15 november 2009

Ransonering av personliga koldioxidutsläppSfish, som bloggar på Klimatskadad, tipsade om de senaste galenskaperna från Storbritannien.

"Lord Smith of Finsbury believes that implementing individual carbon allowances for every person will be the most effective way of meeting the targets for cutting greenhouse gas emissions.

It would involve people being issued with a unique number which they would hand over when purchasing products that contribute to their carbon footprint, such as fuel, airline tickets and electricity.

Like with a bank account, a statement would be sent out each month to help people keep track of what they are using."

Som sagt, individuell frihet är snart ett minne blott när den gröna politiken tar över.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är uppenbarligen något i den stilen som är hela syftet med klimatpaniken. CO2-utsläppen kommer inte att halveras inom tjugo år eller whatever. (Kan man hoppas i alla fall!) lika lite som svensk kärnkraft avvecklades år 2001.

Istället kommer det att vara något sånt här i stil med energiransonering som lever kvar efter att alla har glömt "klimatkatastrofen". Världskrigen föranledde ju åtskilliga skattehöjningar och ransoneringar och censur och spionage och förbud och slaveri m.m. som bestod även efter att kriget var avslutat.

Nu skapar politikerna en motsvarande (fast tack och lov ganska oblodig) "katastrof" som de använder som förevändning för att utöka sitt tyranni mot oss.