18 december 2009

Klimatmodeller från East AngliaKan någon vidarebefordra detta till Köpenhamn?

13 kommentarer:

Osynlige Mannen sa...

Ett problem i universitetets värld är just inställningen till mjukvara och vad den får kosta. För att inte tala om vad utbildning i användning av mjukvara får kosta. Kan du knacka kod? Bra! Skriv egen mjukvara, så slipper vi köpa. Vi törs inte använda piratprogram i samma utsträckning som tidigare. Skriver du dessutom bra och användbar mjukvara, blir den institutionens egendom. Det gäller även för buggig mjukvara. Om buggig mjukvara finns ska du använda den. Vadå utbildning? Läs manualen! Ingen manual? Läs kommentarsraderna då! Inga kommentarsrader? Men läs koden då, det är ditt problem! Köpa in fungerande kommersiell mjukvara? Är du dum på riktigt? Har du inte förstått att din tid är värdelös? Titta på lönebeskedet och dividera med reellt antal arbetade timmar om du inte tror mig.
Det är attityden på institutioner som faktiskt försöker bedriva riktig, ärlig forskning och inte räds en granskning. Förutsatt att granskningen inte gäller antalet licenser för mjukvara från Microsoft eller, hemska tanke, från Adobe.
Därmed inte sagt att något forskningsfusk förekommit på CRU. Perish the thought!

Anonym sa...

kom med mer bevis då din sopa, klimatbluffen... yeah yeah jo visst med ett enda videoklipp som inte betyder ett jota.

Fredrik N sa...

Det här påminner mig om en ursäkt som var vanlig på -90-talet (och kanske än idag), den löd: "Men datorn sa att det var så".

Om man hade lagt samma pengar som klimatmötet kostat på att utbilda människor i grundläggande naturvetenskapliga ämnen (främst matematik) så hade det varit en mycket bättre investering för framtiden.

Även historielektioner i hur ett fåtal människor lyckats leda/lura miljontals andra in i krig skulle varit väl värda pengarna.

Med örat mot rälsen sa...

Vare sej man gillar AGW-hypotesen eller ej ska man alltså undvika programkoderna från CRU.


Don't Be CRUel, som Elvis sjöng.

Skeptikern sa...

Snowroller: "Dont be CRUel" ;)hahaha!

Anonym (sopa): Mer bevis? Borde inte bevisbördan ligga på dom som sålt in teorin att människan orsakar klimatförändringar i större utsträckning än solen?

Det IPCC prånglar ut kommer inte från vetenskapliga bevis. Det kommer från datormodeller. Klippet visar att datormodellerna som East Anglia konstruerat är skräp, så vad tror du resultatet blir när dessa datormodeller används?

magnus sa...

[1/3]

Anonym 08.46. Varför säger du att detta inte betyder ett jota?

Har du bevis för att experten i klippet inte är korrekt? Vi kan inte säga det du påstår, men vi vet iofs inte vilka felbemängda data detta rör, så vare sig det är rätt eller fel kan vi inte slutgiltigt avgöra det. (Hålls där koll på vad som här canceleras?) Överlag visar andra filer att programmerare på CRU är ganska medelmåttiga eller svaga och vettig maintenance-process tycks ha saknats = kaos.

Följande långa svar har jag ägnat lite tid åt och borde du läsa.

Vi vet även att justerade data från Australien tydligt justerats upp för senare års temperatur; se Willis Eschenbach här. Vi vet att GISS omjusterat sin record ofta åt lägre temperatur förr och högre nu (exempel), men de har inte släppt information om vad de gjort och i allmänhet har de inte släppt rådata eller detaljerad kod för bl a justering (man släppte en gång "algoritmer" som var beskrivande text och inte ens pseudokod). Om det båda all kod och rådata släpps kan vi bara se att de gör dessa justeringar, aldrig förstå varför eller kunna säga vad de gjort och kritisera det (dessa problem fanns och tydliggörs i Climategate.)

Bland de som började driva uppvärmningsalarmism på 80-talet fanns 70-talets istidsalarmister; Stephen Schneider t ex. James Hansen (känd klimatforskare och alarmist) angav 1974 i en studie om atmosfären absorption av energi från soltrålning: "We have not included here parameterizations for absorption by O2 and CO2. These are minor absorbers compared to O3 and H20". Alltså menade han att CO2 inte nämnvärt påverkar jordens energibalans och därmed inte heller klimat. (Låt mig här förtydliga att jag inte förnekar CO2 som växthusgas.) 15 år senare sa Hansen i ett tal i USA:s kongress (återfinns halvvägs ned på denna sida) att om vi inte minskade utsläppen skulle det bli cirka 1 grad C varmare till år 2010, med allvarliga följder. Detta har inte uppfyllts; temperaturutveckling ligger utanför dubbel felmarginal. (Hansen talade 1988 om få positiva effekter, såsom att det blir fler jobb i jordbruk som producerar mindre grödor -- ett antagande som hade med allmänt ökad torka att göra, vilken inte skett utan där motsatt utveckling skett -- även att "not having access to those tasteless, hard tomatoes every winter won't be much of a sacrifice". Att ikonförklarade Hansen är -- om än forskare -- en stolle indikerar väl detta.)

-
Jag kan nämna grundläggande saker varför CO2-hypotesen är osannolik. Kort och svammelsuriskt:

IPCC har ett antagande om att av människans CO2-utsläpp minst hälften av dem under flera sekler finns kvar i atmosfären som förhöjd CO2-halt. Detta trots att omsättning av CO2 i hav sker inom några få år. Hittills stämmer inte IPCC:s antagande, då koncentrationsökning varit ungefär hälften av alla CO2-utsläpp. Havens upptagningsförmåga av CO2 är enligt några studier oförändrad.

Vi ser även (på Mauna Loa-serien) att ökning av CO2 varit större varma säsonger och lägre kalla säsonger. Senaste år har en lite lägre ökning av CO2-koncentration mest skyllts på lågkonjunktur, men den överensstämmer med temperaturfall och korrelation mellan temperatur och CO2-ökning, som alltså varit sedan mitten av 50-talet när man började referensmätning av atmosfärisk CO2. Vi människor höjer CO2-halt något, men det finns skäl att tro att höjning även orsakas av högre temperatur. Höjning har alltså inte skett med den hastighet IPCC antar.

magnus sa...

[2/3] (forts till Anonym)

Atmosfärens CO2-halt har även i geologisk historia senaste miljonen år varit låg. Den har ändrats efter temperaturändring, vilket är ett starkt orsak-verkan-samband som visar att temperaturen styrt CO2-halten. Motsatt verkan (att CO2 har styrt temperatur) ses inte och är alltså ett svagt eller obefintligt orsakssamband. Hade även CO2-halten kraftigt styrt temperaturen borde vi haft en positiv förstärkande återkopplingseffekt vilken gett upphov till en kraftig temperaturvariation som vi inte haft. Klimatsystemet är alltså, som de flesta naturliga system, mestadels kontrollerat av stabiliserande negativ återkoppling (men där albedo vid istider är ett undantag). IPCC:s antagande att vattenånga som förstärkning styr klimatet falsifieras av mätdata. En atmosfärsforskare, Ferenc Miskolczi, lämnade NASA för att han inte kunde publicera detta rön. För 3-60 miljoner år sedan föll CO2-halten, men var då mycket grovt i snitt cirka 1000 ppm och som mest över 2000 ppm.

Vi bör även ha klart för oss att varmare klimat, t ex mellan 0.5 och 1.5 grader C varmare "globalt" än nu (d v s flera grader varmare på våra breddgrader), historiskt har gett lite mer nederbörd i torra områden samt färre oväder. Kort sagt ett för människor, djur och natur mer behagligt klimat. Inte heller detta är enligt IPCC och det är verkligen kättersk/förbjudet att skriva! Låt mig referera till fakta med otaliga forskarreferenser på denna sajt, där man beskriver att delar av Sahara blomstrade och arabiska halvöns öken var grön; dessa har även under nutida (naturliga) värmeökning blivit grönare. Att man inte får uttala sådana här sanningar utan att bli anklagad för att vara "skeptiker" och därmed blir stigmatiserad i sociala sammanhang samt även äventyra karriär är ett faktum som tyvärr innebär att klimatfrågan skapat en slags totalitarism; lögner som drivs som politisk konsensus och sanning är nog ett recept för totalitarism.

Det jag skrev ovan, i förr-förra stycket, var att IPCC och de som gör klimatmodeller antar en kraftig förstärkning av den temperaturökning från högre halt CO2, men ett antal studier visar att moln bidrar med dämpning och andra studier alltså att vattenånga dämpar då den minskar när det blir varmare och högre CO2-halt.

Även aktade atmosfärs- och klimatforskare som inte varit nära att anklagas som skeptiker har i peer reviewed studier angett mycket lägre eller i princip ingen förstärkning vilket betyder närmare +1 grad C (inte IPCC:s +3 C eller +5 C).

Men IPCC är för politiker lag, och andra hänvisar till än mer alarmistiska forskare (t ex Potsdam-institutet lett av Schellnhuber) där man såvitt jag sett även i hög grad är politiska aktivister (Schellnhuber menar att klimatfrågan har med social rättvisa att göra).

Med nämnda dämpning är temperatureffekt från CO2 max tiondels grader C. Alltså mycket mindre än de naturliga variationer som beror av annat än oss människor.

IPCC avvisar även mycket forskning och data. Bl a Henrik Svensmarks forskning där t ex korrelation med >99.5% signifikans mellan kosmisk strålning och moln avvisas i svepande ordalag (i AR4, kap 2), där man menar att de som visat detta har för få, lokala, mätpunkter (lär vara irrelevant med tanke på homogenitet i uppmätt data) och att inte ett annat sätt att mäta, satellitmätning, ger samma resultat för kosmisk strålning (är väl självklart). Den lika kortfattade som tveksamma invändningen är typisk -- om rön inte utesluts utan kommentar... -- omfattar en stor mängd peer reviewed studier samt är IPCC:s "arbetssätt". En liten handfull personer styr slutligt innehåll i IPCC:s rapporter.

magnus sa...

[3/3]

När IPCC startade gjorde de uselt underbyggda -- i strid mot tidigare vetenskap -- antaganden om t ex hur länge CO2 stannar i atmosfären samt mycket annat. Det IPCC skriver om malaria är uppåt väggarna fel enligt världens främsta malariaforskare (som hotade att stämma IPCC för att de använde hans namn) och på ett sådant sätt att gemene man kan begripa det.

Det IPCC skrivit av utgångspunkter och dogmer för sin hypotes om att CO2 styr klimatet är uselt som vetenskap och ibland knappt underbyggt. IPCC säger att de inte styr forskningen utan bara sammanfattar den, men man har, delvis med hjälp av sina nätverk ställt upp hypotesen att CO2 kraftigt påverkar klimatet, och att därför människan styr det. Genom den politiska makt man har och forskningens beroende av politisk välvilja blev IPCC mycket mäktigt.

Att detta kunnat bli "sanningen" bör bl a bero på att vetenskapliga organisationer gett IPCC sitt stöd, där man i akademiska miljöer, där rätt få är expert på allt som klimatforskningen omfattar, fallit för den auktoritet som FN:s klimatpanel IPCC utgör. Vetenskapliga organisationer har skrivit på dokument där man gett IPCC rätt. Att man fallit till föga för FN:s klimatpanel kan i sin tur delvis bero på att politiker dessförinnan gjort det. Vilken chef för en organisation skulle våga säga något in strid mot de politiker som är deras brödföda? Att politiker föll för detta beror nog på den environmentalism som mer eller mindre sedan i alla fall 60-talet varit aktuell i miljörörelsen, där människan är ett hot mot sig själv. IPCC, som politiker tillsatte, blev talesmän för detta synsätt.

(Förändrad kunskapssyn inom akademiska fält tror jag också kan vara avgörande, men det är ett kapitel för sig.)

Är vi ett hot mot oss själva innebär det att vi måste överlämna makt till politikerna så att de kan rädda oss från oss själva, inte sant? Så är det fortfarande, trots att Köpenhamn fallerat.

Att framtiden hänger på oss kan man nog säga, men på ett diametralt annorlunda sätt än media hittills sagt.

Om vi inte inför en diktatur med extrem konsumtionskontroll skulle politiker eller vi alla inte mycket eller alls kunna minska CO2-utsläpp (vilka alltså inte är farliga).

Men en annan negativ sak med den klimatpolitiska hysterin är att den lett till och sannolikt kommer att fortsätta att leda till en massa för både ekonomi och miljö dåliga beslut (vilka ofta inte ens minskar CO2-utsläpp). Etanol är ett exempel och vindkraft (vars ineffektivitet, skadlighet för människor/djur/ekonomi samt meningslöshet för CO2 ännu inte är allmänt känd), och politik gentemot fattiga länder är ett fruktansvärt exempel på där människor skadas av så kallad klimatpolitik.

-
Intressant under SVT:s sändning av COP15 var att meteorologen Martin Hedberg -- som gjort sig en hacka på klimathotet genom böcker och föredrag -- upprepat sa att vi människor inte kan styra klimatet, bara påverka det. Det håller jag med om, men vår påverkan kan bara vara tiondels grader för landförändring och växthusgaser. Naturliga variationer mycket större.

magnus sa...

Förresten. Här länken till studien 1974 av James Hansens som jag nämnde.

Med örat mot rälsen sa...

Magnus: Jag har sparat din "uppsats" och ska skriva ut den när jag satt samman den med andras inlägg. Det var jättebra anfört.

För övrigt: Har ni sett detta om hur William Connolley kidnappade klimatsektionen på Wikipedia?

http://www.nationalpost.com/m/blog.html?b=fullcomment&e=lawrence-solomon-wikipedia-s-climate-doctor&s=Opinion

Peter sa...

Att den som skrivit koden har kommenterat "Gud vad jag suger på att programmera" betyder ingenting. Som utvecklare har jag sett en hel del kod där ironiska kommentarer är helt vanligt förekommande företeelser.
Däremot är det värre att man helt enkelt sopar bort dataserier vid händelse av ett programfel...
Kanske det var "tricket" som Jones och grabbarna snackade om? ;-)

Osynlige Mannen sa...

Magnus:
Väl sammanfattat. Om jag skall vara lite gnällig (och det skall jag) så saknar jag mättnadsgraden av koldioxidens absorptionsband. Två av dem helt mättade pga överlapp av vattenånga. Det tredje ca 90% mättat. Återstående 10% kan ge 0,3-0,5 grader, sedan är det finito. Min favoritanalogi: Det spelar ingen roll hur törstig du är. När ölen är slut så är ölen slut. Eller: När du isolerat huset med 388 cm gullfiber gör det ingen märkbar skillnad om du smäller dit ett par meter till...

magnus sa...

Eh, tack Osynlige Mannen...

Du får gärna vara gnällig. Det ska man vara i forskning och verksamhet som rör den, annars är man inte skeptiker.

Du uttrycker dig otydligt och vagt. Man vet inte vad du avser (t ex effekt av någon viss (vilken?) ökning eller nuvarande effekt), och jag kan säga att jag anser att klimatforskare som Lindzen och Spencer är klarare än du.

Mättnadsgrad är inkluderat i klimatkänslighet utan feedbacks som jag nämner (på ett mycket begripligt sätt -- men därför inte sämre. tätt --, vilket är poängen med denna kommentar), och där är det ingen strid mellan "skeptiska" forskare och det nätverk av "forskare" som bildar IPCC.

Drygt +1 grad C anger båda sidor. Det är alltså inte ett argument. Jag såg att Maggie tog upp detta och en del annat det är enighet mellan IPCC och "skeptiska"
klimatforskare om i sitt andra svar till Emretssons "bevis" i Aftonbladet samt lade till meningen att "saker kanske inte är så självklara" (i det första höll hon med om allt och avslutade med en hurtig liknelse). (En annan sak med Maggies svar i AB är att hon i första svaret om att temperatur styr CO2-halt skrev "Det finns visserligen ett fåtal som hävdar motsatsen, men inte ens jag, "ultra-skeptikern", tar dem på allvar", men i andra svaret nämnde ett mer extremt exempel på den synen som nåt att tänka på.)

Om man ska falsifiera AGW är det bra (understatement) om man tar upp det som skiljer den och dess motsats, och jag anser att de två saker jag nämner är centrala skillnader i klimatvetenskapen och de viktigaste som IPCC skapar sin uppvärmning med. Därför nämnde jag detta här. Till Emretsson hade jag svarat med vad som faktiskt har åstadkommit den förändring han nämnde. Han sa felaktigt att det inte fanns andra faktorer, och Maggie lyckades tyvärr inte komma på den (hon tog en faktor som inte ens måste ha rätt riktning) trots att jag gav henne explicit hint i en kommentar på hennes blogg.

Men det är rätt vanligt med alla möjliga argument från de som läst nåt på någon blogg (även min blogg kanske) och påstår att det är "beviset" fastän det inte ens är något som skiljer IPCC från de forskare som inte köper klimathotet.

Känsloargument är inte heller bra. De kan nog följa s a s dåliga argument. Ett vanligt -- som förresten Skeptikern använt -- är att CO2 har så liten koncentration och att CO2 därför inte kan vara ett hot. Det är ett felaktigt argument, men det är ett relevant argument inkluderande den övriga forskning som ger gasens klimatkänslighet exklusive feedback. (En annan variant Skeptikern använt är att solen är så stor att den måste styra klimatet. Det finns goda skäl för att solen styr klimatet, men då ska de såklart nämnas. Irrelevanta argument är irrelevanta.)

Allt som står i t ex kommentarer på Maggies blogg behöver inte vara korrekt eller bra argument (understatement 2).

Slutligen, och viktigast:

Klimatfrågan är även en kris för forskningen i stort och som jag anser har att göra med utveckling av metodologin, men även av en förskjutning av kunskapssyn i samhället.

För att komma till rätta med detta problem s a s akut tror jag att man dels måste kunna beskriva de processer som funnits i interaktionen mellan forskning och politiker på ett så bra sätt att forskare som bluffat ställs till svars där politik och juridik måste övertygas om detta för att det ska ske (vet inte om det är på gång att hända i USA?). Detta tror jag mycket väl kan ske samtidigt med samt underlättas av en diskussion och problematisering av kunskapssyn.