15 december 2007

Artikelserie som är kritisk till det påstådda klimathotet

Steve kommenterade borta på Klimatsvammel och tipsade om National Posts artikelserie som för en skeptisk ton till den klimatalarmism som är legio i världens media för tillfället. Det ligger just nu 27 olika artiklar online så välj och vraka!

Klicka här för att läsa artiklarna.

Inga kommentarer: