har producerat el med hjälp av kärnkraft sedan 1972. Fram till och med avvecklingen av reaktorerna innebär det cirka 255 000 kubikmeter radioaktivt avfall, vilket motsvarar en tredjedel av volymen i Globen. Då är allt driftavfall, bränsle och allt rivningsavfall inräknat – t ex reaktortank och andra komponenter i reaktorbyggnaden."

"Elproduktionen i en svensk kärnreaktor ger årligen upphov till mellan 15 och 25 ton använt kärnbränsle."

En tredjedel av Globens volym efter nästan 40 års kärnkraft. Är det mycket att snacka om?

Allt detta placeras senare i förslutna behållare flera hundra meter ner i Sveriges urberg och dessa utrymmen försluts också helt och hållet. Ingen människa kommer någonsin komma i närheten av avfallet, inga djur kommer dö och miljöpåverkan är obefintlig.

Läs mer på Svensk Kärnbränslehanterings hemsida om detta.

Finland och kärnkraften

En annan intressant aspekt som finnarna har insett (de bygger nya reaktorer och Fortum har precis lämnat in en ansökan om att bygga ytterligare en reaktor) är att kärnkraften minskar beroendet av importerad el. Sverige behöver alltså inte importera kolkraftsel från Danmark och Tyskland.

Precis som i Sverige är Finlands basindustri oerhört viktig för landet och industrin behöver tillförlitliga och prisvärda leveranser av el för att fungera. Att de inte skriker efter vindsnurror är inte konstigt. Vindsnurror kan inte driva stålverk och pappersmassafabriker.

Den stora paradoxen

Klimatförändringarna, som kommer leda till jordens undergång, sägs bero på människans utsläpp av koldioxid. Samtidigt har vi en energikälla som kan producera enorma mängder energi - med näst intill obefintliga utsläpp av koldioxid, ja obefintliga utsläpp av någonting i överhuvudtaget. Och detta är en energikälla som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet (och delar av Centerpartiet) samt en lång rad miljöorganisationer vill avveckla?

"Det är en tragedi och ett spel med våra barns välfärd."

(Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen. DN)

"...sabotage mot miljön"

(Peter Eriksson, Miljöpartiet. SvD)

"E
n klimatsmart och ekonomisk regering borde satsa på den energirevolution vi behöver."

(Lasse Gustavsson, Världsnaturfonden. DN)


Folkomröstningen

1980 folkomröstade Sverige om en avveckling av Sveriges kärnkraft som då bara varit i drift några år. Att följa det här beslutet innebär några problem.

1) Inga svenskar födda 1963 eller senare har fått säga sin mening om den här avvecklingen. Det är en rätt stor del av Sveriges befolkning.

2) 1980 såg samhället inte ut som det gör i dag. De energibehov som finns i dag var förmodligen helt otänkbara för 29 år sedan.

3) Omröstningen skedde ett år efter olyckan i Harrisburg i USA, vilket både påverkade beslutet om omröstning samt opinionen i landet.

Att väga risker

Försiktighetsprincipen dyker ofta upp i klimatdebatten. Att det är bäst att "vidta åtgärder" utifall att. Vi måste ju vara på den säkra sidan. Bättre att helgardera. Tänk om...

Kärnkraft är naturligtvis inte en ofarlig verksamhet. Det finns säkerhetsrisker som självklart ska förebyggas på allra bästa sätt och säkerheten måste vara A och O. Olyckor kan inträffa men bortsett från Tjernobyl har det inte skett några större olyckor med många dödsfall någonstans i världen.

Riskerna med potentiella olyckor måste övervägas av de enorma fördelarna för människan att utnyttja kärnkraft för sin överlevnad.

Fråga till er bloggläsare

Vad är era tankar om kärnkraft? Beslutet från Alliansen idag? Debatten mellan de politiska sidorna?

Lästips: SVD artikel 1, SVD artikel 2, SVD artikel 3, DN artikel 1, DN artikel 2, DN artikel 3, DN artikel 4, Aftonbladet artikel 1, Aftonbladet artikel 2, Aftonbladet artikel 3.

14 kommentarer:

AJ sa...

Håller med till 100 procent. Vi borde inte avveckla kärnkraften, då vi med den och vattenkraften kan sköta alla våra energiproblem själva. Vad gäller avfallet kan vi säkert förvara den i djupa bergrum i väntan på den tid, som inte är långt borta, då den tekniska utvecklingen kan lösa problemet. Avfallet kommer alltså INTE att bli kvar där i 100000 år. Sverige är ett av få länder som kan sköta alla sina energi-behov på egen hand, och det måste vi därför också göra, fastän EU vill annat.

S.Andersson sa...

Jag tycker också att det är ett stort steg framåt för Sverige att man löser sig ur den ideologiska tvångströjan.

Tillgång till billig och säker energi är den starkaste faktorn för ett välmående samhälle. Det finns ingen anledning att känna dåligt samvete för att använda energi.

När det gäller avfallet så är det viktigt att göra en distinktion:

Den där tredjedelen av Globen gäller ju allt avfall. Det mesta av det där avfallet är emellertid låg- eller mellanaktivt avfall som kommer att klinga av relativt snabbt (decennier eller möjligen sekel). Endast en väldigt liten del utgörs av högaktivt, långlivat avfall (utbränt bränsle). Den mängden motsvara ca 1000 kubikmeter över hela det svenska kk-programmet (12 reaktorer, 40 år). 1000 kubik är en normal svensk villa. Detta går att handskas med.

Problemet med framtida svensk kärnkraft ligger i trovärdigheten. Hur ska man få investerare att intressera sig för kärnkraft, när man vet vad som hände med Barsebäck? Vad säger att det inte kan hända igen? Vad ska få unga svenska ingenjörer att studera kärnteknologi? Jag rekommenderar det inte. Bättre att bli hårfrisör eller miljöpartist.

Det Sverige kan göra för att förbättra sitt skamfilade rykte är att bjuda in andra europeiska länder till att bygga ett gemensamt lager för högaktivt radioaktivt avfall. I Sverige. Det skulle vara mycket förnuftigt av många skäl, inte minst miljömässiga. Många europeiska länder har problem med att hitta lämplig bergrund för ett sådant lager. I Sverige finns det massor av perfekt kristallin granit som passar utmärkt. Dessutom är Sverige tillräckligt glest befolkat för att man ska kunna undvika en placering nära befolkningscentra.

En sådan satsning skulle göra Sverige minst lika rikt som Norge. Det skulle skapa högteknologiska arbetsplatser i Norrland under flera hundra år framöver.

Anonym sa...

Skeptikern.
Jag tycker du har en sansad och vettig inställning till kärnkraften.
Jag kommer mycket väl ihåg den debatten som var då. Den var ganska uppskruvad, ungefär som AGW debatten är idag. Det jag tycker är det viktigaste med dagens beslut är att forskningen åter kommer igång på allvar, självklart förutsätter jag att den till stor del kommer att handla om säkerheten.
Kan sedan nya tekniker som Thoriumreaktorer eller andra säkrare tekniker komma fram så har vi ju löst väldigt många problem med energin i Sverige. Jag är inte så glad i att fylla det svenska landskapet med vindsnurror.

Så ett svar på din fråga om slafsa mule. Ungefär 60W per kapita. Men vi är ju fem miljarder så om alla satte igång samtidigt så blev den globala uppvärmningen verklighet. :-)
JR

Peter sa...

En viktig sak att komma ihåg är att kärnbränslet dock fortfarande är importerat. Vi är därmed inte riktigt 'oberoende av importerad el' som du skriver, tvärtom. Utan bränsle stannar kraftverken.
En långsiktig planering för den svenska kärnkraften bör därför även innefatta brytning av uran på svensk mark.

Christopher E sa...

Bra artikel, Skeptikern!

Mina tankar:

Beslutet är bra, eftersom det öppnar upp för nyproducerade och bättre kärnkraftverk. Det är väl OK att de nya kraftverken ska bära sina egna kostnader utan subventioner, men då ska självfallet subventionerna bort från "alternativen" också innan jag är nöjd!

Det känns också bra att vi kommit hit (även om det är tack vare klimatalarmismen...) Som kärnkraftsvän för 10 år sedan var man ensam, och fick bara höra ultra-floskeln "kärnkraften är en parantes" från kärnkraftshatarna. Om ytterligare 10 år har väl klimatbubblan spruckit också. Det är alltid mörkast innan det ljusnar.

S.Andersson hann före mig på ett utmärkt sätt om avfallet. Det är väldigt lite som är högaktivt när man räknat bort avlagda arbetshandskar och dylikt.

Dessutom ska vi inte alls gräva ner avfallet! Det är inget avfall! Det innehåller fortfarande 97% av energin som våra ineffetiva reaktorer inte kunnat utnyttja. Den här energin går att utvinna i moderna verk. Vi skulle kunna driva landet i flera gånger 40 år till utan att bryta ett gram uran.
Jag gjorde nyligen liknelsen att gräva ner kärnbränslet är som att fälla en stor fura i skogen till bränsle, elda upp kottar och tunna kvistar, och sedan gräva ner stammen 500 under Forsmark...

Anonym sa...

Hej skeptikern

ja,vad ska man säga om våra politiker?Sent ska syndaren vakna? Nåväl,Miljökmererna i mp samt Låna Mona har målat in sig i hörnet och på detta sätt förmodligen förlorat nästa val :)
Den moderna kärnkrafts tekniken är nästan "skottsäker" vid en olycka håller sig reaktorhärden på plats!
vidare till förvaringen av avfallet,Sverige har bland världens bästa berg att förvara i,hårt,läcker ej samt ingen aktivitet där berget rör sig,kan inte bli bättre,eller hur?

Tom Boss

S. Andersson sa...

Christopher E. Det är riktigt att man kan suga på avfallskaramellen ytterligare. Bara med existerande breederteknik kan man utvinna en hel massa. Fast då fordras modet att tillåta upparbetning och där är vi kanske inte riktigt än, eller?

Det är väl också tveksamt om det går att få den slutna kärnbränslecykeln att bli lönsam idag. Men vem vet vad som kommer?!

Peter: Visst importeras kärnbränslet men eftersom det behövs förhållandevis lite bränsle till en kärnreaktor, kanske 25 ton per år så är det enkelt att lagra (och billigt) att lagra flera års behov. I ett kärnkraftverk utgör bränslekostnaden en relativt liten del av total produktionskostnad jämfört med kolkraftverk t ex.

Anonym sa...

Ja kärnkraften är en framtidsbransch som vi inte klarar oss utan, för vårt behov av energi ökar ju hela tiden. Att Sverige trots att vi är ett litet land sitter på en stor del av världens kända urantillgångar (~12-18%) i vår gamla urberggrund är dessutom en stor möjlighet för gruvindustrin. De kan etablera sig i avfolkningsbygder och Sveriges export och politiska inflytande skulle gynnas.

Anonym sa...

Finns det i dag inte speciella kärnreaktorer som kan drivas på vårt avfall för att reducera volym och reststrålning?

Skeptikern sa...

Peter: Visst kan vi bli tvungna att importera uran så jag hoppas att uranbrytningen tar fart även i Sverige.

Christopher E: Tack! och tack för kommentaren. Du tar upp en intressant poäng, dvs förmågan att utvinna mer energi ur avfallet. Detta är kort och gott teknologisk utveckling, något som verkar ha glömts bort när folk pratar om peak oil och att våra resurser kommer ta slut. De glömmer bort människans förmåga att tänka, effektivisera och utveckla.

Den energi vi kan utvinna ur 1 kg uran i dag kan förmodligen mångdubblas i framtiden även om mängden uran är den samma.

Anonym (skriv en signatur): Jag är övertygad om att Sverige skulle vara världsledande på kärnkraft om det inte varit för folkomröstningen 1980 och tankeförbudet mot kärnkraft. Vi har missat över 25 år av potentiell teknologisk utveckling inom det här området. Och vad ska vi använda nu? Vindsnurror, inte direkt high tech!

mikael h sa...

Det var ingen omröstning 1980. Det fanns bara NEJ och NEJ och NEJ att välja på. Alla alternativ gick ut på att k-kraften skulle avvecklas. Det är en av de största svindlerierna i demokratins historia

Mikael h sa...

I Frankrike håller man på att framställa en reaktor som kan återanvända allt avfall. Det vill säga, om tio år cirka är den nya kärnkraften så kallar "förnybar" och lämnar inte mer skräp efter än de som åker till jobbet på kraftverket i bil.

Joakim sa...

Jag har läst att väldigt många som arbetar med uranbrytning drabbas av cancer.Och visst är det inte bra att männikor i andra länder där det inte ens finns sjukvård inom räckhåll, men jag tycker inte att vi ska flytta uranutvinningen till Sverige om man inte först utvecklar teknik så robotar och maskiner kan ta över arbetet. de kan ju i alla fall inte drabbas av cancer.
Annars är jag faktiskt för uranutvinning i Sverige, Visst, det är säkert billigare att låta barnarbetare i Afrika förstöra sina liv, men rättvist är det inte.
Och den där idén om att bygga ett internationellt högteknolokiskt center för Radioaktiva ämnen är verligen bra, men om alla länder förvarar allt sitt avfall där skulle det räcka med en enda terroristattack eller liknande för att sprida ut radioaktiva ämnen i naturen. Så förvaringen kanske ska var diskret och hemlig, men man kan ju fortfarande ha ett center där man kan utveckla teknik och metoder för förvaringen.

Skeptikern sa...

Joakim: Har du någon länk till forskning eller liknande om cancer och uranbrytning?

Tror det blir svårt att göra en terroristattack mot ett uranförvar som ligger hundratals meter ner i urberget täckt av tusentals ton betong.