14 december 2007

Det finns ingen konsensus i klimatfrågan

I ett öppet brev till FN skriver ett stort antal välmeriterade forskare att FN och IPCC går helt fel väg i sina försök att motverka naturliga klimatförändringar. Det är totalt meningslöst och enormt kostsamt att introducera begränsningar på utsläpp av koldioxid. Människan måste satsa sina resurser på att anpassa sig till klimatförändringarna och inte försöka motverka dem.

Läs hela artikeln här och vilka forskare som skrivit under brevet här.

(Via Klimatsvammel)

Inga kommentarer: