1 februari 2009

Jag är fan ingen förnekareOrdet "klimatförnekare" används allt oftare nuförtiden och jag är riktigt jävla trött på det. Ordet förnekare var, åtminstone förr, förknippat med personer som förnekar att förintelsen ägt rum. Läs det en gång till. Personer som förnekar att 6 miljoner människor mördades av nazisterna under andra världskriget. Nu används det om personer som ifrågasätter teorin om antropogen global uppvärmning.

Det som irriterar mig är att få verkar inse att ordet är oerhört negativt laddat och otvetydigt kopplat till förintelsen. Arbetarens klimatblogg använder ordet frekvent utan några skrupler men även i traditionell media, som i Expressen förra veckan, så beskrivs de som ifrågasätter klimathotet som förnekare.

Att beskriva oss "skeptiker" som förnekare är både ologiskt och nedvärderande men framförallt respektlöst med tanke på den uppenbara kopplingen till förintelsen.

Nu kommer någon genast säga att man inte ska sitta i glashus och kasta sten eftersom det från det här hållet skrivs om klimatalarmister och dylikt. Jag håller med, det kommer riktigt dåliga ordval även från den här sidan men enligt min mening i mindre utsträckning och med ord som inte har samma negativa koppling som förnekare. Jag väljer ordet AGW-anhängare, för att beskriva personer som tror på teorin om antropogen global uppvärmning. Ett ganska harmlöst ord. Tänk om jag konsekvent skrev "klimatnazister"?

Och inte är det någon som förnekar klimatet. Hur förnekar man klimatet?

Det jag gör är att ifrågasätta och tänka kritiskt, vilket borde vara ett sunt förhållningssätt till den här frågan. Men det kanske är där skon klämmer, ju fler som ifrågasätter och kritiskt granskar klimathotet, desto större chans att det korthus som Al Gore och IPCC byggt upp rasar ihop...

35 kommentarer:

Martin sa...

Jag kan inte hålla med om att ordet förnekare, ensamt, är så starkt kopplat till förintelsen som du beskriver det.

En snabb googling av enbart ordet förnekare får framför allt träffar på klimatområdet. De träffar som handlar om förintelsen använder begreppet "förnekare av förintelsen". Det finns även evolutionsförnekare och de som förnekar att vi landat på månen. För länge sedan användes ordet förnekare om de som förnekade guds existens.

Men visst, en negativ klang har det. Inte värre än alarmist, i mina öron, dock.

Robban sa...

Tja!

Jag anser inte att klimatförnekare/skeptiker per automatik förnekar förintelsen. Samtidigt är mekanismerna bakom förnekandet för både förintelsen och klimathotet uppenbart.

Det jag försöker säga med mitt ordval är varför folk överhuvudtaget förnekar något som det finns så mycket bevis för. Tycker du det är makabert att finns folk som förnekar nazisternas massmord? Om ja, varför är det då inte makabert att förneka den globala uppvärmningen trots de bevis som talar för problemets existens?

Med klimatförnekare menas de personer som förnekar sambandet mellan koldioxidutsläpp och höjd medeltemperatur. Och ja, det är fullt rimligt att kalla skeptiker för förnekare med ovanstående resonemang.

Att tänka sunt är att inse vilket problmet vi har framför oss med klimatförändringarna och framförallt göra något åt saken. Att göra som du, köra huvudet i sanden, är knappast den lösning vi behöver.

Skeptikern sa...

Martin: Exakt, en sökning i Google presenterar klimatrelaterade artiklar. Visst finns det folk som förnekar att människan landat på månen, men i det fallet används inte ordet "förnekare" utan att vissa "tror att människan inte landat på månen..." etc.

Robban: Jag menar inte heller att ordet klimatförnekare betyder att skeptiker förnekar förintelsen. Jag belyser bara kopplingen mellan orden.

Jag förnekar inte den globala uppvärmningen, den började då den senaste istiden slutade. Beviset mellan koldioxid och temperatur, om vi tittar på grafen från isborrkärnor som Al Gore visar, är ju tvärtom. Temperaturen styr koldioxidnivån och inte tvärtom.

Inte fan kör jag huvudet i sanden. Mitt huvud är högt över sanden. Att 380 miljondelar co2 i atmosfären, varav några miljondelar från människan, skulle leda till en planetär katastrof är befängt.

Anonym sa...

Det som förvånar mig är att det faktiskt finns förintelseförnekare. Det är ju så väldokumenterat så de borde ju vara omöjligt att få några anhängare av en sådan doktrin. Men faktum är ju att det inte är omöjligt. Senast var det ju en präst innom katolska samfundet som uttryckte sådana tankar. Nu tänker jag inte på nynasister och andra knäppskallar utan folk som man antog hade normala tankeförmågor.
Alla borde faktiskt vara oroliga för att massor av människor är otroligt lättledda.
Jag hörde på utfågningen av en del av "världens ledande klimatforskare" som Fiktelius ledde. Där var en australiensare (forskare) som sa att jordens korallrev höll på att dö på grund av den globala uppvärmningen. Men, påstod han, Stora Barriärrevet hade klarat sig hyfsat för att Australien skötte om sina rev. Däremot låg reven i Karibien illa till.
Då undrar man ju om Australien spolar kallvatten på sina rev, eller hur skyddar man sådana gigantiska byggen från global uppvärmning?
Ingen av alla som var där ifrågasatte någonting av alla dumheter som sades på det mötet. Allra minst Fiktelius som verkligen hade chansen att göra det.
Och hur kan drygt en halv grad varmare klimat döda tusentals år gamla korallrev som har upplevt mycket varmare klimat än nu?
Hur kan tsunamiskadade rev i Thailand återhämta sig så oväntat snabbt, enligt rapporter, om den globala uppvärmningen är på väg att döda alla andra rev?
Varför är alla människor inte skeptiker? Varför är det så jäkla roligt att springa omkring och skräna i flock utan att tänka på vad man skränar om?
JR

Martin sa...

Skeptikern: min poäng var att en google-sökning inte alls ger belägg för att ordet "förnekare" har den förintelsekoppling som du påstår att den har. Istället får man uppfattningen om att det finns klimatförnekare, förintelseförnekare, evolutionsförnekare, gudsförnekare...

Till Robban skrev du "Temperaturen styr koldioxidnivån, inte tvärt om". Temperaturen påverkar förvisso koldioxidhalten, och det är det heller ingen klimatforskare som skulle säga emot. Däremot finns det en koppling i andra riktningen *också*.

När du skriver att det är befängt att 380 ppm CO2 skulle kunna påverka atmosfären undrar jag om du anför detta som ett argument enligt "0,00038 är en så liten siffra, att det inte kan ha stora konsekvenser". Vi behöver inte gå till atmosfären för att få exempel på små andelar som får stor effekt. Det krävdes inte så många ppm fosfor och kväveföreningar i Östersjön för att sätta igång irreversibla processer där. Mätt som del av vattenvolymen var det ju löjligt lite.

Robban sa...

Sedan istiden har klimatet blivit varmare men då på naturlig väg utan mänsklig påverkan.

Om nu människan inte påverkar klimatet, varför har då medeltemperaturen stigigt med 0,8 grader sedan 1900 och varför har halten av koldioxid i atmosfären ökat från 280 ppm 1850 till 380 ppm idag? Beror ovanstående ökning på en slump eller utsläppen från bruket av olja och kol?

Släpp förnekartramset och öppna ögonen. Det är nu eller aldrig som gäller.

Martin sa...

JR: Global uppvärmning behöver inte vara jämnt fördelat. Reven kan dessutom bli påverkade av följdverkningar av hur andra biosystem påverkats, istället för direkt av uppvärmningen. Exempelvis kan en art i näringskedjan ha fått en fördel av uppvärmningen, till nackdel för andra arter som blir uppätna, och om förändringen sker snabbt hinner inte biosystemet anpassa sig, och kollapsar.

Om du verkligen vill veta hur orsakskedjan ser ut kan du ta en titt på de vetenskapliga rapporterna som refererades i TV-rutan. Ofta är åtminstonde sammanfattningen läslig för oss lekmän.

AJ sa...

Jag är en av de personer som känner mig illa berörd av ordet förnekare och har tom skrivit en del om det på min egen blogg, en blogg som jag startade enbart för mitt eget nöjes skull - för att jag tyckte det var kul att skriva om lite allt möjligt. Men efter att ha läst här bland bloggarna om hur de som ifrågasätter klimathotet behandlas och förlöjligas så valde jag att börja engagera mig lite grann i saken själv. Tyvärr så drar jag mig nu för att lämna kommentarer på andra bloggar som jag tycker är fina, eftersom jag vet att många nuförtiden ser på oss miljövänner som ytterst suspekta figurer - nästan i klass med nynazister - och tycker det är obehagligt att få en kommentar av en sån som mig. Och detta beror till stor del på ordet "förnekare", eftersom ordet automatiskt associeras till Förintelsen (som jag INTE förnekar). Ordet förnekare är idag ett slag under bältet och ett ohederligt vis att dra sig ur en debatt på, och ett ord som används för att vinna en billig poäng, lite grann som om en svart person plötsligt bara skulle få för sig att kalla en vit för rasist.

Skeptikern sa...

Martin: "Det finns en annan koppling också". Länka gärna till en sån rapport och om det finns en sådan rapport, varför visade inte Al Gore den i sin film i stället för den som visar att temperaturen föregår koldioxidhalten?

Jag säger inte att 380 ppm är för lite för att ha någon påverkan. Flera miljöorganisationer, bland annat 350 org, påstår att vi måste ner till 350 miljondelar för att klimatet inte ska skena iväg. Hur kan människan veta vilken nivå som är bäst? Det har funnits långt mer koldioxid tidigare i jordens historia och det har inte skett någon massdöd eller att klimatet skenat iväg på grund av det.

Eftersom större delen av växthuseffekten beror på vattenånga, varför ska vi inte satsa på att begränsa människans bidrag av vattenånga?

Robban: Ett samband mellan temperatur och koldioxid behöver inte betyda orsak-verkan. Att temperaturen stigit de senaste 100 åren är inte konstigt. Vi lämnade en liten istid i mitten på 1800-talet. Sett ur ett längre perspektiv så är 0,06 grader vart tionde år inget ovanligt utan helt normalt.

Det är ingen tvekan om att människan har bidragit till koldioxidnivån i atmosfären men man ska vara väldigt bra på att filtrera ut samtliga naturliga processer för att påstå att det bara är människan som ligger bakom det. Koldioxidnivåer har stigit och sjunkit i miljarder år, innan människan fanns till. Dessa förändringar var helt naturliga, hur kan vi vara så säkra på att ökningen under den här korta perioden helt och hållet beror på oss?

Skeptikern sa...

Robban: "Öppna ögonen" borde även gälla dig.

Snowroller sa...

Därför är termen realist bättre. De på båda sidor om koldioxidlinjen som är sansade och kan föra en debatt utan att slänga käft och ge varandra öknamn bör kallas klimatrealister. En alarmist är en som som hela tiden skriker "vargen kommer!". Såna personer kan man inte lita på, hur rätt de än skulle kunna ha i slutändan. I det här fallet visar det sej alltmer att Peter inte har rätt, vargen kommer inte.

Magnus sa...

Martin. Du menar att det inte är några problem med ordet förnekare samt jämför det med att förneka att jorden är rund eller att människan landat på månen.

Martin,.. Av det måste vi dra slutsatsen att du anser att IPCC till 10 procent förnekar att jorden är rund eller att människan landat på ¨månen. Inte sant?

Faktum är att IPCC själva inte menar att AGW ännu är bevisat, så hur ska man då kunna förneka det?

Det är din retorik med ordet "förnekelse" som snarast är en fascistisk tendens i dag rörande sådant i vetenskapen som inte är bevisat. I alla fall vad gäller frågan om koldioxidens påverkan på klimatet är dominerande eller ej.

Det finns många bevis på att den förstärkning som IPCC antar i sina modeller inte existerar, och därför är det förnekelse att tro på IPCC. Deras 90 procent, tal om konsensus mm utgör inga bevis.

-

Få människor vet f ö att fossila bränslen via produktion av konstgödning där man tar kväve ur luften och dess 78-procentiga kväveinnehåll har bidragit till att öka skördarna mer än 10-falt samt att fossilbränslet även gjort att vmäöänskligheten inte huggit ned skog.

Fossilbränslet kan alltså ses som en miljömässig gåva till mänskligheten.

Klimatpåverkan från det relativt lilla utsläppet av rena nyttiga gasen koldioxid (årligen netto max 0.5 procent av atmosfärens innehåll) är en idé som med IPCC:s hjälp politiserats men inte alls håller vetenskapligt.

Magnus sa...

Robban. Enligt alla paleontologer och var det globalt bortåt 2 grader varmare under holocena optimum som peakade för 6000-7000 år sedan, och på samma sätt 1 grad varmare under medeltiden. Temperaturen har sedan dess sjunkit.

När du gör en stor sak av +0.8 grader C på 100 år vet vi att en rekonstruktion av de bästa av samtliga proxydata (inte Michael Manns fuskande med lokalt enstaka trädkärnor, som är sämsta data) visar att temperaturen på 50 eller 100 år globalt ändrats lika mycket. Se grafen här. T ex det tidiga 1400-talet.

Vidare är Urban Heat Island något som bevisligen påverkat de temperaturmätningar du hänvisar till. Troligen med bortåt halva angivna temperaturökningen!

Så det du säger är inte imponerande på något sätt. Det finns inga bevis i det för att inte klimatet har ändrats nästan precis som det hade gjort utan oss människor. IPCC påstår inte att bevis finns. De tjatar om sannolikheter där de inte har grundat siffrorna på annat än givande och tagande i politiska sammanträden med representanter för ingående regeringar. (99 och 90 procent förhandlade man sig fram till.) Vidare talar de om konsensus, men två professorer, en biologiprofessor och en klimatforskare och professor kom i en opinionsundersökning fram till att nästan hälften av världens klimatforskare inte tror att människan står för det mesta av temperaturhöjningen på 1900-talet, och bara 30 procent av alla klimatforskare anser att klimatmodeller kan förutspå klimatet i framtiden. (Om den undersökningen här och här.)

-

Fossil energi har (som jag svarade Martin) skonat miljön och CO2 är en nyttig gas. Naturligtvis ska skit i olja och kol renas maximalt effektivt, såsom sker, samt är kärnkraft till hittills rimliga kostnader extremt ren och bra.

Magnus sa...

JR: "Då undrar man ju om Australien spolar kallvatten på sina rev, eller hur skyddar man sådana gigantiska byggen från global uppvärmning?"

Ja, det där känns ju omotiverat med tanke på att vattnen där blivit kallare senaste åren. Detta är inte drivet av verkligheten utan ett påhitt som drivs politiskt, och därmed känns klimatfrågan närmast fascistisk, t ex liknande förintelseförnekelsen.

-

Jag bloggade just om en artikel om Vaclav Klaus, vars rubrik var "Czech president slams Gore over climate" och publicerades i åtminstone Brisbane Times samt i thewest.au.com.

Men på Fairfax gjordes visst för länken till artikeln om Vaclav Klaus kritik av Gore en omdirigering till en artikel där Gore uttalar sig om klimathotet (då det är snö och kallt var tydligen argument att syre i haven tar slut) och nödvändigheten att få radikala beslut just i år och inte nästa år.

thewest.au.com bytte istället helt sonika ut artikelinnehåll på den URL där artikeln om Klaus publicerats till artikeln med Gores uttalanden.

Sen fixade man även artikeln "Czech president is climate change denier", där man tagit bort minst hälften av första artikelns innehåll, såsom dessa citat av Vaclav Klaus:

"I'm afraid that the current crisis will be misused for radically constraining the functioning of the markets and market economy all around the world" och "I'm more afraid of the consequences of the crisis than the crisis itself."

(Ursprungsartikeln, som nu bara tycks finnas på några konservativa sajter.)


Detta känns alltså som något som hör hemma i fascistiska samhällen, och denna energi för att kväsa ordet tycks syfta till att man ska kunna ge västs ekonomi en känga och införa en slags planekonomi via bl a utsläppsrätter.

Magnus sa...

...glömde länka fakta om att havets temperatur vid Stora barriärrevet fallit senaste decenniet.

Mikael sa...

Tycker kanske inte att ordet förnekare är så farligt, men jag fattar poängen. Kanske läge att påminna om den unisona hyllningskören från skeptikerna när Lars Bern började skriva om alarmisternas stöveltramp. Ordet Klimatizter har också börjat florera. Så det där med stenar och glashus känns ju inte helt irrelevant, och om enstaka individer lyckas avhålla sig från dessa uttryck så märks det ju knappast så länge som man fortfarande får höra dessa smädelser mer eller mindre dagligen.

Robban sa...

Skeptikern: Du svarade inte på min fråga: Är det en slump att koldioxidhalten i atmosfären ökat från 280 ppm 1850 till 380 ppm idag? Har ökningen inte något samband med bruket av fossila bränslen som kom igång vid mitten av 1800-talet?

Skulle ökningen av fossilhalten ökat så mycket i atmosfären utan utsläppen från olja, kol o gas?

Kan rekommendera Uppsalainitiativet som skriver mycket om er så kallade förnekare/skeptiker:

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/

Anonym sa...

Martin.
Trots att du använder dig av vetenskapliga uträkningar så kan du tydligen inte förstå vad poängen var angående reven i Australien. Frågan var hur Australien kan skydda sina rev mot global uppvärmning. Vad jag upptäckt utan att vara vetenskapare är att ni inte förmår dra rätt slutsatser av era sifferexerciser.
Nu på morgonen kom en rapport i radion som sa att en stor studie av forskare som undersökt stormarnas antal,styrka osv i norra Europa och det visar att det inte varit någon som helst skillnad från det normala och att uppvärmningen inte haft den effekt som hävdats av vetenskapen.
Men, kommer sedan det sedan; Forskarna förväntar sig ökande stormar i framtiden.
Tror fasen de, annars är de ju ganska överflödiga och kan mista sina jobb.
Jag följer ju alla rekomendationer från forskare så jag äter sju skivor bröd om dagen och äter inget kött utan bara kolhydrater tills de rekommenderade enbart kött om man vill hålla vikten.
Så nu äter jag sju skivor bröd, bara kolhydrater plus en massa kött och har väldigt svårt att hålla vikten:-)
Martin, jag skall ge dig ett råd. Sluta oroa dig. Den dagen jorden inte gillar oss längre så kommer den att spotta ut oss och be att få tala med hovmästaren.
JR

L. Erikson sa...

Al Gore = Klimatgangster

MVH

L. Erikson

Magnus sa...

Robban. Skeptikern svarade väl bra. Ändring av en gas med så smalt absorptionsband som CO2 har ju inte stor betydelse i jämförelse med t ex de fluktuationer vi vet att vattenånga har. Du hade inget att komma med men insinuerar att människan ensam höjt CO2-halten från 280 ppm till 380 ppm.

Att du tjatar om att vi ska erkänna atrt en del av denna ökning har med människan att göra förvånar mig inte, eftersom ingen förnekat det och eftersom du verkar vara så puckad lås att du till och med tror att det är att vinna någon poäng i att tjata om det. Jaworowski förnekar det inte, inte heller Ernst-Georg Beck eller Jan-Olov Liljenzin, och så vidare. Men att människan bidragit till ökning av CO2 gör inte att det IPCC kallar klimatforskning, d v s en otrolig våldsam förstärkning av effekterna av ökning av CO2-halt, är riktig.

Kan du förstå detta, eller är du för klimathypens skull outtröttlig i din meningslösa intetsägande retorik om CO2-halt?

(CO2-halten ökar f ö minst 5 procent p g a det ökade gastryck människans tillskott av CO2 utgör, motsvarande årligen 1 procent av atmosfärens halt, av vilket alltså haven tar upp hälften och biotopen en del).

Du måste alltså förklara varför CO2 våldsamt ökar temperaturen på jorden. Det kan du inte göra utan IPCC:s obevisade, och motbevisade, våldsamma förstärkning. Begrips?

Sen kan du läsa Uppsalainitiativet hur mycket du vill!

Låt oss annars reflektera över detta med CO2-halt. Vi vet att IPCC inte tog några hänsyn till eller ens försökte de en förklaring till att instrumentmätningar av CO2-halöten de senaste århundradena visat på en samstämmig variation mellan 280 och 400 ppm, där halterna på 40-talet var just 400 ppm men sedan sjönk snabbt.

Jag undrar förresten om du själv känner till att NOAA bekräftar att hälften av den CO2 människan släppt ut absorberats av haven, eller om du känner till hur många procent av övrig CO2 som absorberats av ökad växtlighet p g a både den gödsling förbränning av fossilbränsle samt ökad CO2-halt ger? Nå? (Jag har inget exakt svar men några hintar finns under andra rubriken här.)

Jag förnekar förresten att IPCC är en seriös vetenskaplig organisation. Det är de inte alls. De negligerar i sammanfattningar för bl a politiker totalt det deras egna klimatforskare påpekar, och därför ger de inte rätt bild av det vetenskapliga läget, men de har även ren idioti som är motbevisad i sina klimatmodeller, vilket jag redan beskrivit i kommentarer här.

Jag är förnekare av att IPCC eller RealClimate representerar tillförlitlig vetenskap beträffande vad som styr klimatet. Men IPCC hänvisar inte till bevis, utan till en politiskt förhandlad "säkerhet" på 90 procent samt en enligt forskning faktiskt ickeexisterande konsensus, där konsensus f ö, även om den skulle ha funnits - vilket inte är fallet -, inte har med sanning att göra.

Anonym sa...

Robban, höjningen av CO2-halten i atmosfären efter 1940-talet kan säkert till viss del härledas till mänsklig påverkan. Men vad orsakade då uppvärmningen före 1940-talet när de mänskliga utsläppen var försumbara? Det var dessutom före 40-talet som den största temperaturhöjningen under 1900-talet inträffade.

/Håkan

Farbror Torsten sa...

Vissa domedagsalamister tror att hela Göteborg måste flytta:

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009\02\02\322413%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

Själv "förnekar" jag att risken är så stor...

Christopher E sa...

Jag håller med Skeptikern helt här.

"Förnekare" är ett förskräckligt ord i sammanhanget. För visst ger det associationer till förintelseförnekande, ingen tvekan.

Men utöver det har det betydelsen att förneka något som "uppenbarligen" är sant och därför inte kan ifrågasättas. Det finns en ytterst obehaglig ton av att ha monopol på Sanningen (med stort S) hos dem som använder det.

Bara se hur ordet används. Tex av religiösa om dem som inte förstått att den och den guden är den ende. Det används däremot inte i de fall där man kan ha en legitim annorlunda åsikt baserad på bedömning av fakta eller värdemässiga grunder. Uttryck som "Jaså, du förnekar att abort inte bara är av ondo!" eller "Jaså, du är en valutaförnekare som säger att Eurosamarbetet inte är bra på alla vis." ligger inte bra i munnen, eller hur? I sådana frågor diskuterar man argument för och emot, och erkänner att det är svårt att hävda en absolut sanning.

Där är vi i klimatdebatten. Vetenskapen är fortfarande ung och skakig, det finns gott om seriösa argument på båda sidor. När det hansdar om klimatpolitik är det dessutom värdemässiga bedömningar, även om AGW är sant. Ingen, inte skeptiker heller, kan hävda en absolut sanning. Därför blir ordet "förnekare" så oerhört fel, med eller utan förintelseanknytning.

Själv ignorerar jag oftast debattörer eller siter som regelmässigt använder ordet förnekare, som RealClimate eller Uppsalainitiativet. De som tror sig likt en frälst sitta inne med absolut sanning kan knappast ge fakta som är i närheten av objektivt, så man missar inget, utom möjligen underhållning.

Anonym sa...

Klimathysteriker tycker jag beskriver många AGW-anhängare perfekt - får jag använda det?

Snowroller sa...

Jag kom just att tänka på en sak. Enligt statistiken dyker ökningen av koldioxid upp ca 800 år efter en temperaturökning. Så långt är väl alla sansade forskare överens, eller hur? Tänk om det är så att koldioxiden är en kylargas istället för en värmargas?

Tänk efter, kolsyra används för att bevara kyla på ett sätt i drycker. Det ger ett kallare intryck när man dricker. Jag tittade på en sån tabell som nån snubbe ritat upp och varje gång koldioxiden nått sin topp sjunker temperaturen som en sten. Varför då?

DET vore nåt att förneka! Sätt igång bara.

pojoel sa...

Klimateriekärringar?

S.Andersson sa...

Robban: Jag misstänker att såväl Darwin som Einstein hade kallats för "förnekare" om de hade lagt fram sina teorier idag. Båda agerade inom ett värdesystem som inte accepterade deras banbrytande - och tidvis också svårförståeliga - teorier. Darwin utmanade den gängse, religiöst präglade världsbilden och blev hårt kritiserad från kyrkligt håll för det. I en tid när de allra flesta ansåg att kyrkans budskap och auktoritet inte kunde eller fick ifrågasättas var detta något oerhört.

På samma sätt är det med ditt sätt att resonera: Ingen tid för eftertanke, låt oss handla omedelbart. Låter bra men kan få negativa konsekvenser. Det hela påminner mig om kärnkraftsdebatten under de senaste 30 åren. Vi blev övertalade av miljömänniskor att kärnkraften var så farlig att vi skulle stänga av den. Som enda land i världen gjorde vi också det, stängde av ett kk-verk utan att det fanns säkerhetsmässiga eller ekonomiska skäl. Som lök på laxen tog Birgitta Dahl & Co ett stort steg in på totalitarismens planhalva och förbjöd folk att ens tänka på nya kärnkraftverk. Nu, 2009, 23 år efter Tjernobyl utan allvarliga incidenter, börjar man inse att kärnkraften behövs och man kanske rentav vill bygga nya. Då är den svenska kk-industrin mer eller mindre nerlagd och man får börja om från början. Så kan det gå när man använder försiktighetsprincipen fel.

Till AJ: Miljövänner ses med skumma ögon på grund av att man känner att de vill ta makten över våra liv och i grunden stöpa om desamma. Detta är ett i grunden odemokratiskt förhållningssätt som inte får acceptans i ett sammhälle som det svenska.

Det finns nog en viss fruktan (rätt eller fel) att miljöorganisationernas huvudmål är att ta makten över människor och att miljöengemanget bara är ett tillhygge.

Det andra skälet till den skepsis miljövännerna möter är att de aldrig hålls ansvariga för sina idéer. Nästan allt man skräms med är ju bara det: Skrämselpropaganda. Ozonhål, skogsdöd och jag vet inte vad, allt var ju bluff. Miljörörelsen har har förlorat trovärdighet.

Ett litet exempel: Jag tillbringar mina somrar i Skillinge på Österlen. Tills för ett halvår sedan fanns det en mack i Skillinge. Som du kan tänka dig blir en mack lite av en centralpunkt i en liten by som Skillinge med tips, godis och tidningar. Och bensin förstås. Nu var det någon centralbyråkrat i Stockholm som beslutade att alla mackar i Sveriges land skulle ha E85-pump. Kostnad: Flera hundra tusen. Lönar sig inte. Alltså läggs macken ner. De ca 1000 invånarna i Skillinge får nu åka bil en mil till Simrishamn för att tanka bilen. Bra för miljön? Knappast. Dessutom är väl E85:ans dagar räknade så ALLT BLEV JU FEL.

Om du åker till Skillinge nu och säger att du är miljövän så är risken stor att du får på käften.

Så kan det gå.

AJ sa...

Jag har precis tittat på intervjun som SVT gjorde med förintelse-förnekaren biskop Williamson. Mycket olustigt. Att nu vi klimathotskeptiker ska assoccieras med Förintelsen via detta så negativtvärdeladdade ord "förnekare" måste ju alla inse vara totalt åt helskotta fel. Vi förnekar väl inte att miljoner människor har mördats, utan vill bara få klarhet i ett rent vetenskapligt problem som rör vårt klimat, men via ordet förnekare så blir förknippade med nazism, rasism och mördande. Att ordet måste raderas ut ur den vetenskapliga vokabulären är därför av största vikt - inte minst för att visa respekt för de som nazisterna mördade. Tror knappast det judiska folket tycker att detta ord ska användas i klimatsammanhang. Så skärp er.

AJ sa...

Råkade precis se att S.Andersson hade skrivit en längre kommentar till mig, pga att jag referade till mig själv som "miljövän". Nu är jag ju inte en miljövän i traditionell mening utan en miljövän som vill ta tillbaka kontrollen från de som lurar oss att miljön är i fara när det inte alls är det - som skurken Al Gore med anhang. De är inga miljövänner annat än till namnet även om de representerar stora delar av miljörörelsen. Jag ser istället på mig själv mer som en "sannmiljö-vän - en som vill världen väl, utan att sko mig på vanligt hederligt folk genom att skrämma dem halvt från vettet med en massa obevisad propaganda. Det är vi skeptiker som är de sanna miljövännerna eftersom vi säger sanningen. Hur vet vi det? Jo, det vet vi för vi har inte något att vinna på saken, för det enda vi får från vanligt folk är skit, speciellt från "miljövänner".

Låt mig avslutningsvis säga att när det gäller ordet förnekare så har jag sedan jag postade min förra kommentar nu insett än mer vilket fruktansvärt hån mot de miljontals människor som blev förintade av nazisterna det är att kalla någon annan än en förintelse-förnekare för en förnekare, och om jag var jude så hade jag blivit fly förbannad på den som så lättvindingt hade använt en term som för så många betyder så mycket. Skäms på er alla "miljövänner"!

Anonym sa...

S. Andersson:
Du skriver...."Om du åker till Skillinge nu och säger att du är miljövän så är risken stor att du får på käften."

jag håller med dig fullständigt här. Själv är jag 08, men blanda inte ihop mig med politiker, politikerna kommer från hela landet. Mitt eget lilla "hatobjekt"är Peter Eriksson, miljöpartisten från Norrland, gubevars, som tvingade på oss 08-or vägtullar, ett politiskt svek utan motstycke i det här landet.
Mvh Labbibia

Skeptikern sa...

Oj vilken mängd kommentarer det här inlägget resulterade i! Jättekul att så många skrev av sig i kommentatorfältet!

S.Andersson sa...

AJ: jag förstod att du inte var miljövän i ordets vanliga mening. Mitt inlägg hänförde sig bara till din kommentar att miljövänner inte är så väl sedda nuförtiden och du undrade varför.

Andy sa...

"Klimatrealist" tycker jag låter bättre än förnekare och skeptiker :)
Skulle vilja ha in detta positivt laddade ord i SAOL:

= Någon som vågar ifrågasätta den ensidiga foskningen inom klimatdebatten...

AJ sa...

S.Andersson.
Jag förstod så klart att du förstod, men det fina med din kommentar var att den gav mig ännu anledningen att skriva ytterliggare kommentarer där jag kunde vädra min vrede - inte mot dig - utan mot det skamlösa sätt som ordet förnekare används på idag av vem som helst och i vilket sammanhang som helst:)

Pezster sa...

Fan vad mycket anala kommentarer. Bra inlägg! Tummen upp!