11 december 2007

IPCC:s datormodeller klarar inte empiriska test

I december publiceras en rapport i International Journal of Climatology av Professor David H. Douglas (Univ. of Rochester), Prof John R. Christy (Univ. of Alabama), Benjamin D. Pearson (graduate student) och Prof. S. Fred Singer (Univ. of Virginia).

De har jämfört IPCC:s klimatmodeller med verkligheten och kommit fram till att resultatet från datormodellerna inte stämmer överens med vad som verkligen sker i naturen. Temperaturskillnader korrelerar mycket bättre med naturliga variationer, framförallt med solcykeln. Människans utsläpp av koldioxid har ökat nivåerna i atmosfären men vårt bidrag är så försvinnande litet att det inte har någon större betydelse för klimatet.

Deras slutsats är att det är totalt meningslöst och enormt kostsamt att försöka begränsa utsläppen av koldioxid.

Läs pressmeddelandet här.

1 kommentar:

Galileo sa...

I normal vetenskaplig miljö hade denna studie räckt för att falsifiera och förkasta hypotesen om CO2:s dominerande klimatinflytande.

Men klimathysterin har för länge sedan lämnat det normala. Studier som inte passar kan utan vidare ignoreras...