15 december 2007

USA minskar sina koldioxidutsläppOfficiell statistik från Energy Information Administration i USA visar att landet minskade sina koldioxidutsläpp med 1,5 procent 2006 jämfört med 2005. Och nej, de har inte skrivit under Kyotoprotokollet.

Inga kommentarer: